10 prednosti faktoringa za likvidnost podjetja

Stalno likvidnost in uspešno poslovanje podjetja lahko zagotovimo na različne načine, gotovo pa se premislek o razpoložljivih opcijah dotakne tudi prednosti faktoringa za likvidnost podjetja. Prav ta celovita finančna storitev namreč postaja vedno bolj priljubljena, saj ponuja idealno kombinacijo prednosti in je praktično brez pomanjkljivosti za mnoga mala in srednje velika podjetja. Potencial takšne storitve se gotovo splača izkoristiti!

Res je sicer, da so nekateri drugi viri financiranja poslovanja podjetja bolj pogosti, a pri tem gre neredko za možnosti, ki za manjša podjetja ne pridejo v poštev. To so recimo bančna posojila za financiranje obratnega kapitala ali investicijsko financiranje ter nekatere druge alternative. Za uspešno upravljanje finančnih tokov potrebujemo vir, na katerega se lahko povsem zanesemo. Faktoring pri tem koristi uspeh poslovanja podjetja in postavlja dobre temelje za poslovno rast. Izpostavimo lahko še kar nekaj prednosti faktoringa za likvidnost podjetja in njegovo poslovanje.

Ključne prednosti faktoringa za likvidnost podjetja so:

1. Faktoring omogoča popoln izkoristek pogosto neprepoznavnega potenciala odprtih terjatev.

Odprte terjatve na prvi pogled ne predstavljajo kakšnega tveganja, pravzaprav so  najpomembnejši del poslovanja podjetja, lahko govorimo o “srcu podjetja”. A če do tega ne moremo dostopati, ostane vse le pri potencialu. Faktoring ima v takšnem primeru zelo očitno prednost, saj omogoča takojšnji izkoristek potenciala, ki ga imajo odprte terjatve.  V partnerstvu s faktorjem tako podjetje samo pridobi. Hitreje več proda, ima boljše kupce in krajše plačilne roke.

2. Faktoring omogoča redno in ugodno plačevanje stroškov.

Ključna prednost je stalna likvidnost, ki omogoča financiranje rasti prodaje ter pravočasno poravnavo obveznosti. Na ta način lahko izkoristimo posebne popuste za takojšnje plačilo, vsekakor pa je zanesljivo plačevanje tudi dober znak za poslovne partnerje in odnose z njimi. Na dolgi rok je redno plačevanje nujni temelj uspešnega poslovanja, tudi če privlačnih popustov za takojšnja plačila sploh ne upoštevamo.

3. Faktoring zagotavlja varno dolgoročno poslovanje.

Z razvojem in rastjo podjetja pride tudi do nekaterih sprememb, lahko se tudi zgodi, da podjetniki izstopijo iz družbe ter s seboj vzamejo vloženi in prisluženi kapital v različnih oblikah. Prednosti faktoringa za likvidnost podjetja omogočajo nemoteno financiranje tudi v takšnem primeru, saj se podjetje ne zanaša na nakopičeni kapital, temveč ima likvidna sredstva vedno na voljo, predvsem iz naslova svoje dejavnosti – prodaje blaga oz. opravljenih storitev.

4. Faktoring je izjemno prilagodljiv.

Treba bo izbrati pravega strokovnjaka, ki bo lahko ponudil dobre pogoje financiranja na ta način. Predvsem ciljamo na takojšna izplačila in dobro odzivnost faktorja, velika prednost so tudi učinkoviti sistemi sodelovanja s strankami. V končni fazi pa je vsekakor pomembno tudi to, da so vnaprej predstavljeni vsi predvideni stroški. V sodelovanju s pravim strokovnjakom je možno oblikovati zelo ugodno ponudbo, pri kateri bo učinek zares prepričljiv.

5. Faktoring res izpolni vse svoje obljube.

Na prvi pogled se ponudbe včasih zdijo predobre, da bi bile resnične. A so! Pričakujemo lahko izplačilo v višini 90% zneska že v 24 urah po oddaji fakture, kar je velika prednost pri zagotavljanju likvidnosti podjetja. Prav tako lahko pri pomembnejših in mednarodno prisotnih ponudnikih najdemo dodatne storitve, recimo zavarovanje v primeru neplačil in celovito upravljanje terjatev. Tako ne pridobimo le likvidnih sredstev, temveč razbremenimo svoje obveznosti in sprostimo veliko časa, ki ga je podjetje prej namenjalo upravljanju terjatev (kontakti s kupci, vprašanja glede plačil, morebini opomini, drugi časovno potratni postopki).

6. Faktoring pripomore k boljši plačilni disciplini kupcev, vaših partnerjev.

Sodelovanje s finančnimi strokovnjaki pomeni hitro obdelavo plačil in dober pregled nad vsemi prihodki in odhodki. Tudi kupci bodo pozorni na to, s tem pa postanejo prednosti faktoringa za likvidnost podjetja še bolj daljnosežne. Pričakujemo lahko bistveno boljšo izkušnjo pri poslovanju s svojimi partnerji, tako na nabavni kot na prodajni strani, predvsem pa bolj zanesljivo in varno poslovanje podjetja.

7. Faktoring ima dolgo tradicijo.

Čeprav se pogosto predstavlja kot relativna novost, so po načelih faktoringa svoje projekte financirali že antični Babilonci. Skozi zgodovino se takšna oblika financiranja pojavlja večkrat, vse do 19. stoletja, ko so faktoring ponovno odkrili Američani, Nizozemci, Angleži in drugi uspešni trgovski narodi in na ta način financirali svoj gospodarski razvoj.

8. Faktoring ni le odkup terjatev.

Gre za veliko bolj celovito finančno rešitev, ki ni vezana zgolj na terjatve. Sledi razvoju podjetja in se lahko prilagaja njegovi rasti, kar pomeni, da bo vedno na voljo zanesljiv in zadosten vir financiranja. V tem oziru so prednosti faktoringa za likvidnost podjetja posebej relevantne za start up podjetja, ki ciljajo na hitro rast in pri tem potrebujejo zanesljivo financiranje.

9. Faktoring omogoča koristno preureditev poslovanja.

Podjetje se lahko osredotoči na svojo osnovno, dobičkonosno dejavnost in na poslovanje s svojimi kupci, opravke s terjatvami pa prepusti izkušenim strokovnjakom. Profesionalno upravljanje finančnih tokov sprosti veliko časa in delovne sile, ki jo lahko namenite drugim področjem in dnevnim nalogam, ki so tesno povezana z uspešnostjo poslovanja – tehnologija, novi kupci, razvojni projekti in drugo.

10. Faktoring prinaša odločilno konkurenčno prednost.

Na konkurenčnem trgu se prednosti faktoringa za likvidnost podjetja lahko zelo konkretno pokažejo. Na voljo imamo namreč likvidna sredstva za nove investicije, za povečan obseg prodaje obstoječim kupcem, pridobivanje novih kupcev ter razvoj podjetja. Prav tako lahko s stalno razpoložljivimi sredstvi sproti financiramo rast proizvodnje in s hitrimi plačili izkoristimo ugodne ponudbe na nabavni strani (npr. naročimo 2-krat več za vsaj nekaj % nižjo ceno). Faktoring lahko pri poslovanju naredi veliko razliko tudi s takšnimi učinki.

Vedno večja priljubljenost tovrstnih finančnih rešitev je gotovo potrditev številnih prednosti, ki jih faktoring prinaša sodobnim podjetnikom. Ne gre le za stalno likvidnost, temveč tudi mnoge druge vplive pri poslovanju podjetja. Priložnost je tu, treba jo bo le izkoristiti! Najboljši učinek lahko pričakujemo v sodelovanju z izkušenimi finančnimi strokovnjaki, ki ponujajo faktoring s popolno storitvijo.

Da boste lahko enostavno načrtovali svojo likvidnost podjetja in pravočasno ukrepali, smo za vas pripravili predlogo likvidnostnega načrta, ki si ga lahko brezplačno prenesete tukaj.

Likvidnostni načrt prenesite tukaj!