Peter Mulroy v intervjuju za medijsko hišo Delo

Na tem mestu smo pripravili povzetek intervjuja, ki ga je g. Peter Mulroy dal medijski hiši Delo in je bil objavljen pod naslovom Odkup terjatev omogoča »denar takoj« dne 21.10.2019.

Pozitivni potencial faktoringa v Sloveniji so opazili tudi največji mednarodni strokovnjaki, kot je g. Peter Mulroy

Pri oblikovanju smernic razvoja industrije in naših storitev se lahko zanesljivo zgledujemo po strokovnjakih, ki na tem področju še posebej izstopajo. Med temi je gotovo tudi generalni sekretar »Factors Chain International«  Peter Mulroy, ki je ob nedavnem obisku Slovenije podal svoj vpogled v stanje faktoringa pri nas in razkril tudi nekaj napovedi, ki se utegnejo v prihodnje uresničiti, skladno z globalnimi trendi. Peter Mulroy vodi »Factors Chain International«, mednarodno faktorinško združenje z več kot 400 člani iz več kot 90 držav sveta. Kot posebni gost se je skupaj s kolegi iz tujine namreč udeležil letnega dogodka Skupine A.B.S. 2019 v Ljubljani.

Peter Mulroy ima s položajem v vrhu mednarodnega združenja ponudnikov faktoringa gotovo edinstven pregled nad dogajanjem na tem področju, v zadnjem času pa pozornost posveča tudi razmeram na slovenskem trgu. Tako v globalnem kot v slovenskem okolju napoveduje zanesljivo rast in razvoj storitev faktoringa, pri čemer izpostavlja skokovit porast obsega faktoringa na globalni ravni v zadnjih sedmih letih – obseg se je namreč več kot podvojil. V Sloveniji imamo zaenkrat tri ponudnike faktoring storitev, ki s svojo strokovnostjo dosegata zahteve mednarodnega združenja FCI. Eden od njiju je A.B.S. Factoring d.o.o., ki je  član FCI že od leta 2007,  Mulroy pa že v prihodnjem letu pričakuje še dva nova. Kakšno je stanje faktoringa v Sloveniji in kje Mulroy vidi potencial za nadaljnji razvoj?

Rast povpraševanja med malimi in srednjimi podjetji

Dejstvo je, da so storitve faktoringa posebej privlačne za mala in srednje velika podjetja. Ta namreč težko dobijo klasična bančna posojila. Za banke predstavljajo preveliko tveganje in običajno ne morejo zadostiti strogim pogojem za odobritev posojil. Prav tako pogoji odplačevanja posojila za takšna podjetja niso posebej ugodni in na dolgi rok takšen način financiranja poslovanja ne pride v poštev. Faktoring se od bančnih posojil loči po tem, da v ozadju stoji realna storitev oziroma izdelek, torej opravljeno delo, za katerega se zahteva denar – odkup terjatve na tej podlagi je varnejši, zato lahko ponudniki faktoringa oblikujejo boljše pogoje za svoje stranke.

Mulroy izpostavlja pomembno vlogo malih in srednje velikih podjetij v lokalnem in mednarodnem gospodarstvu. V tem vidi zagotovilo, da bodo ponudniki finančnih storitev vedno zainteresirani za financiranje takšnih podjetij, kar potrjuje tudi podpora faktoringu s strani velikih razvojnih bank.

Razvoj faktoringa v prihodnje

V kombinaciji stabilnega in varnega financiranja ter minimalnega tveganja, kar je značilno za faktoring, vidi Mulroy razlog za zanesljiv razvoj storitev faktoringa tudi v prihodnje. Po obdobju gospodarske rasti v preteklih letih se razmere na globalnih trgih sicer umirjajo, a to ne bi smel biti razlog za skrb – prav faktoring namreč lahko ponudi rešitev pri poslovanju z bolj tveganimi trgi, saj omogoča izvoz terjatev v tujino, medtem ko se financiranje v celoti opravi doma.

Na koncu se je smiselno dotakniti še pospešene digitalizacije, ki je očitna tudi pri storitvah faktoringa. Tehnološko dovršene storitve progresivnih ponudnikov faktoringa so vsekakor dobrodošla popestritev trga. Strankam ponujajo privlačen produkt, a Mulroy hkrati v tem vidi tudi določeno tveganje. Nekateri ponudniki namreč nastopajo zgolj s takšnimi prednostmi in so strankam privlačni le na prvi pogled. Same finančne storitve v ozadju pa morda niso tako zanesljive, kot se zdi. V prihodnosti gre seveda pričakovati razvoj tudi na tem področju, kar je neizogibno. Ne gre le za tveganje, temveč tudi za izziv, ki skriva svoj potencial.

Portal quickpaid je digitalna storitev Skupine A.B.S., ki je že vrsto let polnopravna članica združenja FCI. Ta storitev omogoča hiter in varen način financiranja nabave.

Preberite izviren članek Odkup terjatev omogoča »denar takoj« objavljen dne 21.10.2019 v časopisu Delo v okviru rubrike gospodarstvo.