Faktoring za financiranje Startup podjetij:
Prednost viziji namesto papirologiji

Financiranje startup podjetij je ključnega pomena za uspeh. Kljub dobri ideji in samozavestnemu vstopu v poslovni svet bo imel vaš startup morda težave s pridobivanjem likvidnih sredstev. Banke financiranju startup podjetij niso posebej naklonjene, bomo pa prednost vaši viziji namesto papirologiji namenili strokovnjaki za faktoring!

Pri sodelovanju s startup podjetji se prilagajamo vaši viziji, predvsem pa vašemu poslovnemu modelu pri prodaji izdelkov in storitev – sodelujemo s tistimi podjetji, ki imajo dobre kupce in odprte terjatve za dobavljeno blago in opravljene storitve. Ne odkupujemo pa pogodb in pogojnih terjatev.

Bojan Šuštar
Direktor A.B.S. Factoring d.o.o.

 

Financiranje startup podjetij: financiramo vašo prihodnost!

Vaš uspeh nam je pomemben, zato vam nudimo potrebno likvidnost in številne dodatne storitve. Štartajmo skupaj za vaš uspeh!
BREZPLAČEN POSVET

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

Zagotavljanje likvidnosti startup podjetij s faktoringom

Začetek poslovne poti startup podjetij je pogosto zaznamovan z negotovostjo, večinoma predvsem zaradi nepredvidljivega financiranja. Kapital običajno zadostuje le za zagonske investicije, nato pa je treba iskati nove vire financiranja. Pravzaprav si je pametno likvidna sredstva zagotoviti že s prvim dnem poslovanja – v nasprotnem primeru so likvidnostne težave skoraj neizbežne in veliko startup podjetij kljub dobri ideji in produktu zaradi likvidnostne spirale konča v stečaju! Da bi se negotovostim v začetnem obdobju poslovanja učinkovito izognili, vam nudimo faktoring za takojšnjo razpoložljivost likvidnih sredstev.

ŠTUDIJA PRIMERA IZ PRAKSE

Stroški poslovanja kot ovira za rast podjetja

Startup podjetja so v začetku odvisna od zagonskih investicij in financiranj, ki omogočajo nemoteno delo podjetja. A če teh sredstev ni, se lahko hitro zgodi, da podjetje ne more sproti pokrivati stroškov svojega poslovanja! Tudi če so vaši izdelki ali storitve odlične in prodaja raste, je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena zaradi daljših plačilnih rokov vaših kupcev in zaradi vaših obveznosti do dobaviteljev, ki jih morate kot novo podjetje brez limita in z manjšim obsegom nabave poravnati predčasno.

Stroški poslovanja niso odvisni ne od uspešnosti ne od likvidnosti podjetja. V vsakem primeru jih boste morali plačevati redno in v celoti, tudi če za to zmanjka razpoložljivih sredstev – v tem primeru insolventnost pogosto rešujejo bančni krediti, pri katerih običajno bankam ne morete zagotoviti ustreznih zavarovanj, in financiranja, ki pa prinašajo še dodatne stroške in zagotovijo sredstva le za kratek čas. Pri poslovanju z nizkimi maržami lahko to pomeni celo izgubo, vsekakor pa ni lahko sproti plačevati tekočih stroškov poslovanja niti ob povečanju prodaje. Faktoring ponuja finančno stabilnost in neodvisnost, tako da stroški poslovanja ne bodo več ovira za rast podjetja.

Financiranje startup podjetij: 3 razlogi za uporabo faktoringa v startup in mladih podjetjih

 1. Preprečuje negativne vplive na likvidnost. S faktoringom lahko tudi mlada podjetja hitro in brez težav pridobijo likvidna sredstva z naslova svojih terjatev. S tem so vedno na voljo sredstva za plačevanje zaposlenih in poravnavo drugih obveznosti, kot tudi za investicije v nove ideje in izdelke.
 2. Poviša delež lastnega kapitala. Mladim podjetnikom pogoji bančnih posojil niso naklonjeni, zgolj dobra ideja ni dovolj za uspešno financiranje poslovanja. Vam je pa na voljo faktoring, s katerim lahko poravnate svoje stroške in obveznosti, uredite svojo bilanco, izboljšate boniteto in povišate delež lastnega kapitala v podjetju. S tem pridobite tudi zaupanje dobaviteljev in boljše nabavne pogoje.
 3. Izboljša vašo konkurenčnost. Vaše terjatve financiramo takoj, torej lahko svojim strankam ponudite daljše plačilne roke in ugodnejše pogoje poslovanja. Zavarujemo vas pred nevšečnostmi v primeru neplačil, ki lahko močno ogrozijo poslovanje mladega podjetja. Predvsem pa vam s celovitim upravljanjem terjatev sprostimo ogromno časa in sredstev, ki jih lahko zdaj namenite svoji dejavnosti. Prevzamemo tako financiranje kot tudi upravljanje terjatev ter s tem povezano birokracijo, s tem pa vam zagotovimo varno in neovirano poslovno rast.

 

PREPRIČAJTE SE SAMI! PRIDOBITE PONUDBO!

Stalna likvidnost: Zelo pomembna za podjetniški zagon.

Kljub dobri ideji je financiranje poslovanja startup podjetja pogosto zelo zahtevno. Tudi, če imate na razpolago dovolj kapitala, bo treba posvetiti veliko časa in truda mnogim izzivom, ki čakajo na tem področju. Čaka vas kar nekaj neprijetnih, a nujnih obveznosti – vodenje računovodstva, upravljanje terjatev, urejanje financ … Ni treba, da ta opravila kradejo vaš čas in ovirajo rast vašega podjetja; popolni neregresni portfeljski faktoring ponuja prilagodljivo možnost financiranja vaših odprtih terjatev, poleg zagotavljanja stalne likvidnosti pa vas s celovitim upravljanjem odstopljenih terjatev razbremenimo še mnogih skrbi in opravkov, povezanih s tem.

Delež lastnega kapitala: osrednji kazalnik v vsaki bilanci stanja

Delež lastnega kapitala označuje razmerje med lastnim kapitalom in vsoto vseh sredstev podjetja. Pomembno vpliva na kreditne linije pri bankah in drugih posojilodajalcih. A kako lahko kot startup ali mlado podjetje razmerje kapitala izboljšate?
Rešitev je enostavna: odprte terjatve povečujejo vašo bilančno vsoto in tako znižujejo delež lastnega kapitala v njej. Če pa vaše terjatve odkupimo mi kot faktor, takoj pridobite likvidna sredstva s tega naslova. S pridobljenimi sredstvi lahko prosto razpolagate, na primer poravnate stroške svojega poslovanja. Tako se vaša bilančna vsota zniža, delež lastnega kapitala v njej pa se poviša. Tako vam lahko pri A.B.S. Factoring trajno izboljšamo delež lastniškega kapitala pri vašem poslovanju!

Konkurenčna prednost: S faktoringom ste v boljšem položaju.

S faktoringom izboljšamo vaš delež lastnega kapitala, strukturo bilance stanja in posledično tudi boniteto. Sprostili bomo likvidna sredstva, ki jih lahko takoj uporabite za svoje poslovanje. Predvsem pa bodo vaši prihodki bolj predvidljivi in zanesljivi. Tako boste lahko na trgu bistveno bolj prilagodljivi – svojim strankam lahko ponudite ugodnejše pogoje poslovanja in daljše plačilne roke, s tem pa privabite zanimanje večjih strank in pridobite obsežna naročila!

Uspešen začetek: Kako preveriti poslovno idejo v 3 korakih?

 • Vzemite velik kos papirja.
 • Narišite 9 polj.
 • Odgovorite na ključna vprašanja v vsakem polju.
Preverba poslovne ideje storitev oz. izdelek A.B.S. Factoring

Odgovorite na vprašanja:

 • Kaj ponujate?
 • Kako to ponujate?
 • Kateri problem rešujete?
 • Katera je edinstvena prednost vaše ponudbe?
 • Katere konkurenčne prednosti imate?
Preverba poslove ideje. Katera opravila morate opraviti A.B.S. Factoring
 • Kaj morate storiti za uspeh?
 • Kakšni bodo nabavne, proizvodne in prodajne dejavnosti v prihodnosti?

Preverba poslovne idejej viri A.B.S. Factoring
 • Kader: koliko zaposlenih boste potrebovali?
 • Kapital: koliko denarja morate zbrati?
 • Iz katerega vira boste črpali sredstva? (Kapital/dolg)
 • Kakšna kombinacija finančnih virov bi bila ustrezna?
Preverba poslovne idejej ciljne skupine a.B.S. Factoring
 • Na katere skupine želite ciljati? (Starost, spol, interesi, ipd.)
 • Kakšne so nakupovalne navade vaših ciljnih skupin?
 • Katere segmente kupcev nagovarjate?
 • Ali želite oblikovati nišno ali masovno ponudbo?
Preverba poslovne ideje odnosi s kupci
 • Kako dosegate svoje stranke?
 • Kako svoje stranke zadržite na dolgi rok?
 • Kakšni so vaši trenutni odnosi s strankami?
Preverba poslovne ideje marketing in prodaja A.B.S. Factoring
 • Kako želite svoj izdelek distribuirati?
 • Kateri kanali bi bili najbolj učinkoviti?
 • Katere ukrepe je treba še sprejeti?
Preverba poslovne idejej partnerji A.B.S. Factoring
 • S katerimi partnerji želite sodelovati? (Proizvodnja, investicije, distribucija, tisk, IT, ipd.)
 • Kaj natančno pričakujete od posameznega partnerja?
 • Katera podjetja so najbolj prepričljiva?
Preverba poslovne ideje stroški A.B.S. Factoring
 • Kakšni so predvideni zagonski stroški?
 • Kateri so večji stroškovni bloki?
 • Kateri so predvideni mesečni stroški?
Preverba poslovne ideje prihodki A.B.S. Factoring
 • Kaj plačujejo vaši kupci?
 • Kako boste plačevali vi?
 • Kako dolgo boste čakali na plačila?
 • Kateri so predvideni mesečni prihodki?

A.B.S. Factoring d.o.o.: Skupaj rastemo!

Že v izhodišču prevzamemo vlogo mentorja – ne nudimo vam le storitev faktoringa, temveč tudi svetovanje, znanje in strokovne kompetence s področja financ. Pomagamo vam uresničiti vaše projekte, naj bo to z razlago finančnih konceptov, s pogovorom o idejah in viziji ali s predstavitvijo možnosti, ki jih ponuja mednarodna prisotnost Skupine A.B.S. S sodelovanjem z nami pridobite pomembnega finančnega partnerja, ki bo skupaj z vami uresničeval vašo vizijo in vam pomagal še samozavestneje zakorakati na uspešno podjetniško pot.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba