Zanima nas prodaja terjatev. Kakšno rešitev nam nudi faktoring?

Spoznavajte faktoring skozi prakso naših sodelavcev. Pripravili smo serijo 6 intervjujev, kjer smo zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja slovenskih podjetnikov, povezanih s financiranjem podjetij, ki jih prinaša faktoring in prodaja terjatev.

Današnji sogovornik:

Na vprašanja tokrat odgovarja Bojan Šuštar, direktor A.B.S. Factoring d.o.o. Z dolgoletnim uspešnim delom na področju faktoringa in izjemno bogatimi praktičnimi izkušnjami je Bojan Šuštar nedvomno pravi strokovnjak, ki bo znal odgovoriti na ključna vprašanja o faktoringu. Bil je dolgoletni strokovni in poslovni vodja podjetja Afaktor d.o.o. Ljubljana, ki ga je naposled prevzelo podjetje A.B.S. Global Factoring AG, Wiesbaden, Nemčija in ga preoblikovalo v A.B.S. Factoring d.o.o., na čelu katerega je g. Šuštar danes. Težko bi našli bolj usposobljeno in izkušeno osebo za odgovarjanje na pogosta vprašanja. Pokukajte torej v zakladnico znanja, ki ga deli izkušeni strokovnjak v svojih odgovorih na nekatera najpogostejša vprašanja naših strank.

Prodaja terjatev omogoča financiranje tudi v času krize, ko bančni krediti praviloma usahnejo oz. jih je težje dobiti.

 Bojan Šuštar, direktor A.B.S. Factoring d.o.o.

Kaj je faktoring in kako deluje?

Faktoring je inovativen finančni instrument, ki olajša poslovanje podjetjem z utečenim poslovanjem. Primeren je predvsem za mala in srednje velika podjetja, a tudi za podjetja na začetku poslovne poti, ki se srečujejo s prvimi večjimi naročili. Storitve faktoringa so dovolj prilagodljive, da lahko izkušen ponudnik pripravi idealno rešitev za podjetja v različnih fazah svojega poslovanja.

Najpomembnejši element faktoringa je mehanizem odkupa oziroma prodaje terjatev. Faktor nezapadle terjatve odkupi in jih tudi takoj financira, podjetje pa na ta način pridobi likvidna sredstva in se reši dela z upravljanjem terjatev. S stalno likvidnostjo lahko podjetje koristi mnoge ugodnosti pri dobaviteljih in financira svojo poslovno rast, prav tako ima vedno na razpolago sredstva za plačevanje svojih obveznosti. Hkrati faktor prevzame upravljanje terjatev in podjetje razbremeni tudi na tem področju, ostane torej več časa in sredstev za opravljanje osnovne dejavnosti in iskanje novih priložnosti na trgu. Dodatna prednost faktoringa pa je ta, da ponuja 100% kritje tveganja v primeru neplačil kupcev.

Ali je prodaja terjatev primerna, če je naš dolžnik podjetje v tujini?

Za izvoznike je faktoring še posebej primeren. Sodelujemo z izvozniki, ki imajo kupce v praktično vseh državah OECD.

Prodaja terjatev in faktoring omogoča bistveno lažji vstop na tuje trge. V celoti namreč prevzamemo upravljanje terjatev do tujih kupcev. To pomeni, da preverimo njihovo boniteto in v primeru zamud sami stopimo v stik z njimi, kar pri tujih kupcih ni vedno enostavno. Poleg tega je pri poslovanju v tujini pomembno tudi 100% kritje tveganja za primer neplačil. Vsaka zamuda pri plačilih lahko vpliva na poslovanje izvoznika, zato si dolgih rokov ali celo neplačil ne more privoščiti. Popolni portfeljski neregresni faktoring ta tveganja učinkovito zmanjša oz. v celoti odpravi. Seveda pa tudi za izvoznike še vedno ostaja najbolj privlačna stalna likvidnost, kot glavni adut faktoringa, ki na tujih trgih omogoča bistveno več svobode.

