Prestrukturiranje podjetja: Uspešen preobrat s faktoringom

Prestrukturiranje je del življenjskega cikla podjetja. Tudi vaše podjetje bo v času svojega delovanja soočeno s spremenljivimi razmerami, tako na trgu kot znotraj podjetja samega. Nepričakovane spremembe lahko privedejo do neprijetnih presenečenj, novim razmeram pa se bodo uspela prilagoditi le tista podjetja, ki so ustrezno pripravljena in znajo ukrepati pravilno.

Prestrukturiranje je prava rešitev, če razmere ne dopuščajo več normalnega delovanja podjetja. Poslovanje podjetja in dolgoročno strategijo bo treba prilagoditi novim razmeram, pri čemer faktoring z zagotavljanjem stalne likvidnosti omogoča uspešno tranzicijo. V partnerstvu z A.B.S. Factoring bo vaše podjetje opravilo prestrukturiranje z bistveno manj zapletov, hitreje in bolj celovito, ter bo stopilo na pot do novih poslovnih uspehov že v prvih letih delovanja v novi obliki!

Vsako podjetje se lahko hitro znajde v negotovem položaju, ki zahteva prilagoditve poslovanja. V takšni situaciji so likvidna sredstva nujno potrebna za poplačilo stroškov delovanja in investicije v povečanje prodaje. Faktoring učinkovito preprečuje likvidnostne težave v takšnih primerih.

Katja Tomc
Vodja področja faktoring operative

 

Pomagamo vam do novih uspehov!

Z A.B.S. Factoring d.o.o. imate partnerja za financiranje, ki natančno ve, kaj je pomembno v preobratu, in vas podpira s celotnim strokovnim znanjem in posameznimi finančnimi rešitvami!
POSVETUJTE SE Z NAMI!

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

Z našo podporo boste ponovno uspešno poslovali

Zaradi spremenljivih razmer se za marsikatero podjetje pojavi potreba po prestrukturiranju – kar 80% podjetij se že v prvih desetih letih delovanja sooči s poslovno negotovostjo, ki terja spremembe.

Ko se v takšni situaciji znajde vaše podjetje, bo zanesljiv finančni strokovnjak najboljši partner na poti do ponovnih poslovnih uspehov. Prestrukturiranje je naporen in čustven proces, skozi katerega smo v Skupini A.B.S. uspešno vodili že mnoge partnerje – poleg svojih strokovnih kompetenc vam zato lahko ponudimo tudi osebne izkušnje, ki so v tem procesu neprecenljive.

Poznamo izzive in potrebe srednje velikih podjetij, zato smo prilagodljivi in odzivni glede na značilnosti situacije, v kateri se je znašlo vaše podjetje. Ponujamo vam kakovostne finančne storitve, podkrepljene z izkušnjami in svežo energijo!

V celoti poskrbimo za upravljanje vaših terjatev. Izdane fakture takoj financiramo, nato pa prevzamemo tudi vodenje saldakontov, opominjanje in izterjavo odprtih terjatev.

Faktoring s popolno storitvijo vam 3-kratno koristi v procesu prestrukturiranja:

 • S funkcijo financiranja, s katero 90% vrednosti terjatve financiramo takoj, preostalih 10% pa po plačilu vašega kupca.
 • S funkcijo 100% kritja v primeru neplačil, s čimer vas zavarujemo tudi v primeru stečaja vaših kupcev.
 • S funkcijo popolne storitve, s katero v celoti prevzamemo tudi upravljanje vaših terjatev.

 

Primeri iz prakse nam kažejo: vsako podjetje lahko zaide v težave

Vsako podjetje ima v času prestrukturiranja specifične potrebe, na katere je treba odgovoriti s prilagojenimi rešitvami. Pri A.B.S. Factoring s strokovno podkovano, izkušeno in odzivno ekipo pripravimo optimalno strategijo in zagotovimo financiranje, ki omogoča izvedbo zastavljenih načrtov. Pametno je izkoristiti vse priložnosti, ki se pojavijo v tem času, to pa je možno le, če se lahko zanesete na zaupanja vrednega finančnega partnerja.

Poglejte primer iz prakse

Kaj je prestrukturiranje?

Če se podjetje na spremembe razmer v svojem poslovnem okolju ne odzove pravočasno ali dovolj odločno, se znajde v položaju, ki zahteva bolj drastičen ukrep. Prestrukturiranje s spremembo delovanja in strategije podjetja omogoči učinkovit prehod v novo obdobje uspešnega poslovanja. Najbolj učinkovit ukrep je optimizacija razmerja med stroški in koristmi poslovnega modela podjetja.

Kako prepoznati, da je prestrukturiranje podjetja potrebno?

Skrajni čas za prestrukturiranje podjetja je takrat, ko je ogroženo celo delovanje podjetja in mu grozi stečaj. Do takšne situacije vodijo različni dejavniki, ki jih je pametno poznati:

 • Izguba ključnih strank
 • Naraščanje nabavnih cen
 • Zamude ali višanje stroškov pri inovacijskih projektih
 • Višanje stroškov financiranja
 • Pomanjkljiv lastniški kapital
 • Tehnološke inovacije z dolgim časom preboja na trg
 • Zunanji (npr. politični) vplivi na proizvodnjo
 • Nove omejitve na obstoječih trgih
 • Krepitev konkurence in posledičen pritisk na cene
 • Padajoča kupna moč

Učinkovito finančno orodje, ki zagotavlja stalno likvidnost podjetja, je v takšnih primerih neprecenljivo pri odpravljanju grožnje stečaja!

Posvetujte se z nami

5 korakov za uspešno prestrukturiranje

Da bi uspešno rešili podjetje iz krize, je treba ukrepati premišljeno in načrtno. Zakaj podjetje ni več konkurenčno? Kako je možno znova obnoviti nekoč odlično poslovanje? Kako bo prestrukturiranje financirano? Na vsa ta vprašanja je treba odgovoriti v konceptu prestrukturiranja, ki ima več korakov:

Korak 1: Analizirajte notranje in zunanje dejavnike poslovanja

Najprej je treba prepoznati vse grožnje, ki predstavljajo tveganje za uspešno poslovanje podjetja. Odločitve sprejemajte le na podlagi konkretne analize, ki naj ne vključuje le internih značilnosti in procesov podjetja, temveč naj upošteva tudi zunanje vplive na poslovanje.

Predvsem je treba upoštevati dvoje:

 • Spremembe pri dobaviteljih, distributerjih in kupcih
 • Spremembe trga in konkurence

Procesi in odnosi tako znotraj kot zunaj podjetja so pogosto kompleksni, zato je treba analizi nameniti dovolj časa in pozornosti. Simptomi, kot so denimo vedno manjše marže, imajo običajno celo vrsto med seboj povezanih vzrokov. Te dejavnike in njihove povezave je treba premišljeno analizirati in ovrednotiti.

Naš nasvet: Strokovni nasvet vam olajša prestrukturiranje

Kot zunanji strokovni svetovalec lahko učinkovito analiziramo tako delovanje vašega podjetja kot značilnosti poslovnega okolja. Na podlagi ugotovitev nudimo uporabno poslovno svetovanje, kot finančni strokovnjaki pa prinašamo tudi nepogrešljive izkušnje za finančno načrtovanje. Ta kombinacija je idealna za hiter povratek na uspešno poslovno pot vašega podjetja!

BREZPLAČNO ZAČETNO SVETOVANJE

Korak 2: Sprejmite odločitve

Ko odkrijete šibke točke svojega podjetja in poslovnega okolja, pa tudi značilnosti splošne situacije, je čas za sprejemanje odločitev. Lahko gre za različne ukrepe, od najema zunanjih izvajalcev za opravila, ki povzročajo izgube, do popolne spremembe poslovnega modela.

Naš nasvet: Imejte pogum za spremembe

Veliko pozornosti se pri prestrukturiranju namenja trenjem v proizvodnji in pri kadrih. Obvestite svoje delavce o predvidenih spremembah, opišite pričakovane vplive in cilje ter izpostavite prednosti sprememb za zaposlene. V partnerstvu z A.B.S. Factoring bo prestrukturiranje tudi za zaposlene pomenilo korak v pravo smer!

Korak 3: Načrtovanje in izvedba ukrepov

S premišljeno analizo lahko pridete do nekaterih idej, morda celo do popolnega preoblikovanja poslovnega modela. A ni dovolj, da pri tem ostanete le na ravni idejnih sprememb v svojem podjetju. Premislite o novih partnerjih in sodelavcih – nekatere proizvodne linije lahko prodate ali prepustite zunanjim izvajalcem, lahko pa tudi zaprete. Za vsak ukrep naj bo odgovorna oseba, ki lahko zagotovi uspešno in pravočasno uvedbo sprememb. Za učinkovito izvedbo prestrukturiranja je nujno redno spremljanje in upravljanje procesa.

Naš nasvet: Ne izgubljajte časa, pokličite takoj!

Za uspešno prestrukturiranje je treba zagotoviti hitrost, prilagodljivost in trajnost ukrepov. Poleg srednje- in dolgoročnih sprememb poslovne strategije je treba oblikovati in izvesti takojšnje ukrepe, ki bodo opazno povišali prihodke in zaslužek. Ne izgubljajte časa, te ukrepe je treba sprejeti takoj!

Ukrepajte takoj

Korak 4: Zagotovitev financiranja

Poleg nižanja stroškov poslovanja in prilagoditev dolgoročne strategije je za uspešno prestrukturiranje izjemno pomemben korak tudi zagotovitev financiranja. Samo stalna likvidnost in zadosten lastni kapital lahko ponudita dovolj časa in ugodno okolje za uvedbo operativnih in strateških ukrepov pri prestrukturiranju podjetja. Tako bo podjetje na trdnih temeljih stopilo na uspešno poslovno pot, ne pa naproti novim težavam.

Naš nasvet: Faktoring v prestrukturiranjuLikvidnost in dobro razmerje lastnega kapitala sta ključnega pomena za uspešno prestrukturiranje. Nujno je sprostiti čim več vezanih sredstev. S faktoringom vam v A.B.S. Factoring zagotavljamo stalno likvidnost in zvišamo delež lastnega kapitala, hkrati pa vas razbremenimo opravkov z vodenjem odprtih terjatev.

POGOVORITE SE Z NAMI

Korak 5: Ustrezno upravljanje tveganj

Gospodarske družbe so skladno z ZFPPIPP dolžne ustrezno upravljati s tveganji. Poslovodstvo vsake družbe mora pri tem zagotoviti, da družba posluje skladno s tem zakonom in s pravili poslovno – finančne stroke, kar vključuje predvsem ravnanje s skrbnostjo poslovno – finančne stroke in zagotavljanje, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.
Upravljanje tveganj po ZFPPIPP zajema ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj. Pri tem je treba upoštevati vsa tveganja, ki bi jim bila družba lahko izpostavljena, predvsem pa kreditno, tržno, operativno in likvidnostno tveganje. Kot finančni strokovnjaki vam lahko pri pregledu vaših finančnih podatkov podamo nasvet o upravljanju s temi tveganji oziroma vam s faktoringom pomagamo pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti ter likvidnosti.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba