Lokacije družb Skupine A.B.S.

Lokacije Skupine A.B.S. so prisotne v Nemčiji, Švici, na Švedskem, v Avstriji in v Sloveniji. Sedež matične družbe je v Wiesbadnu v Nemčiji, ki je lepo srednjeevropsko mesto, podobno Ljubljani, z močnim gospodarstvom, kulturo in drugimi prednostmi. Na teh in drugih trgih ponujamo zanesljivo financiranje, upravljanje in kritje terjatev za svoje partnerje, predvsem za srednje velika podjetja, ki bodo znala najbolje izkoristiti sproščena sredstva in čas. V Skupini A.B.S. bomo z veseljem prisluhnili vašim predlogom sodelovanja, predvsem MSP, saj smo tudi sami v nekaj več kot dveh desetletjih uspešno šli po poti od začetkov do vodilnega položaja na trgu. S pridobljenim znanjem, izkušnjami in fleksibilnostjo zdaj podkrepimo svoje storitve, s katerimi zagotavljamo uspeh partnerjem na mnogih mednarodnih trgih.

Z ambicioznim razvojem do prisotnosti v sedmih evropskih državah

Z mnogimi srednje velikimi podjetji si delimo tudi izkušnjo vstopa na nove tuje trge. Skupina A.B.S. pokriva gospodarsko močno regijo DACH držav (Nemčije, Avstrije in Švice) in postavlja temelj mednarodnega širjenja našega poslovanja. Pred več kot 5 leti je Skupina A.B.S. prepoznala potencial vstopa na skandinavski trg, leta 2016 tudi v Slovenijo.
Z izkušnjami v mednarodnem poslovanju Skupina A.B.S. še bolj učinkovito spremlja svoje partnerje, ki nameravajo vstopiti na širši evropski trg. Dodatna prednost družbe je v tem, da so njene hčerinske družbe v svojih državah običajno vodilni ponudnik faktoringa s popolno storitvijo.

Vsaka lokacija A.B.S. Factoring ima svoje posebne značilnosti. Vse pa imajo skupni cilj – s kakovostnimi finančnimi storitvami pospremiti majhna in srednje velika podjetja na njihovi poslovni poti proti novim uspehom. Zahvaljujoč mnogim odlikam smo pri tem poslanstvu zelo uspešni!

A.B.S. Factoring d.o.o. kot vodilni slovenski ponudnik storitev faktoringa prevzema odgovornost za razvoj poslovnega okolja in spodbujanje MSP pri njihovem poslovanju. Tudi vam lahko na poslovni poti pomagamo s celovitimi finančnimi rešitvami, prilagojenimi vašim potrebam!

Lokacije skupine A.B.S.:

Švica – prva mednarodna hčerinska družba

Švica je bila zaradi svoje gospodarske moči in jezikovne podobnosti z Nemčijo smiseln prvi korak pri mednarodni razširitvi Skupine A.B.S. Ta korak je Skupina naredila s prevzemom švicarske družbe KMU Factoring AG, danes A.B.S. Factoring AG, Švica.

Na prvi pogled Švica ne daje vtisa privlačnega trga za storitve faktoringa. Zaradi majhne velikosti, relativno nizke populacije in velikega števila bank je razmerje ponudbe in povpraševanja na tem trgu nekoliko drugačno. Faktoring je bil kot od bank neodvisno finančno orodje sprva slabo poznan, je pa prav švicarska podružnica Skupine A.B.S. naredila preboj na tem področju in postala s svojim portfeljem finančnih storitev za mala in srednje velika podjetja priljubljena in prepričljiva alternativa običajnemu bančnemu financiranju.

Sedaj je tudi v Švici družba A.B.S. Factoring AG s sedežem v Zürichu največji neodvisni zasebni ponudnik faktoringa s popolno storitvijo v Švici. Družba se posveča predvsem izvoznikom, start-upom in podjetjem v procesu prestrukturiranja.

Švedska – izhodišče za storitve faktoringa v skandinavskih državah

Skupina A.B.S. je fokus svojega delovanja z ustanovitvijo švedske podružnice leta 2013 usmerila tudi na skandinavske države. Kljub temu, da se banke in drugi ponudniki financiranja podjetij na tem trgu borijo z nizkimi obrestnimi merami, se je uspela švedska družba Skupine A.B.S. uveljaviti kot edini ponudnik faktoringa s popolno storitvijo na Švedskem.

Svoje stranke torej prepriča z dodano vrednostjo, ki je drugi ponudniki nimajo. Upravljanje terjatev močno razbremeni poslovne procese in sprosti čas ter sredstva podjetja, 100% kritje terjatev pa nudi zaščito v primeru neplačil kupcev. Ker bančna financiranja teh ugodnosti ne morejo zagotoviti, je faktoring s popolno storitvijo priljubljena izbira predvsem za švedske izvoznike.

Na švedskem trgu se faktoringa s popolno storitvijo poslužujejo predvsem izvozniki, ki velik delež prometa opravijo v tujini, pa tudi domača podjetja v fazi razvoja.

Avstrija – prilagodljiv finančni produkt za trg z visokim potencialom

V letu 2016 se je mednarodna širitev Skupine A.B.S. na območju DACH nadaljevala s prevzemom avstrijske banke VB Factoring Bank AG in njene hčerinske družbe Eurincasso GmbH. Z lokacijama v Salzburgu (sedež družbe) in na Dunaju (pisarna) so naši finančni strokovnjaki hitro odzivni in vedno na voljo partnerjem na avstrijskem trgu z visokim potencialom.

Vsi partnerji so deležni posebej zanje oblikovanih in nadalje prilagodljivih finančnih storitev. Tako boste kar najbolje izkoristili priložnosti za poslovno rast. Kombinacija strokovnih kompetenc Skupine A.B.S. in 35-letnih izkušenj prevzete družbe na avstrijskem trgu zagotavlja, da bomo za vsakega partnerja znali oblikovati odlično ponudbo.

Tudi avstrijska družba cilja predvsem na izvoznike, poleg tega pa na tem trgu veliko pozornosti namenjamo trženju osebnih znamk. Rast v visokih dvomestnih številkah nakazuje na to, da je Avstrija za faktoring obetaven trg z visokim potencialom.

Slovenija – središče dolgoročnega razvoja

A.B.S. Global Factoring AG je decembra 2016 prevzel AFaktor d.o.o. Ljubljana, ki je bil dve desetletji del Skupine Abanke d.d., in s tem razširila svojo mednarodno prisotnost v tej regiji. Pod novim imenom A.B.S. Factoring smo v 2 letih postali eden vodilnih ponudnikov faktoriga v Sloveniji, kar nam ne bi uspelo brez zaupanja naših, predvsem novih strank, lastnika, domačih in tujih poslovnih bank ter partnerjev (zavarovalnice, kupci, posredniki, drugi).

Slovenija ima v primerjavi z drugimi manjšimi evropskimi državami veliko število majhnih in srednje velikih podjetij. Poleg tega je gospodarstvo izrazito izvozno naravnano in cilja predvsem na države območja DACH. Tudi zato je A.B.S. Factoring s svojimi celovitimi storitvami pravi partner ambicioznega in dolgoročnega uspešnega poslovanja slovenskih MSP predvsem v tujini.

Skupino A.B.S. v Sloveniji odlikuje razumevanje izzivov, s katerimi se soočajo MSP v tem poslovnem okolju. Svoje storitve finančnega svetovanja in upravljanja prilagajamo vaši velikosti in poslovnemu modelu, predvsem srednje velikim izvoznim podjetjem, ki ciljajo na tuje trge.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba