Dober likvidnostni načrt v 6 korakih

Dober likvidnostni načrt močno pomaga pri poslovanju podjetja. Tudi uspešna podjetja imajo namreč najrazličnejše izdatke, ki zahtevajo zalogo takoj razpoložljivih finančnih sredstev. Treba je plačati dobavitelje in zaposlene, davke in druge dajatve, bančne storitve, nekaj denarja pa je pametno nameniti še za investicije. Hitro se lahko zgodi, da razpoložljivih sredstev za vse to zmanjka. Tveganje za nastanek likvidnostnega krča je posebej očitno pri malih in srednje velikih podjetjih, ki se ne posvečajo načrtovanju in upravljanju svojih finančnih tokov. Tudi uspešna prodaja ne zagotavlja stalne likvidnosti, saj ne moremo pričakovati, da bodo sredstva iz prodaje takoj na računu, še večja zagata se lahko pojavi v primeru zamud in neplačil ali slabih prodajnih rezultatov. Na srečo se ravno tu že pokaže tudi rešitev za te potencialne težave.

Brezplačno si prenesite Excel predlogo “Likvidnostni načrt”

Načrt za stalno likvidnost

Likvidnostni načrt vključuje predvsem načrtovanje denarnih tokov, torej prejemkov in izdatkov, v določenem časovnem roku. Na ta način pridobimo vpogled v finančno stanje v prihodnjih mesecih poslovanja. Že vnaprej je možno predvideti primanjkljaj likvidnih sredstev in prepoznati najbolj nujne stroške, ki jih je treba poravnati takoj, s tem pa lahko že vnaprej pripravimo tudi rešitev, ki bo zagotovila stalno likvidnost. Za uspešno poslovanje podjetja je tak načrt torej ključnega pomena.

Dober likvidnostni načrt ima več pomembnih sestavnih delov:

Začetno stanje likvidnih sredstev.
Pregled pričakovane likvidnosti glede na plačilne roke za izdelke in storitve.
Pregled pričakovanih prejemkov od prodaje in izdatkov za ključne stroške.
Pregled morebitnih drugih izdatkov.
Časovni razpon načrta.

Do dobrega likvidnostnega načrta v šestih korakih

1. Izbira pravega orodja.

V praksi gre za odločitev med programom Excel in namensko programsko opremo. Tisti, ki se dobro znajdejo pri delu s preglednicami, lahko kar sami oblikujejo svoj likvidnostni načrt. Excel ponuja vse potrebne funkcionalnosti za uspešno pretvorbo zgoraj opisanih sestavnih delov v dejanski načrt. Tisti, ki v tem programskem okolju niso tako domači, bodo raje uporabili namensko programsko opremo. Kupiti je možno različne programe, ki omogočajo pripravo tovrstnih finančnih rešitev, lahko pa najdemo tudi brezplačne predloge, s katerimi si lahko pomagamo.

2. Zbiranje vseh potrebnih dokumentov.

Ogromno naredimo že s tem, da se na delo dobro pripravimo. Zberemo vse dokumente, ki vsebujejo informacije o prejemkih in izdatkih, ki bodo vključeni v likvidnostni načrt. To so predvsem:

– pogodbe s kupci
– zavarovalne police
– najemne pogodbe
– računi dobaviteljev
– obroki in obresti za tekoča posojila
– tekoči bančni izpiski

Te podatke hranimo na enem mestu in v enaki obliki, bodisi na papirju bodisi elektronsko. Z mešano zbirko dokumentov hitro izgubimo nadzor nad pomembnimi podatki.

3. Začetno stanje likvidnih sredstev.

Začetno stanje mora biti točno opredeljeno. Služi kot izhodišče za preostalo načrtovanje, zato mora biti že takoj določeno in jasno navedeno. Tu se za veliko prednost izkaže tudi dober pregled nad poslovanjem podjetja nasploh, saj potrebujemo vpogled v trenutno finančno stanje.

4. Časovni okvir likvidnostnega načrta.

Načrt zajema določeno časovno obdobje, ki ga je treba določiti že v izhodišču. Pri tem si lahko privoščimo veliko svobode, če le uspemo celoten načrt res zajeti v časovno obdobje, ki ga določimo. V primeru, da imamo opravka z mnogimi manjšimi prejemki in izdatki, naj bo časovni okvir nekoliko bolj omejen, načrtujemo lahko na mesečni ali četrtletni ravni. Če prejemkov in izdatkov ni toliko ter spremljamo le nekaj večjih plačil, lahko načrt pokriva pol leta ali kar celo leto.
V primeru, da pripravljamo likvidnostni načrt za podjetje, ki je v likvidnostnem krču ali ima težave s poravnavanjem svojih obveznosti, pridejo v poštev krajša časovna obdobja. Z dnevnim ali tedenskim pregledom likvidnosti se lažje soočimo s konkretnimi težavami.

5. Predvidevanje finančnih tokov.

Nekateri prejemki in izdatki so stalni in predvidljivi, a običajno ne moremo že naprej vedeti prav vsega. Tudi pri stalnih plačilih moramo poznati roke zapadlosti in predvideti datume nakazil. Za dobro načrtovanje likvidnosti podjetja moramo biti kar se da natančni. Pri tistih nakazilih, ki jih ne moremo povsem predvideti, dopustimo nekaj rezerve za morebitne zamude. Negotovostim v finančnih tokovih se lahko tudi izognemo, to omogoča faktoring za mala in srednja podjetja, ki zagotavlja takojšnje plačilo odprtih terjatev.

6. Pridobivanje in investiranje sredstev.

Pregled vseh prejemkov in izdatkov običajno razkrije določeno asimetrijo. Likvidnih sredstev je na koncu morda premalo, da bi lahko z njimi pokrili vse stroške poslovanja, lahko pa jih je več, kot bi jih potrebovali. V vsakem primeru bo pametno ukrepati. Če je sredstev premalo, je treba poskrbeti za dodatno financiranje, včasih v zelo kratkem časovnem roku. Prava rešitev je lahko faktoring s popolno storitvijo, ki prinaša likvidna sredstva in razbremeni podjetje pri upravljanju terjatev. Na ta način je možno financirati tudi investicije in poslovno rast. Odlično priložnost za razvoj podjetja in ponudbe seveda predstavlja tudi presežek prihodkov, če pri pregledu finančnih tokov opazimo takšno stanje. Izdatna likvidna sredstva so seveda dobrodošla, saj zagotavljajo nemoteno poslovanje tudi v primeru nepredvidenih stroškov, a denar v rezervi vrednost le izgublja. Dober likvidnostni načrt bo z ustreznimi rezervami omogočil uporabo presežnega dohodka za investicije, s katerimi ta sredstva uspešno oplemenitimo.

Za lažje načrtovanje likvidnosti smo pripravili enostavno predlogo “Likvidnostni načrt” v Excel formatu, ki bo služila vsem, ki se dnevno ukvarjate in skrbite za denarni tok v podjetju.