Kako ravnati, da preprečimo zapadle terjatve in izboljšamo boniteto?

Zapadle terjatve v podjetju so tema zadnjega prispevka v seriji poletnih intervjujev z našimi sodelavci.

Zapadle terjatve lahko močno ogrozijo poslovanje podjetja – to velja tudi za tista podjetja, ki sicer poslujejo uspešno in imajo visoke prihodke. Ravno zato je pametno upravljanje terjatev zaupati strokovnjakom, ki zagotovijo redno plačevanje računov in stalno likvidnost podjetja. Predvsem pa se je smiselno že pravočasno pozanimati o možnih preventivnih ukrepih ter drugih rešitvah v primeru težav z neplačili. Na vaša vprašanja tokrat odgovarja Ana Malovrh, samostojna skrbnica strank v A.B.S. Factoring d.o.o., ki sodeluje tudi pri oblikovanju rešitev v primeru zamujenih plačil in zapadlih terjatev.

Neplačila kupcev imajo lahko zelo hude posledice. Nujno se je izogniti tveganju, ki ga prinašajo neplačila, terjatve pa ustrezno zavarovati.

Ana Malovrh

Samostojna skrbnica strank v A.B.S. Factoring d.o.o.

Zadnje leto so se nam nakopičila neplačila kupcev in s tem zapadle terjatve. Da bomo izravnali izgubo, moramo svoje prihodke skoraj podvojiti. Kako lahko to preprečimo v prihodnosti?

Težave, ki jih povzročajo neplačila kupcev, se po mojem mnenju ne izpostavljajo dovolj. Tveganja namreč ni mogoče preprečiti niti s premišljenim izbiranjem kupcev in uspešnim poslovanjem – to potrjujejo primeri nekaterih uveljavljenih in uspešnih podjetij, ki se soočajo s težavami na tem področju. Pri poslovanju večine podjetij je prihodek neposredno odvisen od plačila odprtih terjatev, zato morebitne zamude ali neplačila lahko močno vplivajo na poslovanje podjetja. Ta vpliv je treba omejiti oziroma preprečiti.
Neplačila kupcev imajo lahko zelo hude posledice. To je odvisno od marž, ki v nekaterih primerih sploh ne dopuščajo enostavnega poplačila izgub zaradi neplačil, tudi če bi močno povečali prihodke. Treba se je torej izogniti tveganju, ki ga prinašajo neplačila, terjatve pa ustrezno zavarovati. Takšna rešitev mora seveda ugajati tudi kupcem, spodbujati razvoj podjetja in odpirati nove priložnosti. Kot idealna rešitev se v takšni situaciji izkaže faktoring. Faktoring je finančna storitev, ki pri prodaji z odloženim rokom plačila omogoča stalno financiranje, upravljanje terjatev ter zaščito pred riziki. Primeren je za majhna, srednja, velika ali hitro rastoča podjetja, saj jim zagotavlja rast obsega poslovanja ter odpravlja tveganja neplačil s strani kupcev.

Naš poslovni račun je stalno v minusu. Kako zagotovimo dovolj denarja za podjetje?

Najprej bo treba optimizirati upravljanje terjatev. Izdelke oziroma storitve je treba takoj obračunati, nato pa spremljati stanje odprtih terjatev. Pravočasno je treba opomniti kupce in ukrepati v primeru zamud in neplačil, po potrebi tudi z izterjavo za zapadle terjatve. Možno je tudi prilagoditi ugodnosti za kupce in skrajšati roke plačil, kar lahko pomaga tudi pri obstoječih dolgovih oziroma na kratki rok.
Nato je pametno pripraviti pregled rednih prihodkov in odhodkov, datume pa uskladiti tako, da bodo zahtevana sredstva na voljo ob pravem času.
S primernim upravljanjem terjatev je možno vzpostaviti dobre temelje za likvidnost podjetja, verjetno pa bo treba za dolgoročno uspešno poslovanje sprejeti še nekatere ukrepe. Rešitev gre morda iskati pri bankah, ki ponujajo račune z možnostjo prekoračitve pozitivnega stanja. To ni vedno možno, saj banke zahtevajo določeno kritje, kar morda ne pride v poštev. Kot možna rešitev se v tem primeru lahko izkaže tudi faktoring, kar pa je odvisno od podrobnosti situacije.

Nimamo najlepše bilance in bonitete. Kako lahko izboljšamo strukturo naše bilance in preprečimo zapadle terjatve?

Na dolgi rok lahko pri tem pomaga le uspešno poslovanje na zanesljivem poslovnem modelu. Z zadostnimi prihodki in uspešnim poslovanjem je možno rešiti vse druge zagate na tem področju.
Na kratki rok se splača razmisliti o možnostih za optimizacijo bilance stanja. To je možno doseči z različnimi ukrepi, recimo s povečanjem deleža lastnega kapitala. Ukrepi vključujejo prodajo ali izključitev vsebin na obeh straneh bilančnega izkaza, tako med sredstvi kot med obveznostmi. S prodajo odprtih terjatev recimo lahko dosežemo tudi znižanje obveznosti pri dobaviteljih, kar omogočajo razpoložljivi prihodki iz naslova prodaje terjatev. Cilj je vsekakor razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih.
Bilanco stanja je treba skrajšati in optimizirati, tako se razpoložljivi kapital utrdi in uskladi med prihodki in odhodki. Ostalo se s časom uredi samo.

Za zavarovanje kredita nimamo dovolj sredstev. Ali obstaja še kakšna druga možnost za financiranje?

Seveda obstaja! Možnosti financiranja so zelo pestre in pokrivajo potrebe vseh mogočih podjetij. Omenimo na primer tvegani kapital, množično financiranje, faktoring, lizing in angelske investitorje. Seveda je izbira najboljše možnosti za financiranje v veliki meri odvisna od okoliščin, v katerih se podjetje znajde. To pomeni, da ni možno podati univerzalnega odgovora oziroma predstaviti rešitve, ki bi dobro delovala v prav vsakem primeru.
Pri iskanju najboljšega finančnega instrumenta za financiranje podjetja je treba upoštevati več dejavnikov. Predvsem višino pričakovane investicije, stanje podjetja, potencial za razvoj, obrestne mere, prilagodljivost ter dostopnost informacij. Šele na podlagi teh dejavnikov lahko poiščemo najboljšo rešitev v danem primeru. Podjetnik običajno nima na voljo vseh teh informacij in tudi nima pregleda nad vsemi možnostmi, ki se ponujajo. Do prave rešitve v tem primeru vodi posvet s finančnim strokovnjakom.
Torej, ena izmed možnosti financiranja je faktoring. S to storitvijo si omogočite takojšnje financiranje poslovanja na podlagi vaših izdanih faktur. Višina takojšnjega financiranja je med 80% in 90 % je pa odvisna predvsem od ocene tveganja v panogi in preteklih izkušenj s posameznim kupcem (plačilna disciplina kupca, morebitne kompenzacije idr.).

 

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba