Faktoring za ponudnike kadrovskih storitev

Podjetja se soočajo z zmanjšanjem naročil in daljšimi plačilnimi roki. Temu sledi, da morajo svoje obveznosti prilagoditi počasnejšemu denarnemu toku, kar močno vpliva tudi na poravnavanje obveznosti za najete delavce, ki potrebujejo redna izplačila.

 

Kadrovske agencije se soočajo z izzivi, ki jih lahko s faktoringom ugodno rešijo in optimizirajo svoj denarni tok.

 

Pet glavnih  izzivov s katerimi se srečujejo in kako jim v A.B.S. Factoring d.o.o. pomagamo:

 

  1. Agencije za začasno zaposlovanje pogosto delajo z večjimi odjemalci z dogovorjenimi odloženimi roki plačila. S faktoringom dobijo sredstva za plače takoj.

 

  1. Podjetja za kadrovske storitve močno zaznamuje sezonska rast. Faktoring pa deluje skladno s prodajo in se prilagaja rasti.

 

  1. Pomanjkanje zavarovanja otežuje zadolževanje pri bankah. Faktoring ne zahteva dodatnega zavarovanja.

 

  1. Klasične oblike financiranja svoje pogoje postavljajo glede na boniteto posojilojemalca. Faktoring je osredotočen na boniteto kupcev.

 

  1. Proces upravljanja s terjatvami zahteva dolgotrajne postopke pri najemanju zaposlenih. V tem primeru mi prevzamemo strokovno upravljanje s terjatvami vključno z opomini in zaščito pred izpadom plačila, kar močno razbremeni kadrovskega ponudnika, ki se lahko osredotoči na svoj posel.

 

V A.B.S. Factoring d.o.o. verjamemo, da s širitvijo ponudbe pomagamo kadrovskim agencijam ohranjati likvidnost. To pomeni, da so varni tako ponudniki sami, kot njihovi zaposleni in odjemalci, kar je v teh negotovih časih še kako pomembno.