Ali moram odstopiti v faktoring celoten portfelj svojih strank?

Ne, to ni potrebno je pa priporočljivo. Faktoring za celoten portfelj kupcev je seveda priljubljena storitev in v mnogih primerih najboljša rešitev, ni pa edina. Na voljo je tudi stalni faktoring do izbranih kupcev. To pomeni, da je možno oblikovati zelo ugodne in učinkovite rešitve tudi za podjetja z razgibanim profilom kupcev. Čisto možno je, da se v faktoring vključijo le terjatve do enega kupca, če te seveda ustrezajo določenim pogojem. Nikakor pa namen faktoringa ni, da odkupuje terjatve do slabih, problematičnih plačnikov s slabo boniteto. Takšnih terjatev ne odkupujemo in raje svetujemo, da se sodelovanje s takšnimi kupci prekine.

Ali imajo banke zadržke pri uporabi faktoringa?

Praviloma banke nimajo zadržkov pri uporabi faktoringa. Gre za obliko financiranja podjetij, ki je komplementarna bančnim posojilom in je primerna tudi takrat, ko so bančni limiti zapolnjeni. Poleg tega banke to storitev pozdravljajo, saj se z uporabo faktoringa izboljša boniteta podjetja. Sodelovanje z banko je še vedno pomembno, medtem ko naj za faktoring poskrbijo od bank neodvisni ponudniki. Odkup nezapadlih terjatev se lahko lepo vključuje v zbirko drugih ukrepov, ki jih podjetje sprejema pri optimizaciji svojega poslovanja. Najboljšo rešitev v večini primerov ponuja premišljeno izbrana kombinacija storitev. Vsekakor se splača poznati prednosti, ki jih prinaša prodaja terjatev in ohraniti sodelovanje z bankami.

Kako vi vidite razvoj faktoringa kot finančni instrument v svetu podjetništva?

Faktoring se je zelo uveljavil v Evropi. Na praktično vseh trgih se ta finančni instrument vedno pogosteje uporablja. To je povsem razumljivo, saj ponuja faktoring mnoge prednosti v primerjavi z alternativami. Posledično obseg faktoringa v EU že presega 10% BDP članic unije – so pa med državami v tem oziru še vedno velike razlike. Ravno v tem vidim potencial za razvoj faktoringa v Sloveniji.

V Sloveniji je obseg faktoringa podpovprečen. Dosega okoli 4% BDP, kar je primerljivo s Češko, Slovaško, Švedsko in nekaterimi drugimi državami. Relativno nizek obseg pa pomeni, da na tem področju ostaja velik potencial. To je priložnost tako za faktorje, kot tudi za podjetja, ki iščejo učinkovit in ugoden finančni instrument. V takšnih razmerah gre namreč pričakovati ugodne ponudbe faktorjev, ki za vsako stranko pripravijo prilagojeno rešitev za financiranje njihovega poslovanja. Z razvojem faktoringa pri nas bodo prišle te priložnosti še bolj do izraza. Vsekakor pa je že zdaj pravi čas za podjetnike, da izkoristijo prednosti tega finančnega instrumenta.

Dinamičen trg spodbuja razvoj faktoringa, velja pa tudi obratno. Prodaja terjatev odpira podjetjem nove priložnosti in spodbuja njihovo poslovno rast. Gre za dve plati iste medalje. Z razvojem trga in rastjo uspešnih podjetij se razvija tudi ponudba faktoringa, prav ta pa nato prispeva svoje pri spodbujanju poslovne rasti manjših podjetij in s financiranjem izvoznikov predvsem širjenje domače ponudbe na tuje trge. Mislim, da je to nezanemarljiva vloga faktoringa v svetu sodobnega podjetništva.  Faktoring omogoča financiranje tudi v času krize, ko bančni krediti praviloma usahnejo oz. jih je težje dobiti.

Kaj bodo rekli kupci, če začnem uporabljati faktoring? Ali bodo mislili, da sem v finančnih težavah?

To je pogost strah pri slovenskih podjetjih, ki pa sploh ne ustreza resnici.

