Izšla je strokovna monografija Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine

Pri svojem delu se v Skupini A.B.S. vsakodnevno srečujemo s specifičnimi poslovnimi izzivi in se dobro spoznamo na številne strokovne vsebine, ki jih v praksi uporabljamo pri opravljanju storitev faktoringa. Razumljivo pa so te vsebine nekoliko manj znane našim strankam in nekaterim partnerjem, ki ne izhajajo z istega strokovnega področja. Navsezadnje pa je faktoring še vedno v relativno majhnem obsegu koriščen v slovenskih podjetjih, ki iščejo ustrezne finančne instrumente za financiranje svojega podjetja. Podjetniki morda prave rešitve ne bodo uspeli prepoznati, tudi če jo imajo vedno na voljo. Ravno zato bo v veliko korist tako ekonomski in pravni stroki, kakor tudi poslovnim šolam in fakultetam strokovna monografija z naslovom Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine, ki je letos spomladi izšla izpod peresa dr. Mirana Jusa pod pokroviteljstvom A.B.S. Factoring in drugih pokroviteljev.

V Sloveniji se faktoring hitro razvija, a obseg glede na bruto domači proizvod države ostaja relativno nizek. Skupina A.B.S. skuša zato s svojimi prizadevanji razširiti trg in uveljaviti faktoring kot uporaben finančni instrument za podjetja številnih panog in obsega poslovanja. Najprej si za to prizadevamo s svojimi storitvami, pri čemer imamo kot mednarodno prisotna faktorinška skupina v Sloveniji priložnost neposredno razvijati in prilagajati ta finančni instrument za slovenski trg. A tudi izven naših storitev ostajamo predani istemu cilju. Podpiramo izobraževanje in stroko, saj je močan, izobražen in stabilen trg v interesu vsem. Poleg tega na ta način spodbujamo tudi družbeno odgovorno poslovanje, ki ponuja vsakomur pravo priložnost za uspeh. V praksi to dosegamo z izobraževanji in seminarji ter različnimi partnerstvi in pokroviteljstvi – med temi je tudi pokroviteljstvo knjige Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine, s katero skupaj odpiramo nove priložnosti za tiste, ki želijo ta finančni instrument podrobneje spoznati.

Knjiga Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine za strokovnajke in začetnike

Znanstvena monografija Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine ni namenjena le tistim, ki se s faktoringom šele srečujejo. Pravzaprav je vsebina zelo poglobljena in pokriva različna strokovna področja, zato bo gotovo vsakemu bralcu ponudila kaj novega. Ker pa je to hkrati tudi prva obsežna znanstvena monografija na temo faktoringa v slovenskem jeziku, bo mnogim bralcem predstavljala ključni stik s strokovno vsebino tega področja. Delo se navezuje na različne aspekte faktoringa, od zgodovine in razvoja tega finančnega instrumenta do uporabe v praksi. Dotika se tako ekonomskih oziroma finančnih kot tudi pravnih plati faktoringa, podrobno pa razišče tudi tiste teme, ki so najbolj zanimive pri uporabi faktoringa v praksi. To so najprej različne vrste faktoringa, nato različne funkcije in prednosti faktoringa ter nazadnje primerjave faktoringa z alternativami. S takšnim ambicioznim načrtom si je avtor zadal pripraviti celovito temeljno delo, ki takoj nastopi kot literarna avtoriteta na področju faktoringa v slovenskem jeziku.

Avtor knjige Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine je dr. Miran Jus, ki je strokovno odlično podkovan za pripravo tako poglobljenega dela. Je doktor pravnih in magister ekonomskih znanosti, avtor 11 knjig in preko 200 člankov z različnih strokovnih področij. Prav toliko štejejo izkušnje, ki jih je dr. Jus pridobival skozi dolgo in razgibano kariero.  Uveljavil se je tako v uglednih slovenskih podjetjih kot na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zadovoljni smo, da smo lahko s pokroviteljstvom knjige Faktoring in sorodni instrumenti financiranja trgovine podprli uglednega avtorja in dodatno pripomogli k razvoju faktoringa na slovenskem trgu.

Knjiga je že na voljo za nakup preko spleta.

Za nakup knjige kliknite tukaj!