Razmišljajte izven okvirja: ni nujno, da likvidnost prihaja od zunanjih tretjih oseb

Kako izboljšati likvidnost brez kredita? Finančni strokovnjak Thorsten Klindworth daje strateške nasvete o tem, kako lahko MSP po krizi resnično začnejo sama.

Upad prodaje, neprijetni najemodajalci, neustrezne državne subvencije – nekatera podjetja so v zadnjih mesecih občutila težave z likvidnostjo. Toda v Nemčiji se počasi širi duh optimizma. Ko se stopnja cepljenja povečuje, se povečuje tudi želja po novem zagonu. Ostaja vprašanje: kako se lahko mala in srednja podjetja, kjer blagajne čakajo na zvonjenje, vrnejo na pot uspeha? Zato želimo pogledati naprej in videti, kako se lahko mala in srednja podjetja spretno pozicionirajo, da bi imela optimalne koristi od vzpona po krizi.

»Likvidnost je bila vedno pomembna, vendar le redko, kot je danes,« pravi Thorsten Klindworth, izvršni direktor A.B.S. Global Factoring AG in dolgoletni strokovnjak za financiranje MSP. »Mnoga podjetja trenutno delajo vse, kar je v njihovi moči, da okrepijo svojo likvidnost. Zakaj? Na ta način ustvarjajo potreben manevrski prostor za povečanje tržnega deleža v obdobju konsolidacije trga, ki se v številnih panogah pričakuje, in za izvedbo dobičkonosnih in v prihodnost usmerjenih prevzemov ali za naložbe, potrebne za izboljšanje konkurenčnosti. Mnoga podjetja so že ustvarila potrebne pogoje za to, vendar brez konkretne izvedbe in koristi. V bilanci stanja, natančneje v terjatvah do kupcev, obstaja precejšen denarni potencial. Kdor ga prepozna in uporablja, je daleč pred drugimi!« pravi podjetnik.

Hitra likvidnost? Da!

Nov dolg? Ni treba! Ker novi dolgovi niso vedno najbolj pametna rešitev!

Z likvidnostjo je veliko stvari lažje – a od kod prihaja? Pri marsikaterem podjetniku kratkoročno prva misel še vedno gre na klasično bančno posojilo. »Bančno posojilo pomaga, brez dvoma, a tudi izposojeni denar je treba na neki točki vrniti. Dolgoročno to pogosto poveča težave bolj kot jih rešuje.«, pravi Thorsten Klindworth. »Poleg tega je bančna raziskava 2021, ki jo je izvedlo Svetovalno združenje MSP pokazala, da se bo posojilna politika bank v letu 2021 zaostrila. Mnogim podjetjem torej ne bo več tako enostavno krepiti likvidnosti z najemanjem posojila. Vsem podjetnikom zato svetujem, naj ne uberejo vedno klasične poti, ko pride do likvidnostnih ozkih grl ali so za uresničitev poslovnih ciljev potrebna sveža likvidna sredstva. Dobro je vedeti, da obstajajo alternativni instrumenti financiranja, ki jih je mogoče natančneje in hitreje prilagoditi položaju posameznega podjetja!«

Predvsem pri podjetjih, ki imajo dobre in redne kupce in tako ustvarjajo solidno prodajo, je v bilanci stanja, natančneje v terjatvah iz naslova  prodaje blaga in storitev, pogosto nesluten likvidnostni potencial. Kdor najde vzvod, da to bilančno postavko spremeni v denar, je daleč pred drugimi in si lahko zagotovi pomembne konkurenčne prednosti.

Razmišljajte izven okvirja: izkoristite likvidnostni potencial v lastnih sredstvih

Ali poznate faktoring?  Gre za učinkovit vzvod, ki vaše terjatve spremeni v gotovino. To ima za večino podjetij takojšen učinek, saj so s statističnega vidika terjatve do kupcev največja postavka v bilanci stanja za številna MSP. Tu je vezanih do 25 % bilančne vsote. »Daljši kot so plačilni roki, ki jih MSP odobrijo svojim strankam, več in dlje so denarna sredstva vezana v terjatvah,« pojasnjuje strokovnjak Klindworth.

»Če podjetja uporabljajo faktoring, lahko ta likvidnostni potencial preprosto izkoristijo.«

 

Da pa bi lahko sprostili likvidnost, ki jo vsebuje ta bilančna postavka, jo je treba tudi zaščititi pred tveganji neplačila. Tveganje neplačila terjatev se v kriznih časih še dodatno poveča. Če kupci, na primer, ne morejo več plačati računov pravočasno ali sploh ne, obstaja nevarnost izgube. Da bi se MSP izognila izgubam zaradi neplačil, saj se ta tveganja z večanjem prodaje še povečujejo, je treba terjatve zavarovati pred neplačili. Zaščita terjatev pred tveganji neplačila je zato zelo pomembna, ker vas ščiti pred nekontrolirano prodajo plačilno nesposobnim kupcem, vas obvaruje pred visokimi izgubami in potencialnim stečajem, hkrati pa vam omogoča sprostitev likvidnosti vezane v poslovnih terjatvah.

Skrajšajte bilanco stanja in povečajte delež lastniškega kapitala

»Z našo ponudbo faktoringa s popolno storitvijo ubijemo dve muhi na en mah. Vezani denar v terjatvah se po eni strani takoj sprosti z njihovo prodajo, po drugi strani pa ste 100 % zaščiteni pred izgubami zaradi slabih terjatev, kar vam zagotovo lahko zagotovi boljši spanec. Vsak podjetnik ve, o čem govorim.«, pojasnjuje Thorsten Klindworth princip faktoringa.

Pridobljeno likvidnost lahko potem idealno uporabite za poravnavo lastnih obveznosti, kar ima še druge pozitivne učinke: »Vi tako povečate delež lastniškega kapitala in s tem na koncu izboljšate svojo kreditno sposobnost ter boniteto. To poveča vaš manevrski prostor pri nakupu surovin in se odraža v boljših nakupnih pogojih. In ker je za nas pomembno, da našim strankam zagotovimo ne le hitro likvidnost, temveč tudi resnično dodano vrednost – tako rekoč vsestranski brezskrben paket, A.B.S. Factoring vključuje storitve profesionalnega upravljanja terjatev, torej knjiženja, unovčevanja, opominjanja in po potrebi tudi izterjave.«

 

Zakaj je faktoring zanesljivo likvidnostno orodje za MSP

Poleg učinka na likvidnost in omenjenih dodatnih storitev ima faktoring v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti tudi nekaj praktičnih prednosti:

  • Zaradi svoje specifičnosti  se lahko izvaja hitreje kot večina drugih finančnih instrumentov in ni dolgih postopkov odobravanja. Hitrost in fleksibilnost sta zaščitna znaka faktoringa.
  • Z modro uporabo je lahko zelo poceni ali stroškovno nevtralen, marsikdo pa lahko z uporabo faktoringa celo dodatno zasluži in povečuje svoj dobiček.
  • Ni potrebno nobeno stvarno zavarovanje; odločilni dejavnik je kakovost terjatev.

Zaradi vsega navedenega je tudi A.B.S. faktoring preverjen in preizkušen ponudnik storitev faktoringa, ki omogoča dodatno likvidnost in varnost, tako v kriznih situacijah kot v obdobjih (hitre) rasti in se je številnih MSP izkazal kot vsestranski instrument.

 

Vrhunec likvidnosti: kupite surovine, blago, storitve na odloženo plačilo in kljub temu izkoristite kasaskonto

In to še ni vse: ko gre za likvidnost, morate vedno razmišljati celostno. Likvidnosti ni mogoče ustvariti le iz terjatev. Velik potencial je tudi pri nakupu blaga – če se tega spretno lotiš. “Naš dobaviteljski faktoring ali Fin-tech platforma quickpaid omogočata tudi financiranje nabave. Z uporabo teh produktov lahko podjetja kupijo zdaj in plačajo pozneje. A.B.S. Factoring plača stroške vaše nabave, vi pa izberete ustrezen rok – na primer 30, 60, 90 ali 120 dni – po katerem boste v skladu s svojim denarnim tokom lahko vrnili na ta način izvedena plačila. S faktoringom je tako uravnavanje in planiranje denarnega toke povsem preprosto.

Po drugi strani pa ima vaš dobavitelj zagotovljeno plačilo in lahko celo takoj po izdaji fakture prejme plačilo, če omogoča kasaskonte. To ima prednost, da lahko mnogi uporabniki dobaviteljskega faktoringa in/ali quickpaid izkoristijo donosne kasaskonte, kljub temu, da ohranijo odloženo plačilo. Na tak način ustvarjamo  win-win situacijo za vse.

Izkoristite svoj denarni potencial

Naj bo to z daljšimi plačilnimi roki pri nakupu blaga ali s prodajo terjatev – trenutno je treba razmisliti o vseh možnostih za povečanje likvidnosti. »Načeloma dovolj denarja podjetju še nikoli ni škodilo ,« se nasmehne strokovnjak, »toda v današnjem okolju je to ključno! Po eni strani likvidnost odloča o tem, ali lahko podjetje preživi hudo neurje, ki ga je povzročila kriza. Po drugi strani pa zadostna likvidnost odpira tudi možnost prevzemov, saj se v času krize poveča število potencialnih prevzemnih tarč. Dodana likvidnost vam daje svobodo pri odločanju o načinu izpolnjevanja zastavljenih ciljev, predvsem glede rasti in dobička.

Kaj čakate? Svoj potencial rasti dvignite na novo raven. Takole deluje:

  • Povečevanje likvidnostnega potenciala iz poslovnih terjatev
  • Zaščitite se pred slabimi terjatvami
  • Skrčite in optimizirajte bilanco stanja in povečajte delež lastniškega kapitala
  • Profesionalno upravljanje dolžnikov, vključno s preverjanjem njihove kreditne sposobnosti, vodenjem, unovčevanjem, opominjanjem in izterjavo terjatev
  • In če želite malo več: izkoristite tudi možnost dobaviteljskega faktoringa in/ali digitalnega financiranje nabave s quickpaid, da izkoristite eventualne popuste oz. si podaljšate plačilne roke.