Faktoring je sedaj že tako uveljavljena storitev, da jo vaši kupci po vsej verjetnosti že poznajo in celo sami uporabljajo. Če samo pogledamo obseg faktoringa na svetovnem nivoju vidimo, da je le ta v letu 2018 znašal kar 2.767.067 mio EUR, številka, ki je še prebrati ne znam. Kako hitra je rast panoge in s tem njena prepoznavnost vam najbolje pove podatek, da je bil še leta 1998, ko sem jaz prišel v to panogo, svetovni promet faktoringa le okrog 450.000 mio EUR. Vedno več podjetij torej ugotavlja, da je z uporabo faktoringa najenostavneje financirati rast ali povečevati dobiček. Mišljenje, da je faktoring primeren le za podjetja v težavah, je torej že zdavnaj preživeto. Vaš strah je povsem odveč.

Akreditiv mi zagotavlja vse kar rabim. Zakaj bi potreboval faktoring?

Akreditiv je seveda alternativa faktoringu in vam zagotavlja povsem varno poslovanje in verjetno tudi možnost financiranja. Je pa pri akreditivih manjša fleksibilnost, saj je potrebno otvoritev akreditiva dogovoriti z vsakim kupcem posebej, kar je zamudno in tudi drago.

Za vse spremembe akreditiva je potrebno pridobiti soglasje vseh vpletenih bank. Poleg tega akreditiv praviloma velja le za eno dobavo, razen, če gre za revolving akreditiv. Stroški so sicer na strani kupca, vendar niso majhni in še obremenjujejo njegove bančne limite. Te stroške bo zato preko cene poskušal prevaliti na vas. Pri akreditivu vse terjatve ostanejo v vaših knjigah in se vam struktura in boniteta bilance ne izboljša z njegovo uporabo, tako kot pri faktoringu.

Največja težava, predvsem za slovenske izvoznike pa je dejstvo, da tuji kupci praviloma niso pripravljeni odpirati akreditivov, zlasti če gre za večja podjetja. Kupci želijo prodajo na odprto z odloženim rokom plačila. Z uporabo faktoringa jim to lahko zagotovite in ste še vedno 100% zaščiteni pred tveganjem neplačila. Na ta način lahko prodate še več in tudi tistim, ki niso pripravljeni odpirati akreditivov.

Zakaj bi uporabljal faktoring, če so bančna posojila cenejša?

Če potrebujete samo dodatno likvidnost in če imate možnost pridobitve cenejših posojil pri banki vam faktoringa seveda ni potrebno uporabiti.

Se pa morate zavedati, da obe storitvi po vsebini nista primerljivi in zato tudi cen ne smemo neposredno primerjati. Faktoring poleg financiranja zagotavlja tudi 100% zaščito pred tveganji neplačila in celovito upravljanje terjatev (unovčevanje, izterjava) ter redno knjigovodenje teh terjatev in poročanje.

Da bi dobili vsaj približno primerljive pogoje bi morali k bančnim stroškom financiranja prišteti še stroške kreditne zavarovalnice za zavarovanje terjatev (pa še to ni najbolj primerljivo saj kreditne zavarovalnice zagotavljajo le do 90% kritje eventualne škode poleg tega pa omejujejo maksimalni znesek izplačila škode in zahtevajo od vas striktno spremljavo in izvajanje pogojev zavarovalne pogodbe, česar pri faktoringu ni), stroške izterjevalskih agencij ali stroškov lastne izterjave in vodenja terjatev.

Če seštejete vse te stroške boste videli, da je faktoring pravzaprav cenovno zelo ugoden, zlasti če upoštevate dejstvo, da z dodatno likvidnostjo, ki pa se ne odraža v bilanci kot povečana zadolženost, lahko še dodatno zaslužite in si tako izboljšate boniteto ter kreditne limite pri banki, ki jih lahko uporabite za dolgoročna (investicijska) posojila ali pa za izdajo bančnih garancij.

Za prvo oceno stroškov uporabite naš faktoring kalkulator.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba