Mednarodna regionalna faktoring konferenca v Skopju gostila strokovnjaka iz podjetja A.B.S. Factoring d.o.o. iz Ljubljane

Financiranje malih in srednje velikih podjetij je vedno aktualna tema, saj se podjetniki vedno znova srečujejo z istimi izzivi. V veliko pomoč so izobraževanja in konference, ki predstavijo razpon možnosti na tem področju. En izmed takšnih dogodkov je potekal v sredini maja v Skopju. Prva mednarodna Regionalna faktoring konferenca v Skopju, z naslovom REGIONAL CONFERENCE ON FACTORING AS AN ALTERNATIVE TOOL FOR SMALL BUSINESS FINANCE v organizaciji USAID, Gospodarske zbornice republike Severne Makedonije, združenja FCI in podjetja Faktor Trust, je z bogatim programom in priznanimi panelisti privabila množično občinstvo, željno novega znanja in dodatnih informacij o alternativnih možnostih financiranja za mala in srednje velika podjetja.

Med strokovnjaki, ki so predstavili značilnosti in možnosti, ki jih odpira faktoring, je bil tudi Dejan Barbutovski, direktor A.B.S. Factoring d.o.o. Slovenija.

Regionalna faktoring konferenca v Skopju je bila podprta tudi s strani mednarodnega združenja  FCI – Factors Chain International, s svojo udeležbo pa jo je podprla tudi vlada republike Severne Makedonije. Med udeleženci je bilo več kot 150 podjetnikov iz regije in obiskovalcev iz tujine. Celodnevna konferenca je ponudila bogat program s predstavitvami in predavanji, delavnicami in razpravo ter pogovorom z udeleženci. Rdeča nit pa je vseskozi ostala na faktoringu in možnostih, ki jih za male in srednje velike podjetnike odpira ta oblika financiranja.

Dejan Barbutovski je kot panelist sodeloval v odprti diskusiji o priložnostih in izzivih, s katerimi se srečujemo pri upravljanju terjatev.

Med panelisti so bili tudi drugi finančni strokovnjaki, predstavniki faktorjev in bank, pa tudi predstavnik mednarodnega združenja FCI. S predstavitvijo značilnosti učinkovitega upravljanja terjatev v sklopu faktoringa s celovito storitvijo in z razpravo o nekaterih izzivih, ki ta proces spremljajo, so panelisti spodbudili razmislek pri udeležencih konference in nato tudi odgovarjali na vprašanja publike. V enourni diskusiji so odgovore na svoja vprašanja v zvezi z upravljanjem terjatev pridobili tako mali in srednje veliki podjetniki kot drugi udeleženci, ki se pri svojem delu srečujejo z izzivi te vrste.

Diskusija je v popoldanskem času predstavljala vrhunec konference. Že prej pa so se zvrstili drugi zanimivi in informativni dogodki, ki so v Skopje privabili množično občinstvo.

Poleg predstavitev faktoringa in upravljanja terjatev ter podrobnega predavanja o mehanizmih faktoringa gre izpostaviti še predstavitev stanja faktoringa na Balkanu.

Obseg faktoringa na Balkanu

Ugotavljamo, da še vedno močno prevladujejo druge, pogosto manj ugodne oblike financiranja. To je v velikem kontrastu oziroma v zaostanku za preostalo Evropo. V Sloveniji obseg faktoringa dosega okoli 4% BDP, medtem ko v EU že presega 10% BDP članic Unije. V Severni Makedoniji so številke bistveno nižje, pravzaprav skoraj zanemarljive, ravno zato je bila konferenca oblikovana tako, da je s pestrim programom predstavila vlogo faktoringa v uspešnem mednarodnem poslovanju podjetij ter spodbudila podjetnike k razmisleku o tej možnosti financiranja.

Kljub majhnemu obsegu faktoringa v Severni Makedoniji obstaja dober potencial za uspešno implementacijo, predvsem v segmentu MSP. To dokazuje tudi projekt Faktoring za gospodarsko rast, ki poteka že drugo leto ob podpori USAID in lokalnega faktorja Faktor Trust DOOEL.

Takšni dogodki so zelo koristni za odkrivanje potenciala, ki ga podjetnikom nudi faktoring. Veseli nas, da smo z udeležbo na konferenci tudi sami spodbudili razmislek o alternativnih možnostih financiranja podjetij in morda kateremu od udeležencev olajšali odločitev za pravi poslovni ukrep.

Če imate tudi Vi vprašanja, Vam bomo z veseljem odgovorili!

VPRAŠAJTE NAS!