Financiranje podjetja v prestrukturiranju za nov zagon
v podjetju Turnaplast d.o.o.

Turnaplast

22. February 2019 – preberite več
Vladimir Pogač Turnaplast
S prevzemom dejavnosti podjetja v stečaju smo prevzeli tudi nekatera tveganja, ki bi lahko ogrozila uspešno poslovanje v nadaljnjih fazah. Največja omejitev za ponovni zagon poslovanja je bila slaba likvidnost, zaradi katere nismo mogli izpeljati zastavljenih načrtov in oblikovati novih rešitev. Partnerstvo z A.B.S. Factoring je odpravilo te ovire in odprlo mnoge nove priložnosti, ki smo jih lahko izkoristili za razvoj v uspešno podjetje.
Vladimir Pogač
Direktor TURNA d.o.o. in TURNAPLAST d.o.o. ter večinski lastnik družb Skupine TURNA

Iz stečaja na uspešno poslovno pot

Podjetje Turnaplast ponuja svojim strankam bogat program izdelkov za uporabo v industriji bele tehnike, v avtomobilski industriji in elektroindustriji, pa tudi za splošno potrošnjo in nekatere posebne namene. Začetki podjetja segajo v leto 2016, tradicija in praksa proizvodnje plastičnih izdelkov pa izvirata iz podjetja Aha Secaplast, ki je leta 2015 končalo v stečaju – prav za namen prevzema dejavnosti tega podjetja je bilo ustanovljeno podjetje Turnaplast, s katerim upravlja matična družba Turna.

Ob prevzemu dejavnosti podjetja v stečaju je želela družba Turnaplast v kar največji meri ohraniti utečene proizvodne postopke in dobavo, seveda pa je bilo treba prilagoditi nekatere procese poslovanja, še posebej financiranje. Povrnitev dejavnosti podjetja v stečaju na uspešno poslovno pot zahteva zadostno vsoto razpoložljivega kapitala in stalno likvidnost.

Faktoring za podjetje v prestrukturiranju

Turnaplast se je že takoj ob prevzemu podjetja v stečaju srečala s težavami z likvidnostjo, kar pri tovrstnem prevzemu ni presenečenje. Podjetje v fazi prisilne poravnave in naposled stečaja izgubi zalogo likvidnih sredstev, hkrati pa na likvidnost slabo vplivajo tudi dolgoročne posledice stečaja, ki onemogočajo enostavno povrnitev na pot uspešnega poslovanja. Edino možnost ponujajo prilagoditve poslovnih procesov, predvsem financiranja – faktoring je ena izmed rešitev, ki se v takšnih primerih najbolje izkažejo.

A.B.S. Factoring je s ponudbo faktoringa za podjetja v prestrukturiranju idealen partner za družbo Turnaplast, ki skuša po stečaju predhodnega podjetja obrniti nov list. Delo bo lažje in uspešnejše z zanesljivim financiranjem, to pa bo neovirano z zanesljivim partnerjem. Podjetju Turnaplast pomagamo premostiti likvidnostne težave, ki so značilne za podjetja v ponovnem zagonu po stečaju. Skrbimo za to, da so plačila kupcev takoj na razpolago, s tem so obveznosti podjetja takoj poravnane pa tudi načrtovanje najboljše strategije za uspešno poslovanje je lažje brez omejitev, ki jih postavlja nezanesljivo financiranje.

Prava pot po stečaju

Po stečaju so za ponoven začetek uspešnega poslovanja potrebne nekatere prilagoditve, ki zahtevajo stalno razpoložljivost likvidnih sredstev. Turnaplast skuša ohraniti proizvodne procese, lokacije, kader in opremo, kar nudi zanesljiv temelj za nadaljnjo rast, nove priložnosti pa si odpira z razvojem novih proizvodov in iskanjem novih strank. S faktoringom ta opravila močno poenostavimo – optimiziramo finančne tokove in odpravimo bremena, ki jih predstavljajo neplačane terjatve. Prav tako je učinkovito financiranje ključnega pomena za uspešno poslovanje na dolgi rok, kljub pričakovanim in nepričakovanim nihanjem v prodaji.

Vsako podjetje ima v času po stečaju specifične potrebe, na katere je treba odgovoriti s prilagojenimi rešitvami. Pri A.B.S. Factoring s strokovno podkovano, izkušeno in odzivno ekipo pripravimo optimalno strategijo in zagotovimo financiranje, ki omogoča izvedbo zastavljenih načrtov. Pametno je izkoristiti vse priložnosti, ki se pojavijo v tem času, to pa je možno le, če se lahko zanesete na zaupanja vrednega finančnega partnerja. Stalna likvidnost je velik adut za podjetja po stečaju, kar se je izkazalo tudi v primeru družbe Turnaplast, ki danes uspešno posluje in s svojo dejavnostjo pokriva zelo široko področje industrije.

Osebna izkaznica Turnaplast d.o.o.

Dejavnost: Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

Leto ustanovitve: 2015

Spletna stran: www.turnaplast.si

Faktoring za podjetja v prestrukturiranju

Več o financiranju podjetij v prestrukturiranju

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba