Faktoring z A.B.S. popolno storitvijo – optimalna rešitev za prodajo vaših terjatev

Faktoring s popolno storitvijo je prava rešitev za podjetja, ki iščejo celovito in učinkovito upravljanje svojega finančnega toka. Zagotavljamo vam takojšnje financiranje vaših nezapadlih terjatev v višini 90% njihove vrednosti in s tem omogočimo sprotno koriščenje likvidnih sredstev, hkrati pa z neregresnim faktoringom povsem odpravimo tveganja v primeru zamud in neplačil odstopljenih terjatev.

S popolno storitvijo bomo v celoti prevzeli upravljanje vaših terjatev in zagotovili hiter dostop obratnih sredstev ter odpravili vse skrbi, ki bi jih sicer imeli z neporavnanimi terjatvami. Nobenega tveganja nimate niti v primeru neplačil ali insolventnosti dolžnika, saj vaše terjatve financiramo takoj.

Za vaše zadovoljstvo in nove poslovne uspehe bo zadolžena usposobljena ekipa predanih finančnih strokovnjakov. Razgibana kadrovska struktura nam omogoča fleksibilnost in optimalen izkoristek skupka izkušenj, znanja in zagnanosti – za naš in vaš uspeh so zaslužni tako ambiciozni novinci na začetku svoje kariere, kot visoko usposobljeni strokovnjaki, nekateri tudi z več kot 30-letnimi izkušnjami!

Bojan Šuštar
Direktor A.B.S. Factoring d.o.o.

 

Zahtevajte individualno faktoring ponudbo

Pot do ponudbe po vaši meri vodi preko našega vprašalnika.
izpolnite vpraŠalnik

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

Izhodišča za uspešen faktoring: Kdaj lahko za vaše izdane račune dobite denar v 24 urah?

Ugodnosti faktoringa s popolno storitvijo lahko partnersko izkoristijo pravne osebe, ki ustrezajo določenim pogojem. V mnogih primerih se lahko stalno financiranje nezapadlih terjatev zelo učinkovito vključi v vsakdanje poslovanje podjetja, medtem ko za nekatera podjetja ta storitev ni primerna. Ciljamo predvsem na podjetja s stabilnim poslovanjem in stalnimi strankami vendar dnevnimi izzivi financiranja rasti prodaje – torej z velikim številom stalnih terjatev, za katere potrebujejo financiranje.

Za vaše izdane račune lahko dobite denar že v 24 urah, če izpolnjujete še nekatere dodatne pogoje:

 • Imate preko 500.000 € letnih prihodkov
 • Redno poslujete s ponudbo izdelkov ali storitev
 • Poslujete s pravnimi osebami (B2B)
 • Imate velik delež stalnih strank
 • Nimate individualnih naročil
 • Imate roke plačila med 14 in 120 dnevi
 • Povprečna vrednost računov znaša preko 500 €

Faktoring ni ustrezen za podjetja, ki:

 • Izdajajo račune pred zaključkom svojih storitev
 • Sprejemajo predplačila
 • Poslujejo v gotovini
 • Imajo terjatve do povezanih podjetij
 • Poslujejo s fizičnimi osebami
 • Imajo kupce s slabo boniteto

Ali izpolnjujete našteta faktoring izhodišča?

Skupaj z vami bomo pregledali vprašalnik in ugotovili, kako vam lahko z našo popolno storitvijo pomagamo.
NAROČITE POSVET

Funkcije popolnega portfeljskega neregresnega faktoringa

Neregresni faktoring s popolno storitvijo vam koristi z različnimi funkcijami, ki sestavljajo celovito storitev upravljanja vaših finančnih tokov. S takojšnjim financiranjem izdanih računov pridobite uporabna likvidna sredstva, s prevzemom upravljanja terjatev vas razbremenimo skrbi in težav, s 100% kritjem tveganja pa nudimo zaščito tudi v primeru neplačil.

Funkcija financiranja odstopljenih terjatev

Odstopljene terjatve financiramo v 24 urah. Postopek je hiter in enostaven, likvidna sredstva pa so vam v višini 90% zneska računa takoj na razpolago. Na ta način lahko neodvisno od plačilne discipline vaših dolžnikov nemoteno nadaljujete s poslovanjem, saj kljub daljšemu roku plačila že v prvem dnevu prejmete izplačan skoraj celoten znesek računa. Preostalih 10% zadržimo do končnega plačila računa, ko upoštevamo morebitne popuste in odbitke, nato vam posredujemo še preostanek zneska.

Funkcija kritja tveganja pred neplačilom kupca

Neregresni faktoring vam zagotavlja popolno kritje tudi v primeru insolventnosti dolžnika. S prevzemom vaših terjatev prevzamemo tudi odgovornost za upravljanje in izterjavo dolga ter tveganje v primeru neplačila. Vaše terjatve financiramo takoj ob prevzemu, v dobri veri, da bo račun poravnan do roka plačila. Če se to ne zgodi, krije škodo kreditno zavarovanje, na vaši strani pa ni nikakršnih posledic! Že ob odstopu terjatve ste lahko brez skrbi, saj tveganje pred neplačilom kupca v celoti prevzamemo mi. Pri svojem delu pa seveda najprej stremimo k odličnemu poslovnemu odnosu med vami in vašimi kupci.

Funkcija celovitega upravljanja terjatev

S popolno storitvijo ob prevzemu terjatev sprejmemo tudi odgovornost za njihovo celovito upravljanje. To pomeni, da poskrbimo za vse obveznosti, povezane z upravljanjem in izterjavo dolgov – najprej se posvetimo spremljanju plačilnih rokov in obveščanju dolžnika, nato v primeru neplačila sledijo opozorila, po potrebi pa tudi izterjava. S premišljenim in profesionalnim pristopom dosegamo visoko uspešnost pravočasne izterjave odprtih terjatev, s tem pa pripomoremo k ohranjanju odličnih odnosov med vašim podjetjem in dolžnikom! Strokovnjaki A.B.S. Skupine so prav tako usposobljeni za upravljanje portfelja vaših dolžnikov.

Z A.B.S. Factoring popolno storitvijo do uspeha!

A.B.S. Factoring s popolno storitvijo vam odpira vrata do poslovnega uspeha! Pridobili boste dragoceno konkurenčno prednost, saj s koriščenjem naših storitev prihranite veliko časa, truda in denarja, svojo pozornost pa lahko od zagotavljanja dnevne likvidnosti in varnosti preusmerite na ustvarjanje novih poslovnih priložnosti na trgu in v uspešno prihodnost vašega podjetja.

Svojim strankam ponujamo stalno likvidnost, zanesljivo zaščito odprtih terjatev ter prosto pot do novih poslovnih uspehov na domačih in tujih trgih. Uspešno partnerstvo z izkušenimi finančnimi strokovnjaki bo gotovo močno koristilo tudi vašemu podjetju!

 

Pridobite konkurenčno prednost s faktoringom

Zagotovite si dragoceno konkurenčno prednost z A.B.S. Factoring popolno storitvijo. Jamčimo za varnost vašega poslovanja in zagotavljamo stalno likvidnost skladno z vašimi potrebami. Zavarovanje in likvidnost pomenita prihranek časa in denarja na vaši strani!
ZAČNIMO NAŠE PARTNERSTVO TAKOJ

Kako poteka Faktoring s popolno storitvijo?

Faktoring s popolno storitvijo v primerjavi z bančnimi posojili in financiranji ponuja kar nekaj prednosti. Predvsem gre za hiter in enostaven postopek, s katerim boste takoj, brez truda in z ugodnimi pogoji prišli do financiranja svojih terjatev. Popolna storitev poleg takojšnjega financiranja prinaša še celovito upravljanje terjatev in zanesljivo zaščito v primeru neplačil!

Faktoring s popolno storitvijo v 5 korakih:

 1. Preverimo boniteto kupcev in jim določimo limite. V kolikor že imate veljavno pogodbo za zavarovanje terjatev, potem običajno odobrimo obstoječe limite skladno z odobrenimi limiti kreditne zavarovalnice.
 2. Vašim kupcem izstavljate račune z odstopno klavzulo in nam redno pošiljate kopije izdanih računov po elektronski pošti.
 3. Računi so v okviru odobrenih limitov takoj odkupljeni. Do 90% bruto vrednosti fakture financiramo takoj, 10% vrednosti vam nakažemo ob plačilu kupca, zmanjšano za storitve faktoringa.
 4. Pomemben cilj našega sodelovanja je tudi izboljšana plačilna disciplina vaših kupcev. V primeru zamud vaše kupce redno opominjamo in po potrebi izterjujemo.
 5. Razliko kupnine vam nakažemo, ko vaš dolžnik v celoti plača. V primeru 100% kritja tveganja neplačila kupca vam zadržanih 10%, znižano za stroške faktoringa, nakažemo najkasneje v 180 dneh po zapadlosti posameznega računa.

POSVETUJTE SE Z NAMI

Koliko stane Faktoring s popolno storitvijo?

Faktoring s popolno storitvijo je s koristnimi funkcijami zagotovo zelo ugoden tudi za vas. Preprosta primerjava stroškov in koristi razkriva, da prednosti tovrstnega financiranja v večini primerov upravičijo stroške.

Faktoring ponuja takojšnje financiranje, kar izboljša vašo likvidnost in omogoča brezskrbno poslovanje brez posebnega zavarovanja na vaši strani.

Popolna storitev vam nudi popolno zaščito pred slabimi terjatvami in neplačili.

Celovito upravljanje terjatev vas zagotovo razbremeni, saj prevzamemo tudi nevšečna občasna opravila izterjave odprtih terjatev. Če prepustite spremljanje plačil, opominjanje in izterjavo dolgov nam, boste prihranili veliko časa in truda. Na ta račun lahko svojim strankam ponudite boljše pogoje poslovanja, popuste za pravočasna plačila in druge bonuse, ki se pokrijejo z omenjenimi prihranki.

Z uporabo faktoringa se izboljša finančna struktura vaše bilance stanja in s tem finančni kazalniki, ki jih banke in razne agencije uporabljajo za določanje bonitete. Posledično se vam lahko izboljšajo obrestne mere pri bankah in odobrijo dodatni limiti, ki jih lahko izkoristite za uporabo drugih bančnih storitev. Vsekakor prepričljiv argument v prid faktoringu s popolno storitvijo.

S pomočjo našega kalkulatorja lahko natančneje izračunate, ali se faktoring za vaše podjetje splača.

FAKTORING-KALKULATOR

Kaj vsebujejo stroški faktoringa?
Faktoring provizijo in obrestno mero za obseg financiranja

Naša stroškovna struktura je enostavna in razumljiva, s tem pa omogoča natančen izračun stroškov še pred dokončno odločitvijo za faktoring. Na končno ceno vplivata le dva dejavnika:

Provizija. Provizija se izračuna glede na vaš promet, odvisna je od števila in zneskov vaših računov, bonitete vašega podjetja ter profila vaših strank. Provizija pokriva naše administrativne obveznosti, odgovornost za izterjavo ter prevzem 100% tveganja v primeru neplačila.

Obrestna mera financiranja. Višina obresti financiranja vaših terjatev je odvisna od višine obrestne mere, ki je izražena na letnem nivoju. Običajno je obrestna mera nekoliko nad obrestnimi merami, ki jih banke ponujajo za likvidnostna ali revolving posojila. Ne zaračunavamo pa obresti na celoten znesek terjatve, temveč le na sredstva, ki so bila dejansko koriščena. Višina je odvisna od zneska predhodnega financiranja in trajanja do končnega plačila. Obračun se izdela enkrat mesečno za pretekli mesec, znesek pa se izračuna na podlagi dejanskega koriščenja predfinanciranja za vsak dan v mesecu.

Faktoring vam omogoča koriščenje popustov za predčasna plačila vašim dobaviteljem (kasaskonto) in na prodajni strani večjo konkurenčnost z daljšimi plačilnimi roki ter možnost večje prodaje. Prepričani smo, da bo lahko tudi vam faktoring zagotovil številne prednosti, predvsem malim in srednje velikim podjetjem kot našim ciljnih strankam.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba