Stalni faktoring do izbranih kupcev: fleksibilna in varna rešitev

Faktoring vam koristi tudi v primeru, da na faktorja prenesete le del svojih terjatev, ne celotnega portfelja. To je stalni faktoring do izbranih kupcev. Prinaša vam kar nekaj ugodnosti: za te kupce lahko koristite vse prednosti faktoringa, hkrati pa iz storitve izvzamete tiste kupce, ki za faktoring niso ustrezni. To so na primer stranke s predčasnimi plačili ali z manjšimi obsegi naročil. Ko boste spoznali vse prednosti portfeljskega faktoringa, smo prepričani, da boste vključevali tudi kupce, s katerimi sodelujete v manjšem obsegu (v našem portfelju imamo tudi kupce, ki s posameznim odstopnikom sodelujejo tudi 5 – 10 TEUR/letno).

ZAGOTOVITE SI BREZPLAČEN POSVET

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za stalni faktoring do izbranih kupcev?

Fakture za izbrane kupce morajo ustrezati pogojem faktoringa. V poštev pridejo le fakture za že dostavljene izdelke ali opravljene storitve, pri katerih ni zadržkov glede prenosa na faktorja. Ker ponuja faktoring do izbranih kupcev veliko ugodnosti, še posebej v primeru višjih letnih prihodkov, je obseg odkupa terjatev prilagojen obsegu vašega poslovanja – o tem se predhodno dogovorimo.

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

Kaj je razlika med popolnim portfeljskim neregresnim faktoringom in stalnim faktoringom do izbranih kupcev?

  • Hitro in ugodno izboljšanje likvidnosti. Odkupimo le tiste terjatve, za katere potrebujete takojšnje financiranje. Za te terjatve vam zagotovimo likvidna sredstva brez potrebe po dodatnem kritju, torej lahko sredstva takoj investirate v povečanje prodaje, plačilo obveznosti ali oblikovanje ugodnejših poslovnih pogojev.
  • Nadzor ostane v vaših rokah. Faktoring do izbranih kupcev vam prepušča popoln nadzor nad tem, katere terjatve boste odstopili in katerih ne. S tem ste bolj prilagodljivi in lahko svoje poslovanje natančno optimizirate.
  • Idealno ravnovesje. Pogosto se tako obsegi kot navade plačevanja pri vaših kupcih močno razlikujejo.
  • Pri A.B.S. Factoring svetujemo pri izbiri kupcev in terjatev, ki ustrezajo pogojem za to vrsto faktoringa. Vašo namero faktoringa do izbranih kupcev bomo skladno s smernicami mednarodne faktorinške industrije poskušali v prihodnje razširiti na čim širši porffelj kupcev, saj smo prepričani v ta produkt – portfeljski stalni neregresni faktoring.

POGOVORIMO SE O VAŠEM FINANCIRANJU

Prilagodljivo zavarovani z vsemi prednostmi

Stalni faktoring do izbranih kupcev vam omogoča, da ohranite popoln nadzor nad poslovanjem s svojimi kupci. Pri kupcih, ki so iz storitve izvzeti, ni nikakršnih sprememb, pri drugih pa lahko uživate v vseh prednostih, ki jih ponujamo A.B.S. Factoring s popolno storitvijo faktoringa.

Za ohranjanje stalne likvidnosti vam terjatve v 90% zneska financiramo že v 24 urah. Preostali znesek, zmanjšan za stroške, nakažemo takoj, ko kupec plača račun.

Kot faktor v celoti prevzamemo tudi upravljanje vaših terjatev. To vključuje tako spremljanje plačil kot opominjanje in izterjavo, s čimer vas izjemno razbremenimo. Namesto terjatvam boste svoj čas lahko namenili svojemu poslu!

Za vse prevzete terjatve ponujamo 100% kritje. Tudi v primeru insolventnosti kupca ste povsem zavarovani.

Manj ugoden kot portfeljski faktoring, če ne celo stroškovno nevtralen je lahko stalni faktoring do izbranih kupcev.

Zagotavljamo vam stalno likvidnost in celovito upravljanje terjatev, kar ima za vas več prednosti. Ni vam treba zapravljati časa in denarja za spremljanje terjatev in izterjavo dolgov, poleg tega imate sredstva iz naslova odprtih terjatev takoj na voljo, torej lahko povečate investicije v poslovno rast in nove priložnosti.
A.B.S. Factoring s popolno storitvijo ima znano splošno prednost – ponuja izjemno razmerje med stroški in koristmi za vaše podjetje. Stroškovna struktura je enostavna in pregledna, mesečna provizija se izračuna glede na vaš letni promet, povprečni rok plačil ter število kupcev in izdanih faktur. Obresti obračunamo le za sredstva, ki jih dejansko uporabite, pri tem pa upoštevamo boniteto vašega podjetja in pripravimo ugodne pogoje.
Kako lahko s faktoringom deloma ali kar v celoti pokrijete stroške storitve? Uporabite faktoring kalkulator za okvirni izračun. Višji kot so vaši letni prihodki in število računov ter daljši kot so vaši plačilni roki, ugodnejši bo faktoring s popolno storitvijo za vas. Stroške lahko predstavljajo popusti in ugodnosti, ki jih zahvaljujoč prednostim faktoringa nudite svojim strankam, lahko pa tudi to deloma ali v celoti pokrijete z oblikovanjem ugodnejših pogojev sodelovanja z dobavitelji in podizvajalci. Seveda pa vam faktoring s popolno storitvijo sprosti veliko denarja in časa, ki sta bila poprej namenjena upravljanju terjatev podjetja.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba