Celovito upravljanje terjatev z A.B.S. Factoring d.o.o.

Predvsem za majhna in srednje velika podjetja je učinkovito upravljanje terjatev tudi zaradi manjšega števila zaposlenih in nespecializiranih delovnih mest v prodaji ali v finančni službi zagotovo ključnega pomena za uspešno poslovanje. V nasprotnem primeru prihaja do zamud pri plačilih, s tem pa do izzivov z likvidnostjo in plačevanjem obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. V najslabšem primeru lahko neporavnane terjatve vodijo celo v insolventnost podjetja!

 

V A.B.S. Factoring s profesionalnimi storitvami upravljanja terjatev poskrbimo za to, da pri poslovanju niste več sami, temveč pridobite odličnega partnerja, ki poskrbi, da vaše poslovanje ni odvisno zgolj od plačilnih navad vaših kupcev. Poudariti želimo, da kupci svoje obveznosti do A.B.S. Factoring poravnavajo redno oziroma v okviru sprejemljivih zamud – več kot 90% terjatev v našem portfelju je nezapadlih, preostali znesek je zapadel večinoma znotraj 30 dni, kar smatramo kot sprejemljivo zamudo. Za nas je najbolj pomemben odličen poslovni odnos med dobaviteljem, stranko A.B.S. Factoring in vašimi kupci. Običajno se odnosi celo izboljšajo, saj mi poskrbimo za finančni del, vi pa za vaše odlične izdelke ali storitve.

Kaj je upravljanje terjatev?

Faktoring s popolno storitvijo vas povsem razbremeni skrbi in dela z vašimi terjatvami. Upravljanje terjatev namreč prevzamemo v celoti, takoj ko nastanejo. Pri tem prevzamemo odgovornost za preverjanje bonitete vaših kupcev, redno obveščanje, opominjanje in izterjavo dolžnikov ter vodenje saldakontov. V kolikor samega financiranja ne potrebujete, pa nudimo tudi storitev samostojnega upravljanja terjatev.

S celovitim upravljanjem terjatev vas učinkovito razbremenimo, saj v celoti prevzamemo vsa ključna opravila:

 1. Zaščito pred neplačili. Za zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih plačil vaših kupcev se poslužujemo rednega preverjanja njihove bonitete, kar vam koristi tudi pri gradnji kakovostnih poslovnih odnosov z njimi.
 2. Upravljanje terjatev. Nedvomno vam veliko časa vzame knjiženje plačil – čas, ki bi ga lahko posvečali povečevanju vašega poslovanja. V A.B.S. Factoringu zato vse vaše terjatve prevzamemo in jih upravljamo v vašem imenu in sicer tako, da unovčujemo terjatve, obračunavamo dogovorjene zamudne obresti in sprejemamo plačila kupcev, ter jih poravnamo na vaš račun.
 3. Ukrepe v primeru zamud. Če kupec svojih obveznosti ne poravna do datuma zapadlosti fakture, je treba ukrepati s premišljenimi in predpisanimi postopki. Obveščanje in opominjanje mora biti izvedeno profesionalno, brez slabšanja poslovnega odnosa med vami in vašimi kupci – za nas je vaš komercialni odnos najbolj pomemben. To lahko pri A.B.S. Factoring zagotovimo na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki smo jih pridobivali na poti razvoja od skromnih začetkov do enega vodilnih ponudnikov faktoring storitev na trgu. Postopke upravljanja in zavarovanja terjatev prilagodimo potrebam vašega podjetja.

SPOZNAJTE A.B.S. FACTORING D.O.O.

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

Pravila opominjanja in celovite izterjave poslovnih terjatev

Najprej se poskušamo s kupcem pogovoriti po telefonu, ga opomniti, da je nastopil datum plačila in uskladiti plačilo terjatev. Kupca, ki je bil do odstopa terjatev navajen zamud, je včasih težko disciplinirati, vendar je izterjava lažja, če nastopi tretja oseba, ne njegov dobavitelj. Seveda pa ne želimo poslabšati odnosa med vami in vašim kupcem, zato bomo pred začetkom postopka načrt izterjave uskladili z vašimi željami in glede na morebitne specifike posameznih kupcev ter vas seznanili z vsebino uradnih obvestil…Če kljub začetnim telefonskim obvestilom kupec svojih obveznosti ne poravna, začnemo s pisnim opominjanjem, prvi pisni opomin najkasneje 7 dni po zapadlosti. Ta ukrep ni obvezen, a je profesionalen in lahko zelo koristen. Opomini se pošiljajo praviloma tedensko, pri čemer tudi opominom sledijo nadaljnji telefonski klici. V večini primerov ti ukrepi zadostujejo za učinkovito izterjavo.

Če pa kljub rednemu opominjanju terjatve niso poravnane, ostanejo pravni postopki izterjave, ki pa so lahko neprijetni in tudi dragi za odstopnika. Temu ukrepu se poskušamo izogniti in poiskati rešitev v obojestransko korist. Razumemo pomen dobrih poslovnih odnosov z vašimi ključnimi kupci, zato si prizadevamo za ugodno razrešitev situacije v obojestransko korist in brez posledic za uspešno poslovno sodelovanje. Kljub temu pa je potrebno upoštevati, da morajo biti vsi ukrepi ali morebitni drugačni plačilni roki usklajeni z zavarovalnico, kjer so kupci zavarovani.
Stroške sodne oziroma izvensodne izterjave nosimo mi, v kolikor se odločite za faktoring s popolno storitvijo. Postopke tudi vodimo do konca in nosimo vsa tveganja, da izterjava ne bo uspešna. Pri storitvi samostojnega upravljanja terjatev pa vas po 90 dnevih neplačila dolžnika o tem obvestimo in se lahko odločite ali želite, da v vašem imenu nadaljujemo sodne/izvensodne postopke, pri čemer nosite tudi stroške izterjave ali pa vam terjatve vrnemo. Take situacije so sicer redke, saj se s hitrim opominjanjem in rednimi kontakti s kupcem preprečuje dolgotrajno plačilno nedisciplino.

Kako lahko že ob izdaji računa preprečite, da pride do zamude plačila računa s strani kupca – učinkovito upravljanje terjatev

 • Učinkovito upravljanje terjatev lahko že ob izdaji računa prepreči zamude s plačili. Namesto odlašanja takoj po dostavi izdelka ali opravljeni storitvi izdajte račun.
 • Namenite dovolj pozornosti uradnim smernicam, ki spodbujajo k izboljšanju plačilne discipline. Ne pozabite na pomembne informacije na računu in primerno oblikovanje zahtev – uporabljajte natančne podatke, namesto »datum zapadlosti v 15 dneh« zapišite na primer »datum zapadlosti: 19. december«.
 • Zamude lahko povzročijo tudi drobne napake v osnovnih podatkih o vaših kupcih. Pomembno je, da redno preverjate veljavnost shranjenih podatkov o svojih strankah in jih po potrebi osvežite.
 • Mnoga podjetja sama ne sledijo rokom plačila svojih računov. Prav tako se pogosto ne morejo hitro odzvati na ugotovljene zamude. S celovitim upravljanjem terjatev pri A.B.S. Factoring poskrbimo, da so kupci redno obveščeni in pravočasno pripravljeni na plačilo svojih obveznosti.
 • Novega kupca nekaj dni pred zapadlostjo prvega računa pokličite in povprašajte o zadovoljstvu z vašim blagom/storitvijo in v pogovoru omenite, da se približuje plačilo prvega računa. Tako boste že iz njihovega odziva izvedeli ali lahko pričakujete pravočasno plačilo ali bo kupec zamujal.

Kako deluje celovito upravljanje terjatev z A.B.S. factoring d.o.o.

Celovito upravljanje terjatev v naši ponudbi je oblikovano tako, da vas kar najbolj razbremeni. Elektronsko nam posredujete podatke o izdanih fakturah, njihovo upravljanje pa na tej točki v celoti prevzamemo mi! Od preverjanja bonitete kupca do spremljanja plačil, v redkih primerih pa po potrebi poskrbimo tudi za pravno posredovanje pri izterjavi.
Če faktura ni plačana do datuma zapadlosti, začnemo po dogovoru z vami izvajati potrebne ukrepe za uspešno izterjavo. Pred nastopom pravnih ukrepov bomo neplačniku ponudili več možnosti za poravnavo svojih obveznosti v obojestransko korist.
Pravni ukrepi pridejo v poštev le v primeru, da sporazumni dogovor glede plačila terjatve ni mogoč. Če pride do tega, vam nudimo pravno posredovanje in pomoč strokovnjakov iz naše partnerske mreže. Če kljub temu dolžnik ni sposoben poravnati svojih obveznosti, pa vas A.B.S. Factoring zaščiti s funkcijo zavarovanja terjatev s 100% kritjem!

Strokovni, prilagodljivi in nebirokratski: Prednosti upravljanja vaših terjatev z A.B.S. Factoring d.o.o.

S profesionalnimi storitvami, strokovnimi kompetencami in dolgoletnimi izkušnjami vam kot vodilni neodvisni ponudnik faktoring storitev ponujamo celovito rešitev na področju upravljanja vaših terjatev. A.B.S. Factoring lahko v celoti prevzame delo in skrbi z vašimi terjatvami ter tveganja v primeru neplačil, na ta način pa vas razbremenimo in sprostimo vaše vire, ki jih lahko učinkoviteje usmerite v razvoj svoje dejavnosti.
Zavedamo se, da je učinkovito upravljanje terjatev ključnega pomena za zdravo delovanje vsakega podjetja, zato vam s strokovnim svetovanjem in celovitim upravljanjem terjatev stojimo ob strani na poti do novih poslovnih uspehov. Nudimo vam zanesljivo storitev, ki vam prinaša mnoge koristi:

 1. Na voljo vam je bogata zbirka naših strokovnih kompetenc
 2. Nudimo vam prilagodljive storitve, ki bodo za vaše potrebe najbolj primerne
 3. V celoti prevzamemo upravljanje terjatev ter vam s tem omogočimo, da svojo pozornost, čas in sredstva usmerite v svoj posel
 4. Prevzamemo tudi postopke opominjanja in izterjave, s čimer vas razbremenimo stresa teh opravil
 5. S preglednimi postopki in rednim usklajevanjem vam prepuščamo nadzor nad potekom našega sodelovanja

Prepričajte se sami, da je profesionalno upravljanje terjatev prava rešitev tudi za vas!

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba