Kaj je regresni in neregresni faktoring?

Regresni in neregresni faktoring sta izjemno uporabni finančni orodji za praktično vse vrste podjetij. Posebej rada se ju poslužujejo hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, ki lahko tudi najbolje izkoristijo prednosti teh storitev. S svojo fleksibilnostjo, široko ponudbo storitev in vzajemnim sodelovanjem s svojimi partnerji vam A.B.S. Factoring v vsakem primeru nudi povsem prilagojeno ponudbo, ki se bo izkazala za idealno rešitev v vašem primeru. To pomeni, da bomo za vas izbrali ravno tiste storitve, ki bodo v vašem primeru dale najboljše rezultate. Ena izmed pomembnejših izbir v tem postopku je odločitev za regresni ali neregresni faktoring.

Skupne prednosti, ki jih prinašata regresni in neregresni faktoring

Regresni in neregresni faktoring prinašata nekatere skupne prednosti, s katerimi predstavljata privlačno izbiro za raznovrstna podjetja. To so splošne prednosti faktoringa, ki niso neposredno povezane z regresno pravico. Tako regresni kot neregresni faktoring zagotavljata hitro financiranje terjatev odstopnika. Že v 24 urah namreč prejmete kar 90% zneska terjatve, preostanek pa po prejemu plačila s strani kupca. Prav tako obe vrsti faktoringa močno razbremenita vaše poslovanje, saj ne glede na regresno pravico v celoti prevzamemo upravljanje terjatev, s tem pa vam sprostimo čas in sredstva, ki jih lahko namenite drugim nalogam, pomembnim za uspešno poslovanje podjetja.

V obeh primerih gre torej za učinkovito finančno orodje, ki poenostavi poslovanje in pospeši financiranje terjatev, s tem pa izboljša likvidnost podjetja in odpre številne nove poslovne priložnosti. Obstajajo pa določene razlike, ki v končni fazi odločajo o tem, katera izbira se bo izkazala za bolj ustrezno.

Regresni faktoring

Regresni faktoring oziroma faktoring z regresno pravico prepušča odgovornost za plačilo terjatev na odstopniku, če kupec svojih obveznosti ne poravna. Odstopnik svoje terjatve odstopi faktorju, ki hkrati s prevzemom in financiranjem terjatev postane tudi novi upnik, torej je upravičen do plačila s strani kupca. V primeru neplačila si faktor pridržuje regresno pravico, kar pomeni, da lahko plačilo obveznosti zahteva od odstopnika. To pomeni, da pri tem tipu faktoringa odstopnik terjatev še vedno nosi tveganje v primeru neplačil.

Morda bi se zdelo, da regresni faktoring za podjetja ne prinaša kakšnih posebnih prednosti, saj ne odpravlja tveganj v primeru neplačil kupcev. A vseeno je tudi ta tip pogosto zelo privlačen. Je priporočljiva izbira za podjetja, ki redno poslujejo s kupci s slabšo bonitetno oceno, saj v tem primeru neregresni faktoring zaradi tveganj za faktorja sploh ne pride v poštev. Poleg tega pa pridobite za faktoring boljše pogoje in tudi znižate svoje stroške, če ste pripravljeni ohraniti tveganje v primeru neplačil. Odlična izbira torej za podjetja, ki imajo dober nadzor nad svojimi kupci in ne potrebujejo kritja neplačil, saj bo regresni faktoring v tem primeru tudi cenovno ugodnejši.

Neregresni faktoring

Pri neregresnem faktoringu se faktor odpove regresni pravici in v primeru neplačila s strani kupca ne more zahtevati plačila od odstopnika terjatve. Odstopnik se torej z odstopom terjatve reši vseh opravkov in tveganj, saj ta v celoti prevzame faktor. Če pride do težav s plačilom, faktor to ureja neposredno z dolžnikom in sam krije nastalo škodo, če plačila ni moč izterjati.

Prednosti neregresnega faktoringa so očitne. Predvsem je ta tip faktoringa primeren za tiste, ki želijo povsem odpraviti skrbi in tveganja, ki spremljajo terjatve. Tudi podjetja, ki sicer nimajo težav z neplačili, bodo videla koristi v tej vrsti faktoringa. Vsekakor se lahko zgodi, da že en neplačan račun povzroči likvidnostni krč in druge težave. Če to tveganje krije faktor, skrbi ne bo! Faktor vam zagotavlja financiranje odstopljenih terjatev in sicer do 90% njihove vrednosti. Sredstva lahko koristite takoj po odstopu ali kadarkoli do datuma zapadlosti odstopljenih terjatev. Tako prejeta sredstva pa lahko brez skrbi uporabite za plačilo svojih obveznosti ali vložite v razvoj svojega posla. Kritje tveganja v primeru neplačil torej nima le neposrednih koristi v obliki zagotovljenih sredstev ne glede na plačilno disciplino kupca, temveč prinaša tudi nove poslovne priložnosti in miren spanec. Pri neregresnem faktoringu s popolno storitvijo faktor prevzame prav vsa opravila in tveganja, povezana z odstopljenimi terjatvami.

Odločitev za regresni in neregresni faktoring v praksi

Povzetka razlik med omenjenima vrstama faktoringa torej ne moremo opraviti zgolj z ugotavljanjem tveganja v primeru neplačil. V praksi so te razlike veliko bolj daljnosežne in zelo pomembne, če želi podjetje sprejeti pravo odločitev.

Katera podjetja se bodo odločila za neregresni faktoring? Predvsem tista, ki si zaradi narave svojega poslovanja ne morejo privoščiti nikakršnih tveganj pri plačilih svojih kupcev. To so mala in hitro rastoča podjetja z manjšim številom kupcev, ki so zelo odvisna od stalne likvidnosti in od rednih plačil. Ker lahko že eno neplačilo vodi v težave, je kritje tveganja nujno. Seveda bodo neregresni faktoring izbrala tudi podjetja, ki želijo upravljanje svojih terjatev v kar največji možni meri prepustiti strokovnjakom. Pri takšni storitvi nimajo skrbi niti v primeru neplačil.

Regresni faktoring je na drugi strani idealna izbira za podjetja, ki bi rada koristila prednosti faktoringa kljub slabši bonitetni oceni nekaterih kupcev. Še vedno gre pričakovati, da bodo kupci svoje obveznosti poravnali, tako da tveganje praviloma ni veliko, pa tudi ne pogubno v primeru, da denarja ni mogoče izterjati. Za nekatera podjetja pa izbiro regresnega faktoringa vsekakor upravičujejo tudi nižji stroški.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba