Prednosti faktoringa za podjetja

Prednosti faktoringa lahko povzamemo že iz dejstva, da je faktoring vse bolj priljubljena storitev za podjetja. Prinaša namreč nekatere privlačne prednosti. In res ni težko izpostaviti glavnih adutov faktoringa, ki so pisani na kožo predvsem določenim profilom podjetij – izvoznikom, start-upom, podjetjem v prestrukturiranju ter malim in srednjim podjetjem nasploh.

Faktoring za start-upe

Prednosti faktoringa za start-up podjetja so v veliki meri razvidne že iz glavnih funkcij tega finančnega orodja. Stalna likvidnost je recimo izjemno pomembna za mlada podjetja, ki želijo izkoristiti začetni zagon in prvo fazo poslovnega razvoja. V času, ko podjetje nima veliko kupcev in težko pride do uporabnih obratnih sredstev, je veliko odvisno od finančne discipline strank. Če so računi plačani redno in hitro, je možno ta denar učinkovito porabiti za sprotno plačevanje obveznosti ter investicije v razvoj podjetja, v primeru zamud in neplačil pa se poslovanje podjetja hitro ustavi. Ravno zato ima faktoring za start-upe veliko prednost že s tem, da ponuja na razpolago likvidna sredstva, ki so nujna za uspešno delovanje in rast mladega podjetja.

Faktoring za izvoznike

Izvozniki se na nek način soočajo s podobnimi izzivi kot start-up podjetja, saj pri vstopu na tuje trge v ciljni državi običajno začenjajo od začetka. Za nameček pridejo v igro še specifične ovire, ki jih postavljajo značilnosti tujih trgov – jezikovne, kulturne, pravne zadeve in druge morebitne težave.

Faktoring ima za izvoznike zelo očitne prednosti, sploh če zaupate svoje terjatve v upravljanje mednarodno uveljavljenim strokovnjakom, ki imajo z izvoznim faktoringom veliko izkušenj. Tak poslovni partner lahko v celoti prevzame upravljanje terjatev za tuje kupce, pri tem pa reši velik del potencialnih težav. A.B.S. Factoring je domač na mnogih tujih trgih, kjer ponuja popolno podporo svojim strankam – poleg vseh osnovnih storitev faktoringa nudimo tudi pravno svetovanje in posredovanje v ciljni državi, neprecenljivo pa je seveda še splošno strokovno svetovanje ob vstopu na nov trg.

Izvozniki, ki koristijo prednosti faktoringa, imajo še eno odločilno konkurenčno prednost. S takojšnjim financiranjem terjatev se namreč odpre možnost postavljanja bistveno ugodnejših pogojev poslovanja s tujimi kupci. Predvsem lahko določite daljše plačilne roke. Pri poslovanju v tujini je dobrodošlo tudi to, da lahko izvoznik pri svojih dobaviteljih koristi popuste za takojšnja plačila. Ker imate likvidna sredstva iz naslova svojih terjatev takoj na voljo, so vedno na razpolago za plačilo obveznosti do dobaviteljev.

Faktoring za podjetja v prestrukturiranju

Faktoring ima določene prednosti tudi za podjetja, ki se znajdejo v postopku prestrukturiranja. Ne glede na to, ali gre za prestrukturiranje zaradi kakšnih hudih težav ali zgolj za optimizacijo poslovnih procesov, nudi faktoring v tem kritičnem času zanesljiv dotok likvidnih sredstev, saj takšna podjetja praviloma težko dobijo klasično financiranje pri bankah.

Prednosti faktoringa za podjetja v prestrukturiranju izhajajo prav iz ključnih funkcij tega finančnega orodja. Stalna likvidnost omogoča svobodno načrtovanje in izvedbo ukrepov v tranziciji ter bistveno pospeši povratek na tirnice uspešnega poslovnega ritma. 100% kritje terjatev v primeru neplačil kupcev pomeni, da bo podjetje suvereno poslovalo tudi v času, ko bi bil izpad dohodka zaradi neplačila lahko usoden. Celovito upravljanje terjatev pri faktoringu s popolno storitvijo pa podjetje razbremeni. Tako da se ni treba posvečati terjatvam, temveč lahko ves svoj čas in sproščena sredstva usmeri v iskanje rešitev.

Faktoring za mala in srednje velika podjetja

Prav mala in srednje velika podjetja bodo imela od storitev faktoringa največ koristi. Predvsem je takšnim podjetjem pisan na kožo partner, ki je izkušen in prilagodljiv. Pri A.B.S. Factoring poznamo izzive, s katerimi se srečujejo takšna podjetja. Ena izmed prednosti faktoringa pa je tudi ta, da je možno storitve takšnim podjetjem povsem prilagoditi.

Spet se izkaže, da mnoge prednosti za mala in srednje velika podjetja izhajajo iz spremljevalne ponudbe faktoringa s popolno storitvijo. Takojšnje financiranje terjatev je vsekakor dobrodošlo. Zagotavlja stalno likvidnost in odpira priložnosti za uspešen poslovni razvoj podjetij z velikim potencialom. A nič manj koristne niso dodatne storitve, ki sprostijo čas in sredstva podjetja in razvoj še olajšajo ter pospešijo. Tudi zavarovanje terjatev je kot nalašč za mala in srednje velika podjetja. Ta se pri svojem poslovanju pogosto zanašajo na manjše število strank in si ne morejo privoščiti neplačil. Glavna prednost faktoringa za mala in srednje velika podjetja je gotovo v tem, da celovita finančna storitev dopušča preusmeritev fokusa podjetja v rast in razvoj, medtem ko upravljanje terjatev v celoti prevzamemo strokovnjaki. V začetnih fazah delovanja podjetja tovrstna razbremenitev zelo pomaga na poti do prvih večjih poslovnih uspehov.

Druga podjetja

Vsako podjetje ima svoje specifike, srečuje se z edinstvenimi izzivi, ki zahtevajo posebne rešitve. S prilagodljivimi finančnimi storitvami lahko odgovorimo na raznolike izzive, s katerimi se srečujejo različna podjetja. S tem lahko storitve faktoringa prilagodimo tudi tistim podjetjem, ki se morda ne uvrščajo v nobeno izmed zgoraj omenjenih kategorij. Seveda faktoring ni ustrezen za prav vsako podjetje, prinaša pa svoje odlike v mnogih primerih. Vsekakor je vredno premisliti, ali ni morda tudi vaše podjetje med tistimi, ki bodo v tem finančnem orodju našla rešitev za svoje težave in nov zagon na svoji poslovni poti.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba