Optimistično v 2020: Napovedi za Slovenijo so sorazmerno ugodne za naslednji dve leti

Ob koncu leta se splača pokukati v prihodnost in ugotoviti, kaj ta prinaša, predvsem na področju potenciala za poslovno rast. Odkriti je namreč možno nekatere priložnosti, ki jih je pametno pravočasno izkoristiti. Kar najboljše izhodišče pred vstopom v novo leto ponuja celovita poslovna inteligenca, ki temelji na verodostojnih in relevantnih podatkih – v veliko pomoč so lahko tudi letna poročila in napovedi, ki jih pripravljajo različne ustanove.

Tisti, ki se v prihodnjem letu ali dveh nadejajo novih poslovnih uspehov, bodo gotovo z zanimanjem preleteli jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki jo je septembra predstavil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Poleg pregleda trenutnega stanja in aktualnih trendov namreč UMAR v svojem poročilu predstavlja tudi napoved gospodarskih gibanj v prihodnjih dveh letih, kar lahko s pridom izkoristimo pri iskanju novih poslovnih priložnosti. Napoved vključuje kar nekaj pomembnih dejavnikov, ki so relevantni za praktično vsako poslovno panogo.

Gospodarska napoved 2020:

Gospodarska rast

Gospodarska rast, ki se kaže v rasti bruto domačega proizvoda, ostaja zanesljivo pozitivna. Čeprav je vrhunec dosegla v letu 2017 in je od takrat malenkostno padla, ne gre pričakovati kakšnih bistvenih sprememb. Pravzaprav napovedi kažejo na ponovno pospešitev gospodarske rasti v prihodnjem letu, do konca leta 2021 pa bi se morala realna stopnja rasti bruto domačega proizvoda stabilizirati na okoli 2,7 %. Med razlogi za pozitivno rast gre izpostaviti potrošnjo gospodinjstev, ki izvira predvsem iz naraščajoče zaposlenosti in višjih plač, a tudi državna potrošnja ostaja zanesljiv vir gospodarskega razvoja pri nas.

Investicije

Investicije s svojo rastjo nekoliko izstopajo med trenutnimi trendi in s tem napovedujejo pozitivno gibanje tudi v prihodnje. Rast investicij naj bi bila v prihodnjih dveh letih dokaj visoka, kar gre pripisati predvsem gradbenim investicijam, gradbenim projektom višje vrednosti in pospešeni rasti stanovanjskih investicij. Za rast investicij na drugih področjih sicer nimamo tako zanesljivih kazalnikov, verjetno je, da se bo rast umirila, kar utemeljujejo podatki o izkoriščenosti poslovnih zmogljivosti v kombinaciji s povpraševanjem na trgu.

Rast zasebne in državne potrošnje

Rast zasebne potrošnje je ob koncu leta 2019 razmeroma visoka, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem letu. Trenutna klima je do potrošnikov zelo prijazna – omenimo rast zaposlenosti in plač, davčne razbremenitve in rast potrošniških kreditov. V kombinaciji s povečanjem razpoložljivega dohodka je to vsekakor spodbuden kazalec za nadaljnji razvoj potrošnje.

Državna potrošnja prav tako raste, a se ta rast po nekaj letih postopoma umirja. Pričakovati gre, da bo tudi v prihodnjih dveh letih še nekoliko padla, še vedno pa bo ostala zanesljivo pozitivna.

Rast izvoza

Izvozniki so svoje priložnosti v letu 2019 s pridom izkoristili. Beležimo namreč velik porast izvoza, kar je dobra napoved tudi za prihodnji dve leti. Trenutno sicer rast izvoza v veliki meri odraža posledice uspešnega poslovanja farmacevtske in medicinske industrije. Tudi v prihodnje gre pričakovati uspešno izvozno poslovanje v teh in drugih panogah.

Rast izvoza se bo nekoliko umirila, a bo ostala zanesljivo pozitivna in še vedno razmeroma visoka.

Rast zaposlenosti in plač

Rast zaposlenosti je dosegla najvišjo raven doslej, kar je vsekakor dober obet za prihodnost. Še več zaupanja napovedi vplivajo z utemeljitvijo zanesljive rasti zaposlenosti na podlagi širokega povpraševanja po delovni sili v vseh dejavnostih zasebnega sektorja. Gospodarska aktivnost povzroča pomanjkanje ustrezno usposobljenih delavcev in v nekaterih primerih tudi omejuje obseg dejavnosti v specializiranih podjetjih. Pričakovati gre torej zanesljivo rast zaposlenosti, čeprav nekoliko manjšo od rasti, ki jo je v preteklih letih spodbudila splošna gospodarska aktivnost.

V letu 2019 je bila rast plač ponovno nekoliko bolj znatna. Predvsem v javnem sektorju, kjer se ta trend zanesljivo nadaljuje. Gotovo gre omeniti dvig minimalne plače, a tudi druge uskladitve in prilagoditve, ki so spodbudile krepitev rasti plač tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Tudi v prihodnjih dveh letih gre pričakovati krepitev rasti plač v obeh sektorjih, nekaj dodatnega potenciala ima na tem področju predvsem zasebni sektor, ki bo v letu 2020 po napovedih deležen znatne rasti plač.

Inflacija

Po obdobju razmeroma stabilne inflacije gre v prihodnjih dveh letih pričakovati nekoliko višjo rast inflacije. Pričakovati gre rast cen storitev in blaga, kar je posledica višjega trošenja gospodinjstev. Poleg tega pričakujemo v prihodnjem letu tudi nekoliko višje cene nepredelane hrane zaradi neugodnih vremenskih razmer. Vpliv nafte in drugih energentov bo na inflacijo negativen, tako da lahko pričakujemo dokaj zadržano rast inflacije v prihodnjih dveh letih. To pa je seveda odvisno tudi od nekaterih precej nepredvidljivih dejavnikov.

Povzetek

Obdobje gospodarske rasti je v preteklih letih vsekakor spodbudilo aktivnost med podjetniki, ki so, glede na poročila, svoje priložnosti dobro izkoriščali. Posledično leto 2019 zaključujemo z obetavno gospodarsko aktivnostjo in zanesljivo rastjo, kar gotovo obljublja veliko potenciala tudi v prihodnje. Čeprav se bo rast na nekaterih področjih preko prihodnjih dveh let nekoliko umirjala, ne gre nikjer pričakovati kakšnih drastičnih zasukov, ki bi lahko pomenili znatno poslovno tveganje. Gospodarska klima je tako za podjetnike kot za potrošnike ugodna, seveda pa bo treba razmere dobro izkoristiti.

Ob koncu leta, Vam želimo nekaj časa zase. Predelajte dogodke, ki so se Vas dotaknili in nakopičite nove moči za uspešno pot v novo desetletje. Gospodarski kazalniki za 2020 so obetavni za nadaljnjo rast in nove dosežke!