Financiramo in zagotavljamo varno rast vašega poslovanja.
Na A.B.S. strokovnjake se lahko 100% zanesete.
Video abspielen

A.B.S. Factoring d.o.o. – Stalni odkup vseh nezapadlih terjatev in 100% kritje tveganja neplačila kupcev

Vaš poslovni uspeh je odvisen od mnogih dejavnikov, ki jih je težko v celoti obdržati pod nadzorom. Izdan račun še ne zagotavlja zaslužka, prav tako ni nujno, da bodo računi vedno poravnani do navedenega datuma zapadlosti. Pravočasno plačevanje je nujno pomembno za podjetja, ki se pri svojem poslovanju zanašajo na stalno razpoložljivost svojih sredstev. Visoko stanje terjatev pa lahko ustvari tudi napačno podobo o prihodkih podjetja in njegovi plačilni sposobnosti. Za uspešno poslovanje je stalna likvidnost vsekakor ključnega pomena. Zato si je pametno zagotoviti kar najhitrejši dostop do sredstev od vsake izdane fakture – to omogoča odkup nezapadlih terjatev!

Kako ustvarite takojšnja likvidna sredstva iz nezapadlih terjatev?

S storitvijo stalnega neregresnega faktoringa, skozi odkup nezapadlih terjatev, vaše terjatve financiramo mi ter vam zagotovimo stalno likvidnost, 100 % kritje tveganja neplačila kupca ter bančno neodvisnost kot ključne prednosti A.B.S. Factoring. Sredstva iz naslova odstopa terjatev so vam na voljo v roku 24 ur od izdaje fakture in posredovanja spremljajoče dokumentacije (dobavnica, transportna listina, naročilo kupca). A.B.S. Factoring v celoti prevzame področje vodenja terjatev s 100 % kritjem in njihovega financiranja – vi se lahko osredotočite na posel in ustvarjanje novih priložnosti.

Prodaja terjatev je izvrstna rešitev za izvozna, mala in srednja podjetja, ki se zavedajo, da je celovito upravljanje denarnega toka ključno za rast poslovanja in odlične poslovne rezultate. Z našimi storitvami boste lažje dosegali nove poslovne uspehe!

Kontaktirajte naše strokovnjake!
+386 (0)1 230 64 80
Ana Sovinc

Pomembno obvestilo za stranke in partnerje!
Important notice for customers and partners!

Takojšnja likvidnost podjetja v 4 korakih:
Hitro, varno in zanesljivo z A.B.S. popolno storitvijo

1. Vam zaradi odprtih terjatev likvidnost predstavlja izziv? Daljši plačilni roki in morebitne zamude pri plačilih lahko močno ovirajo tekoče poslovanje in likvidnost podjetja!

2. Pridobite individualno ponudbo s prilagojenim partnerskim predlogom financiranja vaših terjatev.

3. A.B.S. Factoring s stalnim odkupom vaših nezapadlih terjatev zagotavlja takojšnje financiranje terjatev – 90% zneska terjatve vam financiramo v 24 urah, preostalih 10% zneska, zmanjšanega za stroške, pa vam nakažemo ob prejemu plačila vašega kupca. Preostalih 10% zadržimo zaradi morebitnih odtegljajev, dokler dolžnik ne plača svojih obveznosti.

4. Likvidnost vaših terjatev je zagotovljena. S postopkom povezani stroški se v celoti ali delno poravnajo s prednostmi, ki jih faktoring prinaša.

A.B.S. za izvoznike - odkup izvoznih terjatev brez regresa s popolno storitvijo

Izvozno poslovanje prinaša poleg novih priložnosti tudi nekatere ovire. Takojšen dostop do stalne likvidnosti na podlagi izdanih faktur je ključen, če želite poslovati nemoteno in uspešno. Odkup izvoznih terjatev je prava storitev za podjetja, ki želite izkoristiti številne prednosti faktoringa in si zagotoviti konkurenčne prednosti tudi na tujih trgih.

V partnerstvu z nami boste bistveno zmanjšali tveganja vstopa in poslovanja na tujih trgih, saj vam bomo omogočili stalno likvidnost s 100% kritjem tveganja neplačila kupca. Za nemoteno poslovanje podjetja in doseganje novih poslovnih uspehov je vsekakor bolje, da so likvidna sredstva iz naslova vsake nove fakture na voljo takoj in brez tveganja. Zato odkup izvoznih terjatev koristijo številna podjetja, ki poslujejo na tujih trgih, tudi če nimajo težav s plačilno disciplino svojih kupcev. Več kot 70% prometa ustvari A.B.S. Factoring s sodelovanjem s slovenskimi izvozniki pri prodaji predvsem na trge EU.

Faktoring za izvoznike prinaša poleg hitrega in zanesljivega financiranja še druge prednosti. Tako pridobljena obratna sredstva boste lahko takoj investirali v razvoj podjetja in krepitev prisotnosti na trgu, saj lahko s predfinanciranjem izdanih faktur v višini 90% zneska sproti poplačujete svoje poslovne obveznosti in svojim kupcem ponudite ugodnejše pogoje poslovanja. Ob takojšnjem financiranju, ki ga A.B.S. Factoring zagotavlja do širokega portfelja kupcev, lahko tem brez skrbi ponudite daljše plačilne roke in povečate prodajo, sami pa s takojšnjo likvidnostjo izkoristite popuste za takojšnje plačilo (kasaskonte), poravnate obveznosti do dobaviteljev ter pridobite boljšo bonitetno oceno. Sredstva so vam na voljo takoj, kar vam omogoča konkurenčen položaj na trgu, krepi vaše zaupanje v podjetje ter zaupanje vaših partnerjev v vas. Seveda se ustvarjajo nove poslovne priložnosti za uspešen nastop na konkurenčnem mednarodnem trgu. Ocenjujemo, da glede na obseg faktoringa v EU koristijo faktoring tudi vaši domači in tuji konkurenti.

Prednosti faktoringa za podjetja

  • Takojšnja likvidnost je ena od prednosti faktoringa: Vaše terjatve do 90% zneska financiramo že v 24 urah!
  • 100% kritje tveganja neplačila kupca, tudi za mednarodne terjatve.
  • Razbremenitev in poenostavitev dela. V celoti prevzamemo upravljanje vaših terjatev, kar se začne s preverbo bonitete vaših kupcev in nadaljuje z vodenjem saldakontov, unovčevanjem, opominjanjem in v redkih primerih tudi z izterjavo.
  • Konkurenčna prednost na trgu: Pridobite več razpoložljivih sredstev za vaše poslovanje, večjo uspešnost, večjo učinkovitost z vitkimi procesi, vse do optimizirane bilance.
  • Koriščenje prednosti mednarodne prisotnosti Skupine A.B.S. ter našega članstva v Factors Chain International (FCI), največjega mednarodnega združenja priznanih in zanesljivih faktorjev.

Kaj je faktoring? – Storitev za izboljšanje denarnega toka podjetja in varnosti poslovanja

Faktoring je finančna storitev, ki vam omogoča učinkovito upravljanje denarnega toka. Vaše terjatve vam v višini 90% zneska financiramo že v 24 urah! Z odkupom nezapadlih terjatev prevzamemo tudi tveganje neplačil vaših kupcev ter poskrbimo za učinkovito upravljanje terjatev, kar zajema vodenje konto kartic vaših kupcev (saldakontov), opominjanje, unovčevanje in izterjavo ter poročanje.

Faktoring je učinkovita finančna storitev za podjetja, ki želijo upravljanje terjatev prepustiti strokovnjakom in s tem izboljšati svojo likvidnost. Storitve faktoringa so primerne za podjetja vseh velikosti in številnih dejavnosti. V partnerstvu z nami boste spoznali številne prednosti, ki vam jih nudimo ob sprejemljivih stroških. Veselilo nas bo, ko boste postali naš poslovni partner ter sami spoznali vse prednosti, ki jih v A.B.S. Factoring zagotavljamo.

A.B.S. Factoring – Kalkulator: Večja finančna moč pri konkurenčnih stroških poslovanja

Faktoring kalkulator vam omogoča uporaben izračun predvidenih stroškov financiranja, upravljanja in 100% kritja terjatev. Na podlagi podatkov o podjetju in okvirnih vrednosti terjatev lahko podamo okvirni izračun stroškov faktoringa. Kalkulator pa poda tudi izračunan znesek takojšnjih likvidnih sredstev, ki jih zagotovi faktoring. Na podlagi vašega povpraševanja bomo seveda podali celovitejšo informativno ponudbo, ki vam bo kot naši novi stranki bolj prilagojena.

Skupni znesek odstopnih terjatev
0
Povprečni plačilni rok (v dnevih)
0
Stroški faktoringa
0 ali 0 %

Stroški faktoringa so sestavljeni iz stroškov faktoring storitve in stroškov obresti.

Takojšnji
dotok likvidnih sredstev: 0

Od celotne vrednosti vaših odstopljenih terjatev, vam 90% nakažemo v roku 24h. Preostanek začasno zadržimo kot zavarovanje, če ima vaš poslovni partner slučajno ugovor na izdan račun (npr. mu odobrite popust). Zadržan znesek, zmanjšan za stroške faktoringa, izplačamo takoj, ko prejmemo plačilo vašega poslovnega partnerja.

PRIDOBITE PONUDBO PO VAŠI MERI!

 

Na podlagi izračuna so hitro razvidni okvirni stroški faktoringa za vaše podjetje. Prepričani smo, da so pogoji sodelovanja konkurenčni ob upoštevanju vseh prednosti, ki vam jih A.B.S. Factoring ponuja.
Faktoring kalkulator podaja podatke informativne narave. Je uporabno orodje za izračun okvirnih stroškov, seveda pa vsako ponudbo pripravimo individualno na podlagi točnih podatkov vsakega podjetja, takrat so določeni tudi natančnejši stroški.

Kredit ali faktoring:
Za koga je faktoring primeren?

Zgodbe o uspehu iz prakse:

Vladimir Pogač Turnaplast
S prevzemom dejavnosti podjetja v stečaju smo prevzeli tudi nekatera tveganja, ki bi lahko ogrozila uspešno poslovanje v nadaljnjih fazah. Največja omejitev za ponovni zagon poslovanja je bila slaba likvidnost, zaradi katere nismo mogli izpeljati zastavljenih načrtov in...
Vladimir Pogač
Direktor TURNA d.o.o. in TURNAPLAST d.o.o. ter večinski lastnik družb Skupine TURNA
Poglej referenco

A.B.S. Blog:
Zadnje objave na temo faktoring in financiranje

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba