Ponudniki kadrovskih storitev: 5 izzivov, ki jih rešuje faktoring

Ponudniki kadrovskih storitev potrebujejo prilagodljivo financiranje: konice in tveganja je mogoče ublažiti s faktoringom.

Soočajo se z izzviom, kako financirati svoj poslovni model in faktoring lahko tukaj ponudi ogromne prednosti. Dinamično obdobje zadnjih dveh let je slovensko gospodarstvo postavilo pred ogromne izzive, katerih učinki so še posebej opazni na področju dela. Delo se je v času korone v veliki meri preselilo v domače pisarne. Mnoga podjetja so bila prisiljena zaprositi za skrajšani delovni čas, poslati delavce na čakanje ali jih celo odpustiti. Sedaj pa se ob gospodarski rasti in nizki brezposelnosti soočajo s pomanjkanjem ustrezne delovne sile, ki jo je vedno težje najti. Povpraševanje po delovni sili se povečuje in še posebej povpraševanje po fleksibilnih delavcih.

Predvsem trgovine na drobno, gostinci in hotelirji obupano iščejo kadre. Prav tako pa je povpraševanje po kadrih močno povečano tudi v dostavnih storitvah in logističnih podjetjih, pa naj gre za začasne delavce ali redne zaposlene. Tudi v proizvodnih podjetjih je prisotno pomanjkanje kvalificirane delovne sile. V takšnih razmerah je še toliko večji pomen kadrovskih agencij, katerih velika naloga je v podpori tem podjetjem pri iskanju ustrezne delovne sile.

Pri oživljanju gospodarstva imajo pomembno vlogo izvajalci kadrovskih storitev

Ponudniki kadrovskih storitev so vedno pomembno prispevali k ohranjanju in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Kot strokovnjaki za trg dela pomagajo podjetjem, da se lahko prožno odzivajo na nenehno nove izzive, tako da delavcem zagotavljajo znanja in kvalifikacije, ki jih iščejo.

Predvsem majhna in srednje velika podjetja bi se morala bolj naslanjati na podporo kadrovskih agencij, tako pri iskanju kadrov kot tudi pri prenosu specifičnih znanj s področja organizacije dela, fleksibilnosti dela, predpisov s področja dela (varnost, zdravje,…) itd.

Najem kadrov pri kadrovski agenciji za kadrovsko agencijo predstavlja velik finančni zalogaj

Kljub velikemu številu delavcev, ki jih je treba zaposliti, se sama panoga kadrovskih storitev sooča z velikimi izzivi. Zaradi njihovega kapitalsko intenzivnega poslovnega modela in močnih nihanj v povpraševanju kadrovske agencije za najem kadrov potrebujejo dobro kapitalsko osnovo ali strategijo financiranja, ki temelji na potrebah, da se lahko prožno odzivajo na zahteve trga.

Ponudniki kadrovskih storitev se lahko s pametnim financiranjem uspešno opremijo za novo fazo rasti

Za vas smo zbrali 5 tipičnih izzivov, s katerimi se soočajo ponudniki kadrovskih storitev, in prikazali možne rešitve.

Izziv št 1:

Zaposlovalce pogosto naročajo velika podjetja, ki sama določijo fiksne plačilne pogoje. Zaradi tega je sektor zaposlovanja izjemno kapitalsko intenziven posel, saj je treba zaposlene in prispevke za socialno varnost plačati takoj – kar negativno vpliva na cikel obrata denarja.

Možnosti financiranja izvajalcev kadrovskih storitev:

Če zaposlovalci uporabljajo faktoring, kot instrument financiranja, se odprte terjatve takoj poplačajo. Predpogoj je, da je osnovna storitev že zagotovljena. Na ta način so denarna sredstva na voljo v 24 urah po izstavitvi računa. Tako sproščena likvidnost se lahko brez težav uporabi za poravnavo tekočih obveznosti.

Izziv št 2:

Ne glede na učinke Covid-19 je sektor zaposlovanja podvržen močnim sezonskim nihanjem. V trgovini in logistiki sta predvsem velikonočni in božični čas prodajno močna dneva, kmetijstvo ima poleti običajno veliko potreb po delavcih, turizem pa je močno odvisen od prazničnega časa. Prilagajanje tej potrebi zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti kadrovnikov.

Možnosti financiranja izvajalcev kadrovskih storitev:

Faktoring financiranje se kot prodajno skladen instrument financiranja prilagaja vsakokratnim potrebam in je zato primerno tako za faze nizke kot visoke rasti. To pomeni, da financiranje temelji izključno na prodaji, kar pomeni, da ponudniki kadrovskih storitev zlahka absorbirajo likvidnostna ozka grla, ki nastanejo zaradi sezonskih konic – in to brez vsakokratnih pogajanj.

Izziv št 3:

Klasično bančno financiranje v večini primerov ni primeren instrument financiranja izvajalcev kadrovskih storitev. Zakaj? – V večini primerov prošnjo za posojilo banka zavrne, ker zahteva dodatno zavarovanje.

Ker se zaposlovalci ukvarjajo predvsem s plačilnim prometom, je težko zagotoviti realna zavarovanja, kar pogosto povzroči zavrnitev bančnega posojila.

Možnosti financiranja izvajalcev kadrovskih storitev:

Dodatno zavarovanje pri faktoringu ni potrebno, saj kot zavarovanje služi terjatev sama. S prodajo terjatev lahko zaposlovalci ustvarijo likvidnost iz že ustvarjenih lastnih sredstev. Terjatve se izplačajo v 24 urah.

Izziv št 4:

Za odobritev kredita je odločilna kreditna sposobnost podjetja, v tem primeru izvajalca kadrovskih storitev. Ta pa navadno ni tako visoka, da bi lahko omogočila najem dovolj visokega posojila, zlasti v času visokega povpraševanja.

Možnosti financiranja izvajalcev kadrovskih storitev:

Pri neregresnem faktoringu je drugače, saj je tu v izračun vključena tudi kreditna sposobnost kupca. To je še posebej ugodno za ponudnike kadrovskih storitev, saj je kreditna sposobnost njihovih strank v večini primerov zelo dobra.

Izziv št 5:

Če kadrovska agencija raste, se hkrati povečuje obseg dela pri obravnavi ljudi, ki iščejo delo, in pri podjetjih, ki iščejo kadre. Povečuje se tudi zahtevnost pri upravljanje terjatev, saj so potrebne jasne strukture in procesi vse do opominov. Da se ne izgubi likvidnosti zaradi zamud pri plačilih ali slabih terjatev, sta ključni hitrost in strokovnost.

Možnosti financiranja izvajalcev kadrovskih storitev:

popolno storitvijo faktoringa , ki ga ponuja ABS Factoring, so ponudniki kadrov dobro pripravljeni. Likvidnostna ozka grla se lahko preprečijo s prodajo odprtih terjatev. Vključena je 100% zaščita pred slabimi terjatvami. Poleg tega se sprostijo obratna sredstva in zagotovi stroga obdelava, saj upravljanje dolžnikov , vključno z opomini, izvajajo usposobljeni strokovnjaki.

Zaključek: Pravilno financiranje je za izvajalce kadrovskih storitev ključnega pomena za optimalno vzpostavitev denarnega toka.