FCI - objava statistike o obsegu faktoringa 2019 na globalnem trgu

Factoring Chain International je leta 2018 praznovalo 50 let delovanja.  Združenje je pomemben dejavnik razvoja faktorinške industrije globalno. V okviru svojih ključnih vlog promotorja faktoringa, izobraževanja  zaposlenih v faktoring družbah, bankah, redno prevzema tudi naloge spremljanja obsega faktoringa po posamezni državi in nadzora delovanja faktorjev po svetu. Zelo zanimiva in za nas v Skupini A.B.S. tudi koristna, je statistika, ki jo vsako leto pripravlja združenje. FCI objava statistike o obsegu faktoringa 2019 razkriva nekatere trende v tej panogi in veliko pove tudi o tem, kaj lahko na tem področju pričakujemo v prihodnje. Gre za pomembne novice tako za faktorje kot za podjeja, predvsem za tista, ki poslujejo na mednarodnih trgih.

Poudariti je potrebno splošni globalni trend rasti na področju faktoringa. Volumen prometa se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal na prav vseh celinah, v nekaterih državah pa je še posebej znaten. V globalnem merilu to pomeni več kot 5% rast na 2.923 milijard evrov. To je dober obet za tiste, ki želijo s tem finančnim instrumentom pridobiti dodaten zanesljiv vir financiranja za svoje podjetje. Prav tako je ugodno za faktorje, ki lahko računajo na porast poslovanja tudi v prihodnje.

Faktoring v Evropi

Glede na to, da so med najpomembnejšimi izvoznimi in uvoznimi partnerji za slovenske podjetnike večinoma evropske države, so za nas najbolj zanimive številke prav v tem delu poročila FCI. Objava statistike o obsegu faktoringa 2019 prinaša dobre novice za tiste, ki poslujejo z Nemčijo. Tam je bila namreč rast obsega faktoringa zelo visoka, v primerjavi z letom prej je namreč volumen kar 12% večji. Nemčija je tako pri uvozu kot pri izvozu najpomembnejši trg slovenskih podjetij. Rast obsega faktoringa nakazuje na zanesljivo poslovno rast na tem trgu in posledično na dobre obete za slovenske podjetnike.

Primerljivo rast v obsegu faktoringa je v letu 2019 s 13% zabeležila Avstrija. Prav tako je pozitivni trend zelo zanesljiv v Italiji, kjer je rast dosegla 6%. Med sosednjimi državami gre gotovo izpostaviti Madžarsko, ki v FCI objavi statistike o obsegu faktoringa 2019 izstopa s 23% rastjo!

V državah po vsej Evropi je trend gibanja obsega faktoringa večinoma pozitiven. Negativen trend gre izpostaviti pri Turčiji, ki zaradi nestabilnosti svoje valute in drugih dejavnikov ne ponuja ugodnega okolja za razvoj faktoringa.

Faktoring v Sloveniji

V zadnjih letih tudi v Sloveniji obseg faktoringa zanesljivo raste, celo v večji meri kot v večini drugih evropskih držav. A ob tem gre izpostaviti tudi dejstvo, da je obseg faktoringa v primerjavi z bruto domačim proizvodom države še vedno relativno nizek, precej pod povprečjem evropskih držav. Pozitivni trendi sicer nakazujejo na to, da se utegne tudi ta podatek kmalu spremeniti.

Obetavna je predvsem rast obsega faktoringa na ključnih tujih trgih za slovenske podjetnike. Nemčija je z naskokom najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije. Na drugem mestu ji sledi le Italija – obe državi beležita vzpodbudno rast obsega faktoringa. Pomembnost faktoringa predvsem pri nemških in italijanskih podjetjih, predvsem MSP, ponujata zgled slovenskim podjetnikom.  Prepričani smo, da bodo tudi slovenski podjetniki v prihodnje še bolj naklonjeni faktoringu. Na številnih trgih EU gre za uporaben finančni instrument, ki ga pri poslovanju redno uporabljajo predvsem uspešna, izvozno orientirana podjetja. Pri nas pa se faktoring žal še vedno pogosto omenja le kot alternativa bančnim kreditom. Bančnega kredita ne moremo primerjati s stalnim neregresnim faktoringom kot glavnim produktom na razvitih faktorinških trgov.

FCI objava statistike o obsegu faktoringa 2019 je le prva objava, ki ponuja vpogled v trende te vrste za lansko leto. V maju 2020 pričakujemo podrobnejše poročilo v »World Factoring Yearbook«, ki bo še bolj bogato z globalnimi trendi in koristnimi informacijami.