A.B.S. Factoring d.o.o.

Je hčerinsko podjetje družbe A.B.S. Global Factoring AG v Sloveniji. Družba ima že več kot trideset letno tradicijo in je ena prvih faktoring družb v Sloveniji. Ustanovljena je bila že leta 1993. Od leta 2007 je A.B.S. Factoring d.o.o. član mednarodnega faktorinškega združenja FCI (Factors Chain International), kar nam omogoča, da aktivno sodelujemo kot finančni partner pri izvozu slovenskih podjetij na globalne trge. V okviru FCI lahko ponujamo tudi uvozni neregresni faktoring, kjer jamčimo za poslovne obveznosti slovenskih kupcev in za kupce v regiji JV Evrope.
Danes nudimo našim strankam storitev popolnega portfeljskega neregresnega faktoringa s popolno storitvijo, ki vključuje financiranje terjatev, zaščito pred tveganjem neplačila kupcev in upravljanje terjatev, ki zajema vodenje saldakontov dolžnikov, unovčevanje in izterjavo. Ta produkt tudi v Sloveniji ponujamo skladno s smernicami globalne faktorinške industrije ter Skupine A.B.S. Matična družba skupine je bila ustanovljena leta 1996, ko je Thorsten Klindworth kot mlad diplomiranec pričel s to podjetniško idejo. V več kot dveh desetletjih je Skupina A.B.S. postala največja zasebna (od bank neodvisna) faktorinška skupina v EU, ki posluje v Nemčiji, Avstriji, v Švici, na Švedskem ter od leta 2016 tudi v Sloveniji v okviru družbe A.B.S. Factoring d.o.o.

2016 Abanka d.d. proda družbo Afaktor d.o.o. Ljubljana novemu kupcu, A.B.S. Global Factoring AG.

Leta 2016 je Thorsten Klindworth skupaj s sodelavci prepoznal potencial faktoring trga v Sloveniji in odkupil Afaktor d.o.o. Ljubljana od Abanke d.d.

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

A.B.S. Global Factoring AG: od startup-a do leaderja na trgu

Zgodba A.B.S. Global Factoring AG se je začela leta 1996 v Wiesbadnu, kjer je Thorsten Klindworth takoj po zaključku študija ekonomije sam ustanovil podjetje in v majhni pisarni sprejel prvo stranko. V 20 letih od tega skromnega začetka se je podjetje razvilo v srednje veliko družbo, ki je danes na nemškem trgu vodilni neodvisni ponudnik popolnih storitev faktoringa.
Družba ima velik potencial za mednarodni razvoj, kar dokazujejo hčerinske družbe v Sloveniji, Avstriji, Švici in na Švedskem.

V ospredje postavljamo svoje stranke – s svojim delom vam zagotavljamo zanesljive storitve in omogočamo nemoteno poslovno rast. S predano in usposobljeno ekipo strokovnjakov upravičimo zaupanje vsake stranke!

Thorsten Klindworth
Predsednik uprave A.B.S. Global Factoring AG

A.B.S. Factoring d.o.o. z velikim potencialom na trgu

Obseg faktoringa v Sloveniji se povečuje za več kot 20% na leto. Ocenjujemo, da se bo hitra rast panoge nadaljevala, saj obseg faktoringa na letnem nivoju znaša blizu 4% BDP, kar je bistveno manj od faktorinško razvitih držav, kjer je ta delež preko 10%. Tudi pri prometu faktoringa v Sloveniji se po naših ocenah povečuje izvozni faktoring, kjer je A.B.S. Factoring vsekakor lahko vaš pomemben partner.

#1 Faktor uspeha: Razumemo potrebe in izzive malih in srednjih podjetij, zato smo hitri in prilagodljivi

Za razliko od večine drugih ponudnikov se A.B.S. Factoring že od svojih začetkov posveča predvsem specifičnim potrebam malih in srednje velikih podjetij. Značilnosti poslovanja takšnih podjetij poznamo iz lastne izkušnje, zato znamo voditi razvoj podjetja od samega začetka do uspešnega poslovanja. Ker so nam poslovni procesi malih in srednje velikih podjetij dobro znani, se lahko takšnim strankam popolnoma prilagodimo in se hitro odzovemo na njihove potrebe. S temi odlikami prekosimo tudi večje korporacije, ki ponujajo storitve faktoringa za mala in srednje velika podjetja.

#2 Faktor uspeha: Partnerstvo in sodelovanje – osnova za medsebojno zaupanje

Kot zasebni ponudnik finančnih storitev se lahko vsakemu projektu posebej posvetimo. Prilagodimo se značilnostim vašega podjetja in se pripravimo na sodelovanje, ki je lahko dolgoročno obojestransko koristno. S prilagodljivo ponudbo in maksimalno pozornostjo smo med majhnimi in srednje velikimi podjetji pridobili veliko zvestih in zadovoljnih strank.

Naše stranke delujejo v različnih panogah, predvsem pa opravljajo industrijske, trgovinske in storitvene dejavnosti. Zelo raznolike so tudi druge lastnosti naših strank – od start-upov do tradicionalnih zasebnih podjetij, od vodilnih družb na trgu do tistih, ki se soočajo z nihanji svojega poslovanja. Del naših strank deluje izključno na lokalnem trgu, večina pa jih je izvoznikov oz. delujejo tako doma kot v tujini. Imajo pa prav vsi naši partnerji eno skupno lastnost: cenijo nas kot enakovrednega partnerja, ki razume njihove izzive ter poišče prave rešitve. Zagotavljamo vam potrebno likvidnost, varnost in fleksibilnost, predvsem pa vas razbremenimo neproduktivnih opravil, da se lahko lažje osredotočite na doseganje zastavljenih ciljev.

#3 Faktor uspeha: Kakovostno svetovanje – ponudbe po meri in potrebi naročnika

Kje naredimo razliko? Poznamo izzive, s katerimi se srečujete, in jih vključimo v naš pristop k svetovanju. Ne boste deležni le splošnih nasvetov, temveč dejanskih rešitev, ki ustrezajo vašim potrebam. Ukrepamo partnersko, fleksibilno in nebirokratsko. V faktoring s popolno storitvijo vložimo svojo energijo, intuicijo, izkušnje in strokovne kompetence.

Naša ekipa: Strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami v faktoringu

Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki, ki imajo s faktoringom dolgoletne izkušnje. Odlikuje jih poznavanje izzivov, s katerimi se srečujejo podjetja, dobro pa so seznanjeni tudi z značilnostmi posameznih trgov, panog in poslovnih okolij. Od logistike in proizvodnje do prodaje izdelkov in opravljanja storitev. Svoje znanje in bogate izkušnje pri svetovanju vključijo v celovit pristop, ki vam ponuja bistveno več, kot si lahko obetate od običajnega svetovanja. Dobili boste popolno storitev, pri kateri bomo stremeli k temu, da bo v celoti ustrezala specifičnim potrebam vašega podjetja.

Partnerski. Vam prisluhnemo, skupaj z vami raziščemo in na koncu pogovora razumemo vašo situacijo.

Kakšna je trenutno vaša likvidnost? Je vaše podjetje optimalno financirano? Kateri ukrepi bi izboljšali vašo likvidnost na kratki in na dolgi rok? Katere poslovne priložnosti so vam na voljo in kako jih lahko izkoristite s pomočjo naših storitev faktoringa in drugih finančnih orodij? Ta in druga vprašanja imamo stalno v mislih, ko s svojimi storitvami spodbujamo vašo poslovno rast.

Fleksibilni. Vsako podjetje ima svoje posebnosti.

V kateri fazi razvoja se trenutno nahaja vaše podjetje: Gre za start-up, ki išče prve poslovne uspehe? Načrtujete vstop na nove trge? Želite morda po zapletih ponovno najti pravo pot do uspešnega razvoja podjetja? V vsakem primeru potrebujete likvidna sredstva in zanesljivo financiranje vašega projekta. Svojo podporo v največji možni meri prilagodimo vašim potrebam, saj lahko največjo razliko naredimo prav s prilagojenimi in premišljenimi rešitvami, ki postavljajo naše strokove kompetence ter podjetniški način razmišljanja že v začetku na prvo mesto.

Nebirokratski. Naši procesi ne terjajo obsežne »papirologije«.

Čas je denar. Čakanje na plačila vaših kupcev lahko postane velika ovira za vaše podjetje. Za uspešno poslovanje morate imeti vrhunski izdelek ali storitev ter primeren trg. Poleg tega potrebujete seveda še finančna sredstva, s katerimi lahko zanesljivo in brez tveganja izkoristite ponujene poslovne priložnosti.

Prepoznali nas boste kot zanesljivega partnerja na vaši poslovni poti. Veselimo se našega sodelovanja in čakamo na izzive, ki jih za nas postavljajo vaše potrebe. Delujemo hitro in brez nepotrebne birokracije. Naš cilj je zagotavljanje uspešne poslovne rasti vašega podjetja, pri tem pa ne nameravamo tratiti vašega časa.

Potrebujete financiranje za rast?

Spoznajte našo ekipo in možnosti financiranja!

NAROČITE BREZPLAČEN POSVET

Skupina A.B.S.Global Factoring AG v številkah

Dolgi plačilni roki in zamude pri plačilih lahko močno ovirajo poslovno rast majhnega ali srednje velikega podjetja, kar je prepričljiv razlog za koriščenje naših storitev faktoringa. V prid naše ponudbe pa govorijo tudi številke, ki potrjujejo priljubljenost in učinkovitost tega finančnega orodja.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba