Stalna likvidnost-zakaj boste prihranili pri stroških?

Ob uspešnem poslovanju ne raste le prodaja, temveč se povečajo tudi stroški. To so plače zaposlenih, stroški materialov in storitev, zavarovanja, davki … Pri vsakem poslu nastanejo stroški, zato stalna likvidnost tudi pri uspešnih podjetjih ni zagotovljena. Rast poslovanja je treba financirati sproti, tudi takrat, ko fakture za realizirana naročila še niso bile poravnane.

Ravno zamude s plačili so lahko glavna grožnja za stalno likvidnost. Zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev je težko širiti proizvodnjo in kovati nove načrte. Predvsem novoustanovljena in druga manjša podjetja nimajo sredstev, s katerimi bi razpolagala v času, ko čakajo na plačila opravljenih naročil. To lahko hitro vodi v težave, zato se je treba pravočasno in primerno zavarovati. V mnogih primerih je najboljša rešitev profesionalno upravljanje likvidnosti, ki lahko pomeni tudi prihranek denarja. S stalno likvidnostjo namreč podjetje izkoristi popuste pri dobaviteljih, zniža obresti in na druge načine prihrani pri financiranju svojega poslovanja.

Stalna likvidnost znižuje stroške

Kaj likvidnost pravzaprav je? Gre za zmožnost sprotnega poravnavanja vseh tekočih obveznosti, ki nastanejo pri poslovanju. Izraz bi torej lahko poslovenili kot tekočnost, ki pomeni redno plačevanje stroškov poslovanja. A stalna likvidnost ni samoumevna, niti v uspešnih podjetjih; včasih nastanejo težave prav zaradi uspešnega poslovanja.

Finančni načrti se lahko hitro zalomijo, če stranke svojih računov ne poravnajo v predvidenem času. Morda plačila sploh ne bo, kar je seveda še večji problem. Ali pa se kakšna kratkoročna investicija ne obrestuje tako hitro, kot bi pričakovali. V takšnih primerih se lahko zgodi, da zmanjka denarja za kritje stroškov poslovanja. Podjetje ne more pravočasno poravnati davčnih obveznosti, prav tako ne more plačati svojih delavcev. To je velika nevšečnost že zato, ker težave omajejo zaupanje ter pokvarijo podobo podjetja med strankami in partnerji. Pojavijo pa se tudi nove finančne težave, recimo zamudne obresti, stroški opominov, drage pristojbine za prekoračitev limita na računu … Poleg tega brez likvidnih sredstev ne moremo izkoristiti popustov pri dobaviteljih in drugih ugodnosti za hitra plačila. Izgube se pridno seštevajo, zato je stalna likvidnost gotovo smiselna finančna strategija.

Stalna likvidnost nudi prihranek

Kakšne prihranke ponuja stalna likvidnost? Najbolj očiten primer je popust za hitro plačilo, ki ga nudijo mnogi dobavitelji. Stroški surovin in materialov pogosto predstavljajo znaten delež stroškov poslovanja, zato se popuste na tem področju gotovo splača izkoristiti. Popust za hitro plačilo imenujemo kasaskonto, prihranek pa si lahko obetamo le, če imamo na voljo sredstva za takojšnje plačilo.

Vsak dobavitelj postavlja svoje pogoje za kasaskonto, včasih tudi po dogovoru. Običajno se določi višina popusta in čas, v katerem je možno popust izkoristiti. Recimo pri plačilu v 10 dneh po izdaji računa velja 3% popust, za polno ceno pa je rok 60 dni. Morda se 3% popust ne zdi visok, a pri rednem poslovanju je prihranek presenetljiv. Če prihranek na letni ravni obravnavamo kot obresti, to znaša kar 27%! Za tak prihranek bi se splačalo vzeti celo posojilo, pa čeprav bi bila letna obrestna mera 15% letno.

Finančni instrumenti za stalno likvidnost

Bančna posojila predstavljajo eno možnost za zagotavljanje likvidnosti, a pridejo v poštev le za redka podjetja. Pogoji za pridobivanje posojil so zelo neugodni, izpolnjujejo jih le večja in bolj uveljavljena podjetja.

Mnoga podjetja prihrankov pri financiranju poslovanja torej običajno ne lovijo z bančnimi posojili. Na voljo so ugodnejši finančni instrumenti, predvsem faktoring, ki pomaga prav v takšnih primerih. Pravočasno plačevanje dobaviteljev je ključno za nemoteno delovanje podjetja in za čim nižje stroške pri poslovanju. V idealnih okoliščinah se proizvodnja financira s sredstvi, ki jih podjetje pridobi neposredno iz prodaje oziroma naročil. Faktoring zagotavlja, da bodo ta sredstva na razpolago takoj, ko bo račun za izdelek ali storitev izdan. Faktor te terjatve odkupi in takoj financira, tako prejeta sredstva pa se lahko uporabijo za predčasno plačilo dobaviteljev in izkoristek kasaskontov. Podjejte ima denar iz prodaje takoj na razpolago, ne glede na to, kdaj kupci poravnajo račune. A.B.S. Factoring na ta način pomaga podjetjem, ki želijo za financiranje poslovanja uporabiti zanesljivo in ugodno rešitev.

Faktoring odličen instrument za stalno likvidnost

Za podjetja, ki uspešno poslujejo, je to idealna rešitev, saj lahko sproti financirajo svojo poslovno rast. Denarja bo dovolj tako za koriščenje popustov pri dobaviteljih kot za investicije in širjenje proizvodnje, pa tudi za stroške faktoringa. Storitev faktoringa se pravzaprav plača sama, saj s stalno likvidnostjo odpravlja mnoge stroške in nudi omenjene prihranke. Še posebej privlačne pa so ponudbe, ki vključujejo tudi celovito upravljanje terjatev in zavarovanje v primeru neplačil. A.B.S. Factoring nudi faktoring tudi tistim podjetjem, ki želijo upravljanje terjatev v celoti zaupati strokovnjakom, kar ponuja najboljše rezultate.

Piko na i dodajo elegantni postopki, ki vse skupaj izjemno olajšajo. Kot dodatek k storitvi popolnega neregresnega faktoringa pa A.B.S. Factoring ponuja tudi storitev dobaviteljskega faktoringa. Pri tej storitvi A.B.S. Factoring poravna vaše obveznosti do dobaviteljev na osnovi prejetih faktur, vam pa omogoči, da ta sredstva vrnete čez 30, 60, 90 ali 120 dni.

Stalna likvidnost je ključna prednost za vsako podjejte. Tako v času rasti kot v času krize je dobro imeti na razpolago sredstva, ki so takoj na voljo. To lahko zagotovi le zanesljiv finančni strokovnjak. A.B.S. Factoring je partner, ki na ta način navdušuje podjetnike vseh vrst!

Da boste ohranili pregled nad vašimi prejemki in izdatki, smo pripravili “Likvidnostni načrt” v enostavni Excel tabeli.

Prenesite si Likvidnostni načrt!