Digitalna transformacija v finančni industriji

Celoten poslovni svet je zajela pospešena digitalna transformacija. Z njo se želijo podjetja prilagoditi novostim in trendom ter na ta način pridobiti konkurenčno prednost. A še bolj pogosto se opravi le osnovna digitalizacija, ne kompletna transformacija. Že res, da ima računalniško podprto poslovanje mnoge prednosti v primerjavi z ročnim delom. V iskanju dodatne vrednosti pa je treba storiti korak dlje in v poslovanje uvesti povsem nove rešitve, ki jih ponuja sodobna tehnologija.

Tudi v finančni industriji so na voljo različne poti, ki skozi takšno ali drugačno digitalizacijo vodijo do različnih končnih učinkov. Skladno z ukrepi in učinki te vrste Gartner opisuje pet vrst podjetij, ki se s svojo prakso uvrščajo v značilne kategorije: prevladujejo tradicionalne poslovne prakse (26%), veliko je tudi digitalnih začetnikov, ki rešitve s tega področja šele uvajajo v svoje poslovne procese (23%), podoben pa je še delež podjetij, ki pri poslovanju sicer uporabljajo digitalne rešitve, a ne raziskujejo novih možnosti in ne spodbujajo inovacij (24%). Bistveno manj je tako imenovanih digitalnih inovatorjev. Ti pozorno spremljajo razvoj na tem področju in tudi posegajo po novih rešitvah (14%). Najbolj ekskluzivna pa je družba digitalnih transformatorjev, ki v svoji panogi izstopajo z naprednimi digitalnimi rešitvami, okoli katerih vzpostavijo prakso svojega delovanja (12%).

Gartner v svojem poročilu torej sporoča, da digitalna transformacija še zadržuje svoj potencial za tiste, ki so pripravljeni v iskanju novih rešitev narediti korak dlje. V finančni industriji so digitalne storitve neprecenljive in se s pridom koristijo, le redki pa s celovitim pristopom in ustreznimi prilagoditvami dosežejo najboljši možen učinek teh opcij.

Digitalna optimizacija faktoring storitev

Faktoring je lahko zelo posrečena rešitev za financiranje poslovanja podjetja, a seveda lahko najboljši učinek pričakujemo le od tistih ponudnikov, ki imajo svoje poslovne prakse poenostavljene in utečene. Prav v tem oziru pride v poštev digitalna optimizacija faktoring storitev, ki lahko v praksi naredi veliko razliko. Vsak ponudnik vsaj v neki meri že ponuja digitalno poslovanje, a to še ne zagotavlja najboljšega učinka. Tako ponudnikom samim kot njihovim strankam bo digitalna optimizacija močno pomagala.

Pri faktoringu pridejo takšne prilagoditve še posebej do izraza, saj se izvedba storitve lahko opazno spremeni. Primeri dobre prakse vključujejo predvsem ponudnike, ki strankam omogočajo upravljanje svojih storitev kar preko spleta. Na ta način je možno poskrbeti za večino opravil, ki spremljajo odkup terjatev in financiranje nabave.

Online storitev financiranja nabave lahko odpravi potrebo po zamudnem iskanju sredstev in omogoči popoln izkoristek časovno omejenih ponudb in drugih ugodnosti, ki jih je možno doseči s pravočasnostjo in prilagodljivostjo pri plačevanju. Kar preko spleta je možno registrirati podjetje in oddati vse potrebne podatke. Nato pa sodelovanje s ponudnikom financiranja uskladiti še z dobaviteljem. Tudi dolgoročno sodelovanje pri financiranju nabave se upravlja kar preko spleta. To je tako za ponudnika kot za stranko velika prednost.

Za online odkup terjatev je digitalna transformacija poslovanja morda še bolj izstopajoča. Ta storitev namreč zahteva izmenjavo razne dokumentacije in stalen stik med tremi vpletenimi osebami, kar je pogosto zamudno in neučinkovito. Dovršena spletna rešitev lahko postopke povsem poenostavi in odpravi potrebo po osebnih stikih in pošiljanju dokumentov. Portal, ki združuje tako kupce kot prodajalce terjatev, pa dopušča popoln izkoristek potenciala tega finančnega instrumenta vsem, ki želijo svoje poslovanje poenostaviti in usmeriti proti novim poslovnim uspehom.

Kaj pričakovati v prihodnje?

Digitalna transformacija na področju finančne industrije je nepredvidljiva. Trenutni trendi rišejo smer, ki ji bo razvoj bržkone sledil tudi v prihodnje. Kaj torej pričakovati?

Razvoj digitalnih rešitev v tej panogi se bo nadaljeval oziroma stopnjeval. Z razvojem avtomatizacije in inovacij bodo mnoga opravila bistveno lažja, strokovnjaki se bodo preusmerjali v specifične naloge, ki jih umetna inteligenca ne more prevzeti.

Vedno več poudarka bo na organizacijskih spretnostih in storitvah, ki dopolnjujejo osnovno ponudbo. V finančni industriji gre pričakovati razmah dodatne ponudbe. Ta bo za stranke ustvarila celovito izkušnjo – dodano vrednost recimo ponujajo storitve poslovnega svetovanja.

S poenostavitvijo različnih opravil se bo morda zmanjšalo tudi povpraševanje po osnovnih finančnih storitvah. Piko na i pa utegnejo dodati novi načini pridobivanja in predstavitve podatkov. Namesto rednih poročil bodo na voljo projekcije v realnem času, s katerimi se bo bistveno lažje odzivati na trende in spremembe. Seveda bodo za to potrebni relevantni podatki, ki se masovno zbirajo že zdaj – potencial zakladnice informacij bodo lahko izkoristila le podjetja, ki so na to dobro pripravljena.

Seveda si lahko največjih koristi obetajo tista podjetja, ki ta razvoj tudi sama spremljajo in se mu prilagajajo. Ponudniki finančnih storitev, ki znajo prepoznati potencial prihajajočih novosti, bodo svojim strankam lahko ponudili bistveno boljšo izkušnjo.

Zmagovalci v novem svetu

Digitalna transformacija zahteva celovito preobrazbo poslovnih praks in kulture v podjetju. Le podjetja, ki so pripravljena takšno prilagoditev drzno izvesti, bodo deležna koristi, ki jih prinaša digitalni razvoj. Največjo odgovornost za to nosi kader v podjetju samem – obstoječe strukture bo treba prilagoditi in morda tudi osvežiti uveljavljene hierarhije. Potencial digitalizacije bodo znali najbolje izkoristiti sodelavci, ki imajo od novosti tudi največ neposrednih koristi. S povezovanjem in sodelovanjem med kadrom je mogoče vzpostaviti enotno ekipo, ki bo samostojno koristila prednosti sodobnih digitalnih rešitev.

Na koncu pa gre omeniti še to, da bodo tudi v prihodnje nezanemarljive povezave med podjetji ter sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. Podjetja potrebujejo sveže ideje in nove rešitve. Te lahko pridejo od poslovnih partnerjev, medtem ko zunanji strokovnjaki ponujajo neprecenljive storitve, ki omogočajo nemoteno implementacijo odkritih rešitev.

Zato bo strokoven in mednarodno prisoten ponudnik faktoring storitev v prihodnje še pomembnejši partner malih in srednje velikih podjetij ter start – upov, ki potrebujejo finančna sredstva ter želijo imeti varnost poslovanja v fazi rasti.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba