Uporabite denarni tok vašega podjetja kot kazalnik uspeha

Kot pravijo, »dobiček je stvar mnenja – denarni tok je dejstvo«. V okviru pregleda bonitetnih ocen po upoštevanju mednarodnih bančnih standardov ( Basel II in III) je denarni tok v zadnjih letih znova postal bolj pomemben kazalnik uspešnosti. Osnovno poznavanje tega ključnega kazalnika in njegova uporaba za korporativno upravljanje sta zato nepogrešljiva za strateško vodenje podjetja.

Tisto, kar se v velikih korporacijah že leta uporablja na kompleksen način in s podporo sofisticirane programske opreme, lahko pomaga tudi manjšim podjetjem, da se uspešneje pozicionirajo proti konkurenci. Z veseljem delimo naše izkušnje o tem, kako je mogoče optimalno upravljati obratni kapital v manjših podjetjih in kako lahko takšna podjetja zagotovijo pravočasno prejemanje plačil. Strokovnjak Helmut Karrer, izvršni direktor pri ABS Global Factoring, je razvil spodnjih 7 nasvetov za upravljanje vašega denarnega toka:

Kaj sploh pomeni denarni tok?

Denarni tok je bilančni kazalnik, ki se v podjetju uporablja za določitev pritoka ali odtoka denarja iz rednih dejavnosti v določenem obračunskem obdobju. Izhaja iz podatkov v letnih računovodskih izkazih, predvsem iz izkaza poslovnega izida (P&L). Denarni tok je torej pokazatelj notranje finančne moči podjetja (interno financiranje).

V nasprotju z dobičkom se fiktivni odhodki, kot so amortizacija in rezervacije – torej nedenarne transakcije – ne pojavijo v denarnem toku. Denarni tok tako odraža moč zaslužka in finančno moč podjetja ter kaže, koliko denarja je podjetje dejansko ustvarilo v obračunskem obdobju.

Tako kot uspeh podjetja (dobiček/izguba) je denarni tok lahko pozitiven ali negativen.

Pozitiven denarni tok = presežek

Če je denarni tok pozitiven, prilivi (pritoki) presegajo odlive (odtoke) – obstaja presežek. Ustvarjena sredstva se lahko uporabijo na primer za naložbe ali poplačilo dolgov.

Negativen denarni tok = primanjkljaj

Če je denarni tok negativen, odlivi (odtoki) presegajo prilive (pritoke), torej ni bilo denarja. To lahko hitro privede do grozečega likvidnostnega ozkega grla.

Tako prevzamete nadzor nad svojim denarnim tokom

Obstajajo številni vzvodi za izboljšanje denarnega toka. Radi bi vam predstavili najpomembnejše in najpreprostejše. Optimizacija se začne z obračunavanjem in sega do rednega posodabljanja podatkov o vaših strankah.

Nasvet 1: Naj bo postavitev računa jasna

Ko načrtujete oblikovanje računa, se postavite v perspektivo svojih strank in v jasni strukturi odgovorite na naslednja vprašanja:

 • Točno katero blago oz. storitev je zaračunana?
 • Na katero ponudbo se nanaša račun?
 • Kdo je kontaktna oseba v podjetju za vprašanja glede računa? Ali so navedeni njegovi neposredni kontaktni podatki?
 • Ali je številka transakcijskega računa, na katerega je treba plačati račun, vključena in jo je enostavno najti?
 • Kako naj se zagotovi hitro knjiženje plačila, ko je prejet na račun? Že tukaj lahko stranki zagotovite pomoč glede informacij, ki jih je treba posredovati za pravilno knjiženje. To vam olajša kasnejšo razporeditev dohodnih plačil.
 • Ali je določen plačilni rok? Kakšne plačilne pogoje bi želeli zagotoviti svojim kupcem?
 • Priporočam, da preverite svoje račune in se prepričate, da so lahko razumljivi. Manj težav, kot jih bodo imele vaše stranke pri plačilu, hitreje boste dobili svoj denar, kar poveča vaš denarni tok.

Nasvet 2: Poskrbite, da bodo vaše stranke plačilno sposobne

Priporočam vam lahko le, da preverite kreditno sposobnost svojih strank oziroma da jih preverite vsaj pri sprejemanju večjih naročil. To ni nič nenavadnega. Poznavanje kreditne sposobnosti vaših strank vas učinkovito ščiti pred zamudami pri plačilih in lahko znatno zmanjša uporabo storitev izterjave dolgov. Določite lahko tudi zgornje meje, torej v kolikšni meri lahko stranke pri vas naročajo blago in storitve. Če svoje odnose s strankami temeljite na strogih preverjanjih kreditne sposobnosti, boste sprva malo manj prodajali, vendar se vam bo na dolgi rok to zagotovo obrestovalo in ne bodo imeli koristi le vaši odnosi s strankami, temveč tudi vaš denarni tok.

Nasvet 3: Redno posodabljajte podatke o strankah

Vsako leto načrtujte več ukrepov, da preverite, ali so vaši podatki o strankah posodobljeni. Izvedete lahko na primer ankete strank, ki jih istočasno uporabite za poizvedovanje o njihovem zadovoljstvu. Pogovorite se o možnem sodelovanju ali vprašajte, kako bi lahko izboljšali kakovost svojega izdelka ali storitve. Na ta način prejmete verodostojne povratne informacije o svojih izdelkih in lahko hkrati posodobite glavne podatke o strankah. Pomemben ukrep za izboljšanje denarnega toka je tudi dobro vzdrževana baza podatkov o strankah, saj to pomeni, da ne le račun, ampak tudi celotna komunikacija o vaši storitvi najde pravo kontaktno osebo, odzivni časi pa so kratki.

Nasvet 4: Ustvarite smiselne napovedi denarnih tokov

Glede na velikost podjetja je vredno uporabiti programsko opremo za denarni tok, ki enostavno simulira finančne učinke na vaš denarni tok zaradi sprememb, kot je padec prodaje ali krajši delovni čas. Prejemajte zanesljive in dinamične napovedi likvidnosti za naslednjih nekaj mesecev ali celo let. To lahko uporabite za sprejemanje pravih finančnih odločitev.

Nasvet 5: Uporabite metode financiranja, kot je faktoring

Drug način za stabilizacijo ali celo povečanje likvidnosti je prodaja odprtih računov, na primer ponudniku storitev faktoringa. Prodaja terjatev zagotavlja, da denar dobite takoj na TRR in da so likvidna sredstva tako čim prej na voljo. To znatno poveča vaš obratni kapital.

Če imate kakršna koli vprašanja o prodaji vaših terjatev v okviru faktoring financiranja, nas kontaktirajte.

Nasvet 6: Povečajte vašo likvidnost z zmanjšanjem stroškov

Poleg povečanja prodaje tudi zmanjšanje stroškov prispeva k povečanju denarnega toka. Za izvedbo tega je treba pomisliti tako na stalne kot tudi spremenljive stroške. Strateško gledano obstajajo različna izhodišča za zmanjšanje stroškov:

 • Znižanje (npr. marketing stroškov, stroškov službenih poti …)
 • Odprava (npr. zmanjšanje storitev oz. izdelkov)
 • Premor (npr. stroški najema/podnajem)
 • Raznolikost (npr. zmanjšanje odvisnosti od dobaviteljev, platform ali izdelkov)

Nasvet 7: Optimizirajte nakup blaga

Svoje dobavitelje razvrstite glede na pripravljenost za dobavo, kakovost dobav, finančno varnost in pogoje ter se po potrebi pogajajte za nove pogodbe. Prav tako se splača izkoristiti obdobja popustov. Po potrebi lahko uporabite financiranje nakupa. Podaljšanje plačilnih rokov s strani dobaviteljev je tudi ključni dejavnik povečanja obsega obratnih sredstev.

 

Za izboljšanje denarnega toka priporočamo, da si izdelate svoj likvidnostni načrt. Za pomoč si brezplačno prenesite Likvidnostni načrt- predlogo v Excelu. Hitro in enostavno boste izdelali likvidnostni načrt za vaše podjetje, za obdobje 3 let.