Kaj je gotovinski popust? In zakaj bi ga morali uporabiti?

gotovinski Mnoga podjetja izkoristijo posojila dobaviteljev in trgovcev svojih dobaviteljev, kadar je likvidnost pomanjkljiva. Plačilni rok je že zapisan na računu. A kredit dobavitelja je izredno drag. Druga možnost bi bil gotovinski popust, torej plačati hitreje in pridobiti odstotek popusta na kupnino. Tukaj preberite, kako lahko izkoristite diskontne pogoje, tudi če vaša lastna likvidnost ni zadostna. Pokazali vam bomo dve učinkoviti strategiji za večjo likvidnost.

Kredit dobavitelja je izredno drag

Samo uganite: kakšna je obrestna mera za kredit dobavitelja s plačilnim rokom 30 dni?

Nič? – Niti blizu!

Tudi če ni neposredno določena obrestna mera, je kredit dobavitelja izjemno draga možnost financiranja. To lahko ponazorimo s preprostim izračunom:

Račun ima rok plačila 30 dni. Če je plačilo izvedeno v 10 dneh, se odobri 3% popust.

Posledica tega so obresti v višini 3% na časovno razliko 20 dni, ki se plača dobavitelju, če popusta ne izkoristite, torej če uporabite plačilni rok. Če obdobje 20 dni ekstrapolirate na leto, dobite efektivne letne obresti po naslednji formuli:

Efektivna obrestna mera = diskontna stopnja / plačilni rok – obdobje za katerega velja popust (10 dni) x 360

Za izbrani numerični primer bi bila efektivna letna obrestna mera z diskontno stopnjo 3%, plačilnim rokom 30 dni in diskontnim obdobjem deset dni 54%. Precej drago, kajne?

Zakaj dobavitelji dajejo popuste?

Vprašanje ostaja: zakaj dobavitelji sploh priznavajo popuste?

Gotovinski popust je rabat ali znižanje cene, ki ga dobavitelj blaga odobri svoji stranki za hitro plačilo računa. Običajno je podano v odstotkih. Če je blago plačano v določenem obdobju, v katerem velja popust, lahko kupec odšteje diskontno stopnjo od računa.

Prednost: Dobavitelj s plačilom popusta motivira svojega kupca, da hitro plača in lahko prejeti denar uporabi za novo blago. Zmanjša tudi pogostost opomnikov in privzetih plačil. Poleg tega je popust pomembno marketinško orodje, ki povečuje zaželenost izdelka. Primanjkljaj dohodka se običajno že upošteva pri izračunu cen.

Stranke obožujejo popuste

Če ima prejemnik računa dovolj likvidnosti za uporabo plačilo v obdobju, ko velja popust, to ni le dober občutek in krepitev zvestobe strank. To je tudi resnična gospodarska korist. Vendar pa je dobro strukturirano upravljanje likvidnosti predpogoj. Ker je treba prejete račune seveda plačati v kratkem času, da lahko izkoristite gotovinski popust. V praksi je to velik izziv za številna podjetja.

Kaj storiti, če ni dovolj likvidnosti za črpanje popusta?

Če prejemnik računa nima likvidnosti za koriščenje gotovinskega popusta, je to še posebej moteče pri večjih zneskih na računu.

Obstaja pa tudi rešitev za to: quickpaid.

quickpaid je možnost plačila “kupi zdaj plačaj kasneje” podjetja ABS Global Factoring AG.

S quickpaidom imajo podjetja možnost predhodnega financiranja nakupa blaga. Hitro, enostavno in digitalno. Na ta način se računi preko quickpaida plačajo neposredno vašemu dobavitelju in vi si zagotovite denarne popuste. Za poplačilo si sami izberete ustrezen rok plačila. Možni so 60, 90 ali 120 dni. Če želite to narediti, se preprosto prijavite na spletni portal quickpaid.com in naložite račune dobaviteljev. Po preverjanju vsebine računa quickpaid prevzame plačilo vaših računov dobaviteljev v okviru vašega individualnega limita financiranja.

SPOZNAJTE QUICKPAID

Ali pa se o tem neposredno pogovorite z nami! Pokazali vam bomo, kako lahko učinkovito uporabljate quickpaid in ekonomično izkoristite obdobja, ko vam velja popust.

Primer izračuna: Učinek quickpaida

V našem primeru izračuna vam pokažemo, kako se quickpaid izplača.

Kalkulator stroškov lahko uporabite tudi na spletnem mestu quickpaid.com

S quickpaidom lahko podaljšate rok plačila preko roka dobavitelja in tako sproščeno premostite likvidnostno vrzel med nakupom blaga in plačilom vaših strank.

Še en plus:

Z uporabo quickpaida imate alternativo kreditu pri vaši banki, ki vam ga ni treba uporabiti za vnaprejšnje financiranje nakupa blaga.

Alternativa ali dodatek h quickpaidu: Pridobite več likvidnosti za odbitke gotovinskih popustov s faktoringom

Druga vrsta financiranja, ki pomaga pri izogibanju kredita dobaviteljev, je faktoring. Pri faktoringu podjetje nemudoma pretvori svoje odprte terjatve v denar s prodajo terjatev družbi A.B.S. Factoring d.o.o.. Ne glede na to, ali dolžniki plačajo pravočasno, denarni tok ostaja stabilen, saj je priliv likvidnosti za uporabnika faktoringa enostavno načrtovati. Prosta sredstva je mogoče zlahka uporabiti za izkoriščanje možnih popustov. Poleg tega so s ponudbo ABS za celotno storitev faktoringa terjatve zavarovane tudi pred slabimi dolgovi, upravljanje terjatev pa v celoti izvaja ABS.

Zaključek: Obstajajo načini koriščenja popustov, če lastna likvidnost ni zadostna. Uporabite jih pametno in uresničite svoje možnosti za popuste.

Z veseljem vam bomo svetovali!