Poplačilo dolgov – med top 5 finančnimi izzivi lastnikov MSP-jev

Poplačilo dolgov je za mala in srednje velika podjetja eden največjih izzivov, saj se pri iskanju svojega mesta na konkurenčnem trgu soočajo z različnimi situacijami, ki jih ni mogoče enostavno rešiti. Večja in bolj uveljavljena podjetja nimajo takšnih težav z iskanjem kadra, virov financiranja in doseganjem ciljne publike. Manjša podjetja pa veliko časa, truda in denarja vlagajo prav v tista opravila, ki za uveljavljeno, predvsem mednarodno konkurenco ne predstavljajo nikakršne ovire. Tako bo seveda težko pritegniti pozornost trga in zagotoviti stalno rast podjetja. Pametno je že pravočasno pomisliti na največje finančne izzive, s katerimi se bodo morala neizogibno soočiti manjša podjetja.

Vsako podjetje prej ali slej naleti na težave. Statistika je posebej zaskrbljujoča za mala in srednje velika podjetja na začetku svoje poslovne poti. Po nekaterih ocenah jih kar polovica propade že v prvih petih letih. Praktično vsem podjetjem pa povzroča težave poplačilo dolgov in upravljanje denarnih tokov. Na te izzive se je možno dobro pripraviti, najprej pa je treba najbolj pomembne izzive spoznati.

5 najpogostejših finančnih izzivov, s katerimi se srečujejo lastniki MSP-jev je:

1. Dostop do virov financiranja

Vsaka dejavnost zahteva določeno začetno investicijo, stalno pa so prisotni tudi obratovalni stroški, ki so lahko precej visoki. Vse to je treba financirati, še posebej v začetku ne moremo pričakovati, da bo stroške pokrila prodaja. Razne investicije so vsekakor dobrodošle, a večinoma gre pri manjših podjetjih na začetku svoje poslovne poti za zasebne investicije ustanoviteljev in partnerjev. Takšna podjetja imajo težavo z dostopom do nekaterih uporabnih virov financiranja. Ne morejo pridobiti posojil in koristiti drugih ugodnih opcij, običajno se soočajo tudi z višjimi obrestnimi merami in nasploh s slabšimi pogoji.

Malim in srednje velikim podjetjem so sicer nekoliko bolj naklonjeni nekateri alternativni viri financiranja, a v vsakem primeru bo z iskanjem sredstev veliko več dela kot pri uveljavljenih podjetjih.

2. Poplačilo dolgov

Poslovanje podjetja bo v začetku razumljivo nekoliko negotovo, a stroški se začnejo takoj kopičiti in jih je treba sproti plačevati. Poplačilo dolgov je lahko velik izziv za tiste, ki nimajo zagotovljenega financiranja. Spet so na udaru prav mala in srednje velika podjetja v prvih letih poslovanja. Pravočasno je treba predvideti stroške in urediti poplačilo dolgov. Pri tem se ne moremo zanašati na sredstva, ki jih prinaša prodaja. Denar za kritje rednih stroškov mora biti vedno na voljo, v nasprotnem primeru obratovanje podjetja nima nobenega smisla.

Poplačilo dolgov lahko zahtevajo različni upniki, zato je treba vse terjatve ohraniti pod strogim nadzorom. Najprej pridejo seveda na misel dobavitelji in delavci ter obveznosti do države (davki) in bank, a hitro nastanejo tudi mnogi drugi dolgovi, ki lahko uidejo izpod nadzora.

3. Nepričakovani stroški

Nepričakovani stroški so lahko velik izziv, saj se lahko pojavijo v višjih zneskih v zelo kratkem času.  Dober poslovni načrt je ključni dokument pri poslovanju podjetja, a niti najbolj podrobna strategija ne bo vključevala vseh mogočih pripetljajev, ki povzročijo dodatne stroške. Omenimo recimo nepričakovane okvare opreme, nujne nadgradnje, morda celo odškodnine ali tožbe. Hitro lahko pride do visokih stroškov, ki jih je nemogoče pravočasno predvideti!

Ena možna rešitev je seveda zavarovanje, ki zagotovi poplačilo stroškov v takšnih primerih, a za prav vsako tveganje ne bo možno dobiti kritja. Bolje bo zagotoviti stalno likvidnost in reden pritok dohodkov ter prihraniti nekaj denarja prav za ta namen.

4. Nestabilen denarni tok

Pri poslovanju podjetja torej že v začetku nastajajo številni stroški, ki zahtevajo plačilo v dogovorjenem roku. Pomembno je, da si novonastalo podjetje ustvari dobro pozicijo na trgu, ugodne nabavne pogoje ter predvidoma tudi plačilo na odložen rok. Poslovanje neuveljavljenih podjetij je vse prej kot zanesljivo. Brez večjih zvestih kupcev in stalnih virov financiranja bo težko predvideti mesečne prihodke. Največji izziv je to za podjetja s sezonsko ponudbo, a tudi druga manjša in neuveljavljena podjetja običajno nimajo povsem ustaljenega denarnega toka. Hitro se lahko zgodi, da prihodki in odhodki ubežijo strogemu nadzoru.  Podjetja zaradi nedoseganja načrtovanih količin prodaje in nezmožnosti rasti poslujejo slabše in morda celo začnejo ustvarjati izgubo.

Za dobro pripravljena podjetja, ki znajo celoviteje oceniti svoje poslovanje in imajo tudi dober občutek za posel s kančkom podjetniške sreče, bo začetna negotovost le manjša nevšečnost. Prihodke in odhodke je možno v veliki meri predvideti, v vsakem primeru pa je treba za poplačilo dolgov in drugih stroškov zagotoviti dovolj denarja. Z zanesljivim financiranjem lahko uspešno odpravimo negotovost, ki jo povzroči nestabilen denarni tok.

5. Upravljanje denarja in terjatev

Največ pozornosti se pri upravljanju podjetja običajno namenja sami dejavnosti ter tistim nujnim poslovodskim opravilom. Nič čudnega, da pogosto zmanjka časa in energije za podrobno upravljanje finančnih tokov, poleg tega se v teh opravilih podjetniki praviloma ne znajdejo najbolje. Prej ali slej pa se bo izkazalo, da je učinkovito upravljanje financ za uspešno poslovanje naravnost nujno. Kaj kmalu se lahko prikaže kakšno presenečenje, ki bo postavilo dodatno oviro na poslovno pot. Težave na tem področju lahko ovirajo poplačilo dolgov, lahko vodijo v resno pomanjkanje denarja, a tudi v najboljšem primeru, ko povzročijo le nepotrebne izgube, ne pomenijo nič dobrega.

Spet so najbolj ogroženi tisti, ki vodijo mala in srednje velika podjetja. Takšne družbe imajo relativno malo prometa. Marsikomu se zato zdi, da lahko za vse poskrbijo kar sami. Vseeno je smiselna strokovna podpora finančnega partnerja, ki omogoča predvidljive finančne tokove ter celovito upravljanje terjatev. V resnici je nujno dobro računovodstvo. Nadvse koristni pa so tudi drugi finančni strokovnjaki, ki so osredotočeni v posel in poslovne priložnosti ter razumejo podjetništvo – ti bodo upravičili zaupanje in dodatno investicijo.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba