Objavljen je FCI World Factoring Yearbook 2019 – Slovenijo je predstavila družba A.B.S. Factoring d.o.o.

FCI World Factoring Yearbook 2019 razkriva, da so bili podatki za Slovenijo lani ponovno odlični, saj smo dosegli visoko rast GDP, izvoza in druge pozitivne trende, kar je ugodno vplivalo tudi na povečan obseg faktoring storitev. Kljub vzpodbudnim kazalnikom pa je naša stopnja BDP-ja za faktoring s 4% še precej pod evropskim povprečjem, ki je v letu 2018 ponovno presegel 10 % BDP Evropske Unije.

Kot kažejo ti podatki, imajo slovenska podjetja še velik neizkoriščen potencial za doseganje večje konkurenčnosti in boljšega poslovanja. Nadaljnji razvoj faktorinške industrije je odvisen od zaupanja naših partnerjev, uspešnih slovenskih podjetij,  ki lahko ob sodelovanju s faktoring družbo ali banko dnevno celovito obvladujejo številne izzive financiranja prodaje.

Banke v Sloveniji večinoma ponujajo odkupe terjatev do posameznih kupcev ter v zavarovanje kreditov svojih strank še vedno pogosto pridobijo terjatve. S tem negativno vplivajo na potrebo podjetij po financiranju rasti prodaje – obratnega kapitala, ki je ključen za uspešnost slovenskega podjetništva in gospodarstva kot celote.

Veseli nas dejstvo, da je ocena prometa faktoringa za Slovenijo za leto 2018 že 1.4 milijarde EUR, kar predstavlja ca. 20 % rast v primerjavi z letom 2017.

Še vedno večino BDP-ja, kar 65.1% v Sloveniji generirajo mala in srednja podjetja (MSP). Ta podjetja imajo tudi največje koristi ob uporabi faktoringa. Najpomembnejše panoge so avtomobilska industrija, kovinska industrija, proizvodnja bele tehnike, plastika, veleprodaja in storitve.

FCI World Factoring Yearbook 2019 navaja, da se v Sloveniji še vedno največ uporablja regresni faktoring, čeprav je pri podjetjih vedno več povpraševanja tudi za neregresni faktoring, ki pa ga ponuja le malo faktoring družb oz. bank.

FCI World Factoring Yearbook 2019: Ključne številke za Slovenijo za leto 2018

  • Slovenski BDP je 43 milijard EUR
  • Rast BDP 4.1%
  • 15 faktoring ponudnikov (faktorji in banke)
  • Promet faktoringa 1.4 milijarde EUR
  • MSP-ji ustvarijo 65.1% BDP-ja in zaposlujejo 73.4% delovne sile
  • Produktivnost MSP-jev je 25% manjša od evropskega povprečja
  • Največ izvoza ustvarimo v Nemčijo (20.3%) sledijo Italija (12.4), Hrvaška (8.1), Avstrija (7.6) in Francija (5.6%)

Slovenija potrebuje faktorinško združenje

Kljub zelo dobremu gospodarskemu razvoju in pozitivnemu trendu faktoringa v Sloveniji, ki ga kažejo ključne številke v poročilu FCI World Factoring Yearbook 2019, pa je nujno potrebno ustanoviti slovensko faktorinško združenje, ki bo združevalo lokalne ponudnike faktoring storitev, okrepilo vlogo faktoringa v Sloveniji in podprlo njegov nadaljnji razvoj.

V EU so nacionalna faktorinška združenja včlanjena v EUF (EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry). V Bruslju na nivoju Evropske komisije ali v Frankfurtu v pogovorih z Evropsko centralno banko zastopa interese faktorinške industrije posameznih držav in vseh članov EUF.

A.B.S. Factoring d.o.o. bo v drugi polovici letošnjega leta ponovno prevzel pobudo, da se Slovensko faktorinško združenje čim prej ustanovi.

Prihajajoči trendi

Tako kot povsod je tudi v faktoringu prisoten trend digitalizacije poslovanja.

Fintech že močno vpliva tudi na faktoring storitve. Slovenija sodi med naprednejše države v uporabi digitalnih finančnih storitev, zato se tudi na področju faktoringa razvijajo rešitve v oblaku, ki bodo močno pohitrile in olajšale proces dela pri pridobivanju sredstev financiranja, od vloge, odobritve, izplačila in na koncu vodenja računov. Nekatera podjetja že ponujajo faktoring storitve preko spleta, kar bo nedvomno pozitivno vplivalo na uporabo in razvoj faktoringa v prihodnosti.

Tudi v A.B.S. Skupini že ponujamo Quickpaid, ki bo predvidoma slovenskim podjetjem dostopen septembra 2019.

Celotno poročilo o stanju faktoringa v Sloveniji, ki smo ga za FCI pripravili v podjetju A.B. S. Factoring d.o.o. najdete na strani 91, v FCI World Factoring Yearbook 2019, ki ga lahko kupite tukaj.