Metalimpex

Metalimpex direktor Boštjan Udovič
METALIMPEX, d.o.o., je zasebno podjetje, izvozno usmerjen proizvajalec in veletrgovec okovja za pohištveno industrijo. Partnerstvo z A.B.S. Factoring d.o.o. nam omogoča uspešno uresničevanje našega dnevnega poslovanja, dosegamo boljšo likvidnost. Lahko koristimo številne priložnosti, predvsem pri prodaji na tuje trge, saj imamo 100% kritje tveganja neplačila širokega portfelja kupcev – produkt, ki nam ga večina naših prejšnjih ponudnikov faktoring storitev ni zagotavljala.
Boštjan Udovič
Direktor METALIMPEX d.o.o.

Zanesljivo financiranje poslovanja izvozno usmerjenega podjetja

Tuji trgi ponujajo obilo priložnosti za izvozno naravnano podjetje kot je Metalimpex, hkrati pa postavljajo izzive, ki jih pri poslovanju v lokalnem okolju ne najdemo. Prilagoditi se je treba različnim novim razmeram – daljšim plačilnim rokom kupcev, strožjim pogojem poslovanja pri dobaviteljih, upravljanju terjatev na tujih trgih in dodatnim komplikacijam, ki jih lahko prinese poslovanje s tujino. Ta opravila lahko močno otežijo vsakdanje poslovanje izvozno usmerjenega podjetja, še posebej takšnega, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo specializiranih izdelkov, ki zahtevajo vso razpoložljivo pozornost. Da bo nastop na tujem trgu kar se da uspešen, je smiselno za reševanje finančnih izzivov zaposliti strokovnjake.

Usposobljen in izkušen strokovnjak se vsekakor bolje znajde pri upravljanju finančnih tokov pri poslovanju s tujimi strankami. Storitve, ki jih nudi A.B.S. Factoring, ne nudijo le stalne likvidnosti, ki je neprecenljiva za uspešno poslovanje s tujimi strankami, temveč s popolno storitvijo odpravljajo veliko dela in skrbi, ki zavirajo poslovno rast izvoznega podjetja. Izvoznik lahko svojo pozornost v celoti nameni svojemu delu, hkrati pa koristi še druge prednosti faktoringa in svojim kupcem, poslovnim partnerjem in zaposlenim zagotovi boljše pogoje sodelovanja.

Partner, ki sledi uspehu izvoznega podjetja

Faktoring s popolno storitvijo pomaga pri poslovni rasti izvoznega podjetja, kar pa pomeni, da se mora tej tudi prilagajati. Prav to je ena izmed prednosti sodelovanja z A.B.S. Factoring – fleksibilnost pri kupcih in trgih pomeni, da potencial uspeha v tujini ni omejen! Na obeh straneh so potrebne prilagoditve novim razmeram, A.B.S. Factoring svojo nalogo v tem primeru izpolni z zvišanjem limitov, prenosom prostega limita na druge kupce in ostalimi prilagoditvami, ki v vsaki situaciji zagotavljajo kar najboljše pogoje za uspešno poslovanje izvoznega podjetja!
Na koncu pa je za uspešno sodelovanje s finančnimi strokovnjaki, kot tudi za uspešno poslovanje s strankami v tujini, nujna enostavna komunikacija. Ta je pravzaprav ključna komponenta prilagodljivosti finančnega strokovnjaka in posledično v veliki meri zaslužna za uspeh izvoznika na tujem trgu. Dober in kompetenten kader zna prisluhniti potrebam podjetja, pripraviti prave rešitve glede na situacijo, na koncu pa te tudi izvesti z najboljšimi rezultati. S tem A.B.S. Factoring prevzame velik delež skrbi in opravkov pri poslovanju s tujimi strankami, saj jim upravljanje terjatev lahko zaupamo v celoti.

Optimalni pogoji za dolgoročni uspeh

Pri izdelavi in izvozu elementov za uporabo v pohištveni industriji je treba stalno ostati v prednosti pred konkurenco. To je možno z inovacijami, optimizacijo delovnih procesov, vrhunskimi kakovostnimi standardi in zanesljivo proizvodnjo za zahtevne kupce. Skratka, dejavnosti je treba nameniti maksimalno pozornost in trdo delo, zato je zelo dobrodošlo, da lahko opravke v zvezi s financiranjem predamo zanesljivemu strokovnjaku. Ta kombinacija ustvarja idealne pogoje za poslovni uspeh na dolgi rok, kar je nedvomno glavni cilj vsakega izvoznega podjetja.

Osebna izkaznica Metalimpex, proizvodnja okovja d.o.o.

Dejavnost: Proizvodnja ključavnic in okovja

Leto ustanovitve: 1992

Spletna stran: www.metalimpex.si

Faktoring za izvoznike

 

Več o faktoringu za izvoznike

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba