FCI Annual Review 2020 in World Factoring Yearbook 2020 že na voljo

Objavljena sta FCI Annual Review 2020 – Letni pregled Factors Chain International (FCI) in World Factoring Yearbook, kjer je Slovenijo s svojim člankom ponovno predstavljal A.B.S. Factoring.

Po zbranih podatkih vseh držav članic FCI je za panogo faktoringa v svetu še eno dobro leto. Skupni obseg faktoringa v svetovnem merilu se je v letu 2019 zvišal za 5% in je znašal kar 2.917,1 milijard EUR. Tudi v Evropi, ki je faktorinško najbolj razvita, je bila dosežena rast v primeru z letom 2018 in to kar 8%. Skupni promet z odkupljenimi terjatvami je v Evropi znašal 1.976,2 milijarde EUR. Večino prometa prispevajo Francija, Velika Britanija, Nemčija, Italija in Španija. V A.B.S. Factoring smo za FCI Annual Review 2020 ocenili promet ustvarjen v Sloveniji v letu 2019 na 2 milijardi EUR. Žal v Sloveniji ni uradnih podatkov, vsi faktorji in banke pa niso pripravljeni deliti teh informacij, tako da gre zgolj za grobo oceno na podlagi delno pridobljenih podatkov. Dejstvo pa ostaja, da panoga tudi v Sloveniji iz leta v leto napreduje in pridobiva vse več pomena, čeprav je še daleč od povprečja EU, gledano v primerjavi z ustvarjenim BDP.

Podrobno statistiko si lahko ogledate v samem letnem pregledu FCI Annual Review 2020 , ki je na voljo tukaj.

World Factoring Yearbook pa sporoča, da je bila rast faktoringa najmočnejša v Evropi in da je panoga pokazala svojo veliko odpornost in presegla vsa pričakovanja. Od 39 držav, ki se predstavljajo v publikaciji jih je kar 64% poročalo o rasti faktoringa na njihovem trgu. V Evropi jih je od 20 držav kar 70% beležilo rast faktoring prometa. Kar 11 evropskih držav je beležilo rast več kot 10%, 5 pa celo več kot 15%. Samo 6 držav je bilo z ničelno rastjo oz. upadom prometa in sicer, Velika Britanija, Švica, Danska, Romunija, Hrvaška in Turčija. Presenetljivo je, da so rast beležile tudi nekatere faktorinško najbolj zrele države (Španija 11,5%, Francija 9,1%, Nemčija 13,9%, Nizozemska 13,8%). Razlog za tako veliko rast je predvsem v povečanju števila podjetij, ki se poslužujejo faktoringa. World Factoring Yearbook, ki ga izdaja BCR Publishing  lahko naročite tukaj.