Zdenka Žerovnik

Zdenka Žerovnik
Specialistka spremljave
poslovanja
mob.št. +386 (0)30 722 888