Reference


S prevzemom dejavnosti podjetja v stečaju smo prevzeli tudi nekatera tveganja, ki bi lahko ogrozila uspešno poslovanje v nadaljnjih fazah. Največja omejitev za ponovni zagon poslovanja je bila slaba likvidnost, zaradi katere nismo mogli izpeljati zastavljenih načrtov in...
Vladimir Pogač
Direktor TURNA d.o.o. in TURNAPLAST d.o.o. ter večinski lastnik družb Skupine TURNA
Poglej referenco

METALIMPEX, d.o.o., je zasebno podjetje, izvozno usmerjen proizvajalec in veletrgovec okovja za pohištveno industrijo. Partnerstvo z A.B.S. Factoring d.o.o. nam omogoča uspešno uresničevanje našega dnevnega poslovanja, dosegamo boljšo likvidnost. Lahko koristimo številne priložnosti, predvsem pri prodaji na tuje...
Boštjan Udovič
Direktor METALIMPEX d.o.o.
Poglej referenco