Študija napoveduje slabše vedenje pri plačilih in večje tveganje neplačil – kako se lahko zaščitite?

Študija plačilnih navad in trendov “Zahlungsmoralbarometer” kreditne zavarovalnice Atradius, v času koronakrize nakazuje na poslabšanje plačilne discipline, povečano je tveganje neplačil. Podjetja se teh tveganj morda ne zavedajo in načrtujejo celo povečanje obsega poslovanja s tveganimi strankami. Zanašajo se na to, da bodo plačila izvedena, tudi če za to ni ustreznega zagotovila. V času gospodarske negotovosti je to razumljivo, saj je treba izkoristiti vsako priložnost za sklepanje donosnih poslov. S tem pa podjetje prevzame tudi tveganje, da v primeru zamud in neplačil utrpi hude posledice zaradi likvidnostnega krča.

Izpostavimo lahko več zanimivih izsledkov raziskave.

  • Podjetja bolj pogosto kot pred pandemijo, omogočajo svojim kupcem prodajo na kredit, da lahko ostanejo konkurenčna, predvsem na domačem trgu.
  • Plačilni roki so se podaljšali za več kot 4-krat. Pred pandemijo je bil povprečni rok za plačilo 22 dni, zdaj znaša kar 92 dni.
  • Povečujejo se tudi zamude s plačili. Plačila po datumu zapadlosti računa zdaj zamujajo tudi do 30 dni več, kot so zamujala takšna plačila pred pandemijo.

Pravočasno ukrepajte in zmanjšajte tveganje neplačil

Finančni strokovnjaki budno spremljamo razvoj in trende pri plačilih med podjetji. Predvsem srednje velikim podjetjem svetujemo sprejem ukrepov za zmanjšanje tveganja za zamude in neplačila. V ponudbi faktoringa s popolno storitvijo je že vključeno zavarovanje za primer neplačil, s tem finančnim instrumentom pa se uspešno izognete tudi nevšečnostim, ki jih prinašajo zamude.

Zaskrbljujoče slabšanje plačilne discipline je vsekakor trend, na katerega se je treba pripraviti in pravočasno reagirati. Podjetja, ki sprejmejo prave ukrepe, bodo tudi v času gospodarske negotovosti lahko poslovala varno in brez velikih težav, predvsem brez težav s plačili svojih kupcev.

Kako zmanjšati tveganje neplačil pri poslovanju z nezanesljivimi kupci?

Hitro se lahko zgodi, da podjetje ne more poravnati svojih dolgov. Tega ne moremo vedno predvideti vnaprej, zato je poslovanje z vsakim kupcem določeno tveganje. A če se na to dobro pripravimo, lahko tveganje uspešno zmanjšamo. Tisti, ki se pogosteje soočajo s slabo plačilno disciplino in povezanimi težavami, se bodo podrobneje pozanimali o vzrokih in rešitvah na tem področju.

Razlogi za slabo plačilno disciplino so lahko različni.

V nekaterih primerih pravzaprav ne gre za težave, temveč skušajo podjetja z razporejanjem svojih plačil vzdrževati svojo likvidnost, tudi če pride do zamud. Lahko pa so v ozadju seveda tudi večje težave, ki ovirajo pravočasno plačilo. Podjetniki se srečujejo z različnimi razlogi za neplačila pri svojih kupcih, najbolj pa izstopajo prav težave z likvidnostjo zaradi neplačil njihovih kupcev, kar vodi v začaran krog.

Najbolj značilna posledica slabe plačilne discipline in neplačil so težave z likvidnostjo. Podjetje zaradi zamud ali neplačil svojih kupcev ne pridobi dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje svojih obveznosti in financiranje poslovanja oz. rasti. Posledično lahko prihaja tudi do dodatnih stroškov, ki jih povzročijo na primer, penali za nepravočasno opravljene storitve ali dobavljeno blago, zamudne obresti in obresti na potrebna dodatna bančna posojila.

Znaten delež podjetij zaradi slabe plačilne discipline svojih kupcev zapade v negotovost pri svojem poslovanju. Pred temi in drugimi vplivi se je gotovo pametno zaščititi.

Preventiva je najboljši recept v boju proti slabi plačilni disciplini

Najlažje je tveganje neplačil in zamud nasloviti s preventivo. Podjetja so večinoma pozorna na to, da vsaj okvirno preverijo boniteto kupcev, s katerimi poslujejo, in z nekaterimi ukrepi že vnaprej zmanjšajo tveganja. Po podatkih evropske raziskave 71% podjetij meni, da plačilno disciplino pri svojih kupcih najlažje vzdržujejo z rednim in pravočasnim izdajanjem računov. 63% jih ima postopke izterjave podrobneje opredeljene, manj kot polovica vprašanih pa se poslužuje temeljitega preverjanja bonitete.

Boljšo plačilno disciplino lahko včasih zagotovimo že z minimalnimi ukrepi. Jasno in pravočasno opredelimo zneske in roke plačil. Fakture izdamo takoj po prodaji. Ponudimo lahko ugodnosti za hitra plačila, včasih morda lahko sprejmemo tudi plačila po obrokih. Vse to so ukrepi, ki so lahko dobra zaščita pred težavami zaradi slabe plačilne discipline. Splača se jih kar preventivno vključiti v prakso poslovanja z nezanesljivimi kupci.

Preventiva v boju proti slabi plačilni disciplini seveda terja nekaj časa, truda in tudi denarja. Ravno zato je včasih bolje ta prizadevanja prepustiti drugim izvajalcem. Te storitve je možno dobiti v obširnejši ponudbi finančnih strokovnjakov, ki lahko elegantno rešijo težave z zamudami in neplačili.

Faktoring odpravlja tveganje neplačil in zamud

V opisani situaciji faktoring izstopa kot finančni instrument z odličnim učinkom. Naslovi namreč prav tiste skrbi, ki pridejo najbolj do izraza pri poslovanju s kupci s slabo plačilno disciplino. Najbolj očitna prednost je 100% zavarovanje za primer neplačil, tako da podjetje nima izgube, tudi če kupec zapade v insolventnost in stečaj. Druga prednost je ta, da faktor v celoti prevzame upravljanje terjatve, s tem tudi postopke opominjanja in izterjevanja pri kupcih. Tako ne bo dela z upravljanjem terjatev in nadzorovanjem plačilne discipline. Znesek je financiran takoj po izdaji fakture, s tem pa se podjetje reši tudi opravkov, povezanih z upravljanjem terjatve.

Faktoring ni draga storitev, ki bi prišla v poštev le za velika podjetja s kompleksnim portfeljem kupcev. Ta rešitev je v veliki meri prilagojena malim in srednje velikim podjetjem, ki iščejo zanesljiv način financiranja svojega poslovanja. Tveganje neplačil je uspešno odpravljeno, prav tako ne bo dela z upravljanjem terjatev, kar omogoča takojšnjo uporabo sredstev iz prodaje ter nemoteno upravljanje poslovanja podjetja. Za praktično vsako družbo je to nadvse dobrodošla rešitev.

Če iščete rešitve za svoje podjetje ali potrebujete nasvet, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo.