Zakaj in kako načrtovati likvidnost podjetja?

Z dobrim finančnim planom se je možno uspešno in pravočasno zoperstaviti izzivom, ki bi lahko sicer predstavljali velike težave za poslovanje podjetja. Ključnega pomena je stalna likvidnost, s katero lahko hitro odgovorimo na predvidene in nepredvidene stroške – a kako načrtovati likvidnost podjetja? To je naloga, ki se ji je vsekakor pametno pravočasno in celovito posvetiti.

Likvidnost ni samoumevna, niti pri kakšnih manjših podjetjih, ki imajo dober nadzor nad vsemi svojimi kupci. Kaj hitro se lahko zgodi, da ostanejo sredstva nakopičena v terjatvah in do njih ne moremo dostopati niti takrat, ko jih nujno potrebujemo. Da bi se izognili morebitnim nevšečnostim te vrste in predvsem hujšim posledicam nelikvidnosti, bo treba pripraviti dober finančni načrt.

Pravočasno načrtovanje likvidnosti ponuja pravo rešitev

Pomena likvidnosti pri sodobnem poslovanju ni treba posebej izpostavljati. Brez likvidnih sredstev ne moremo pričakovati uspešnega poslovanja, saj se bo prej ali slej zalomilo – ko sredstev zmanjka, bo prišlo do zastoja na vseh področjih delovanja. Ni nujno, da mislimo na stečaj ali prisilno poravnavo. Že en sam neplačan račun, običajno večje vrednosti do pomembnejšega dobavitelja, lahko povzroči popoln zastoj. Na primer, če ne moremo plačati dobavitelju za material, ki ga potrebujemo za realizacijo novih naročil. Takrat se izkaže, da je nadvse pametno že pravočasno ugotoviti, kako načrtovati likvidnost podjetja.

 

Za načrtovanje likvidnosti si brezplačno prenesite likvidnostni načrt!

 

Ne le, da bo pravočasno načrtovanje likvidnosti prineslo boljši učinek pri poslovanju podjetja, lahko predstavlja tudi pravo rešitev za podjetja v težavah. To navsezadnje potrjuje tudi statistika, ki razkriva vzroke za stečaj podjetij. V večini primerov med ključnimi vzroki za stečaj najdemo prav težave z likvidnostjo.

Premišljeno načrtovanje likvidnosti za najboljši učinek

Da bi lahko računali na zanesljivo in uspešno poslovanje, bo treba na načrtovanje likvidnosti pomisliti že na samem začetku poslovne poti. Celovit finančni načrt je še kako pomemben tudi za novoustanovljena podjetja, ki nimajo velikih prihodkov in posebej kompleksnega poslovanja. Pomen stalne likvidnosti se izkaže pri start-up podjetjih, ki predvidevajo hitro rast – ob skokovitem povečanju prodaje se namreč povečajo tudi stroški poslovanja, treba je investirati v nabavo, delovno silo, nove prostore in druge potrebne projekte in to še preden lahko pričakujemo denar od cvetoče prodaje. Jasno je, da se lahko v likvidnostnem krču znajdejo tudi uspešna podjetja, tudi uveljavljena večja podjetja, ki imajo svoje poslovanje sicer pod dobrim nadzorom.

Likvidna sredstva so nujno potrebna za različne namene. Pri poslovanju nastanejo mnogi stroški, ki so ključni za poslovanje podjetja, predvsem plače zaposlenih, stroški nabave pri dobaviteljih, pa tudi stroški delovnih prostorov in opreme ter drugi stroški realizacije naročil. Za dober učinek bo potrebno zelo premišljeno načrtovanje likvidnosti. Vseh stroškov ne moremo povsem točno predvideti, prav tako moramo upoštevati dohodke, ki so lahko prav tako nepredvidljivi. Kako načrtovati likvidnost podjetja v takšni situaciji? Z dobrim poznavanjem podjetja in trga lahko z razpoložljivimi podatki dobro ocenimo pričakovane stroške in zmožnost plačila teh. Tako lahko ugotovimo, koliko likvidnih sredstev bomo potrebovali za ambiciozno prisotnost na domačem in tujem trgu.

Paziti je treba tudi na to, da likvidnih sredstev ni preveč. Pogosto je pametno sredstva zadržati v drugih oblikah, v nasprotnem primeru imamo z njimi tudi določene stroške. Omenimo recimo stroške pri bankah. Včasih so te razlike zanemarljive, na dolgi rok pa se gotovo poznajo. Spet se izkaže, da je za najboljši učinek pomembno premišljeno načrtovanje likvidnosti.

Kako ukrepati v primeru likvidnostnega primanjkljaja?

Če finančni načrt ni dobro pripravljen ali če pride do kakšnih nepredvidenih vplivov, lahko podjetju hitro zmanjka likvidnih sredstev. V tem primeru je seveda dobro takoj likvidirati razpoložljiva sredstva in priskrbeti čim več denarja za plačevanje nujnih stroškov pri poslovanju. Posebej se posvetimo odprtim terjatvam, ki so običajno najboljši vir financiranja. Postavimo strožje plačilne pogoje in krajše plačilne roke, morda zahtevamo predplačilo. Na drugi strani se pri dobaviteljih in drugih upnikih pogajamo za daljše plačilne roke, privarčujemo pa lahko tudi z omejitvijo proizvodnje in preklicem nepotrebnih investicij.

To so seveda skrajni ukrepi, ki lahko pomagajo v primeru nepredvidenega likvidnostnega primanjkljaja. Če pa vemo, kako načrtovati likvidnost podjetja, in se na takšne primere pravočasno pripravimo, je pogosto možno najti tudi kakšno bolj elegantno rešitev. Predvsem se lahko zanesemo na nekatere v EU že več desetletij pogosto koriščene vire financiranja, ki zagotavljajo stalno likvidnost pri uspešnem poslovanju.

Trajna rešitev za stalno likvidnost

Kako načrtovati likvidnost podjetja, da bi se v kar največji meri izognili morebitnim težavam? Ciljamo predvsem na trajne rešitve, ki lahko spremljajo poslovanje podjetja skozi daljše časovno obdobje. Na ta način ne bo treba prilagajati poslovanja ali posegati po kakšnih drastičnih ukrepih.

Priljubljena rešitev, ki lahko ponudi stalno likvidnost in 100% varnost poslovanja je faktoring za mala in srednja podjetja. To je finančni instrument, ki omogoča takojšnje financiranje odprtih terjatev. Ob uspešnem poslovanju bodo torej vedno na voljo likvidna sredstva, tudi če kupcem nudimo dolge plačilne roke in podobne ugodnosti. Ponudba faktoringa s popolno storitvijo je nadvse privlačna – podjetje pridobi 90% zneska terjatve že v 24 urah po oddaji fakture! Celovita ponudba vključuje tudi zavarovanje za primer neplačil kupcev ter strokovno upravljanje terjatev. A.B.S. Factoring lahko na ta način močno razbremeni podjetja in zagotovi stalno likvidnost na dolgi rok. Priložnosti za dolgoročno financiranje rasti poslovanja z 100 % kritjem tveganja neplačila kupcev se mnogi uspešni podjetniki običajno ne zavedajo. Faktor vam lahko financira vse izdane, nezapadle fakture do širokega porfelja kupcev, ki plačujejo dobro.

Da boste imeli vedno poslovni pregled nad prejemki in izdatki, smo vam pripravili praktični likvidnostni načrt.

Prenesite si likvidnostni načrt!