FCI letna skupščina 2020 - predstavili 10 napovedi za faktoring v svetu po COVID-19

Prvič v 50 letni zgodovini je bila FCI letna skupščina 2020 izvedena virtualno. Rdeča nit vseh prezentacij pa seveda korona kriza in njen vpliv na dejavnost faktoringa. V novici vas ne želimo obremenjevati s preveč statističnimi podatki, so pa podrobne informacije na voljo na spletni strani FCI.

 

Potrebno je poudariti, da se je v prvi polovici leta 2020 prvič v zgodovini zgodilo, da je obseg faktoringa upadel praktično povsod po svetu, seveda kot posledica upada BDP zaradi dvomesečne zaustavitve gospodarstev. V obdobju od aprila do junija 2020 je največji upad BDP doživela Južnoafriška Republika -51,1%, ZDA -32,9%, Velika Britanija -20,4%, Nemčija – 10,1%, dočim je Kitajska v tem obdobju že beležila rast v višini 3,2%.

 

FCI letna skupščina 2020 – glavni govorec je bil gospod John Lorie, ki je glavni ekonomist Atradius kreditne zavarovalnice. Po ocenah njihovega inštituta bo upad BDP v letu 2020 na globalnem nivoju 4,4%, na evro območju kar 7,9%, v vzhodni Evropi pa 4,5%. Že v letu 2021 pa naj bi bila dosežena rast v približno enakih odstotkih. Predpostavke za tako imenovano V-obliko okrevanja pa so: premirje v mednarodni trgovini, nizke cene nafte, monetarna ekspanzija v potrebnem obsegu, obsežne državne pomoči. Tako kot večina kreditnih zavarovalnic pa tudi pri Atradiusu opozarjajo, da gre trenutno za zatišje pred viharjem in da nas v bližnji prihodnosti čaka val stečajev, ki se bo nadaljeval tudi še v letu 2021. Od naših pomembnejših izvoznih trgov bodo najbolj na udaru Španija, Francija in Italija. Za podrobnejše analize obiščite spletno stran Atradius kreditna zavarovalnica.

 

Ne glede na vse temačne napovedi pa je med članstvom FCI na podlagi izvedenih anket zaznati optimizem. V povprečju je promet faktoringa med anketiranimi faktoring družbami sicer upadel za 20% in bo tudi leto 2020 verjetno prvo v zgodovini, ko bo faktoring kot dejavnost beležil negativno rast. Tudi v kriznih letih 2008 in 2009 je faktoring kot dejavnost dosegal visoke stopnje rasti, kar kaže na to, da je trenutna kriza res nekaj posebnega s specifičnimi karakteristikami in je ni moč primerjati z nobeno dosedanjo krizo. Kljub temu pa večina faktorjev v tej krizi vidi priložnosti, saj so razmere zrele za nov zagon faktoringa. Na osnovi vseh zbranih podatkov je FCI pripravil 10 napovedi za faktoring v svetu po COVID-19:

 

  1. Pričakujte, da bodo banke postale mnogo bolj konzervativne, zmanjševanje kreditnih linij, še posebej za MSP. Vse več podjetij bo rešitve iskalo v faktoringu, kar mnogi že zaznavajo.
  2. Likvidnost bo slabša kot pred krizo. MSP se bodo vse več obračale na nebančne finančne institucije in tudi velike korporacije bodo želele diverzificirati finančne vire zaradi zagotavljanja stabilnosti.
  3. Vse večji bo pomen izterjave plačil saj se zamude plačil bistveno podaljšujejo. FCI poroča, da se je znesek terjatev v zamudi povečal za 160% na 30.4.2020 v primerjavi z 31.12.2019.
  4. Plačilni roki se bodo podaljševali na zahtevo kupcev po celem svetu. Eden večjih članov FCI poroča, da so že sedaj priča podaljševanju plačilnih rokov na 90 dni, drugi pa poročajo tudi o rokih do 180 dni.
  5. Limiti kreditnih zavarovanj se bodo še naprej zniževali oz. bodo ukinjeni in bo vedno težje dobiti nove.
  6. Nabavno-prodajne verige bodo motene zaradi povečane geopolitične nestabilnosti oz. negotovosti. Posledica bodo potrebe po večjih slabitvah in odpisih terjatev. FCI poroča, da so njihovi člani zaznali 40% porast slabitev na 30.4. 2020 v primerjavi z 31.12.2019.
  7. Obseg prodaje bo manjši zaradi krčenja ekonomije in delno zaradi dviga cen. Inflacija je neizogibna, kar pa bo pozitivno vplivalo na prodajo v letu 2021. V letu 2020 pa lahko pričakujemo globalni upad prodaje v veliko večjem odstotku kot 3% iz leta 2009.
  8. Podjetja si bodo manj izposojala zaradi povečanja učinkovitosti in optimizacije upravljanja zalog.
  9. Velikemu uspehu Fintech faktorjev v zadnjih letih se napoveduje težavno obdobje in propad velikega števila takšnih faktorjev zaradi izgub, prevar in izzivov pri zagotavljanju dodatnega kapitala.
  10. Uporabniki dobaviteljskega faktoringa bodo na udaru saj se bo ta produkt bistveno znižal in ukinjal, kar se že zaznava.

 

Vsem izvoznikom, predvsem pa majhnim in srednjim podjetjem svetujemo, da se še pravočasno zaščitijo pred prihajajočimi povečanimi tveganji.