Faktoring - priložnost za financiranje startup podjetij

Vsak začetek je težak, še posebej pa to velja za prvi korak podjetja na poti do uspeha. Svojo priložnost na konkurenčnem trgu med drugimi iščejo tudi številna startup podjetja. Želijo  doseči uspeh z inovativnim pristopom in edinstvenim produktom. Kaj hitro pa naletijo tudi na določene težave in izzive, ki jih je tudi s trdim delom težko premagati. Bolj smiselno je pravočasno pripraviti pravo strategijo, oblikovati učinkovite rešitve in poiskati partnerje, ki lahko te postopke olajšajo.

Pogosta ovira za startup podjetja je financiranje. Čeprav je financiranje startup podjetij stalna tema v sodobnih medijih in redno tudi v premišljevanjih takšnih in drugačnih investitorjev, je kot nadobudno novoustanovljeno podjetje vseeno težko priti do nujno potrebnih sredstev. V prvi fazi je treba vložiti veliko lastnega kapitala. Perspektivnim projektom pomagajo še zagonske investicije tako imenovanih angelskih investitorjev. Za ugodno razmerje med prihodki in odhodki podjetja v tej fazi skrbijo predvsem z nižanjem stroškov na vse možne načine. V takšnih pogojih je težko uspeti. Kljub temu je s pravo strategijo in kakovostnim izdelkom vseeno moč preiti v naslednjo fazo, v kateri že pride do ustaljenega poslovanja in nekoliko bolj zanesljivega delovanja podjetja.

V tej fazi se odprejo nekatere nove možnosti za financiranje startup podjetij, kar olajša dokončni prodor na konkurenčni trg, a ravno v tem času podjetja tudi potrebujejo več kapitala – pojavi se potreba po novih investicijah, zaposlitvah, oglaševanju, razvoju, hkrati pa se povečajo tudi stroški, saj povečan obseg dela spremljajo stroški pri dobaviteljih, morda še stroški transporta in skladiščenja, davki, zavarovanja in podobne obveznosti.

Da bo podjetje v teh občutljivih fazah poslovne rasti v začetku svojega delovanja kar se da uspešno, si mora zagotoviti zanesljivo financiranje. To bistveno olajša prodor na trg in odpira številne nove priložnosti, ki jih je smiselno izkoristiti. Še posebej to velja za tista finančna orodja, ki zagotavljajo zanesljivo financiranje brez posebnih stroškov ali drugih obveznosti. Pogosto je najboljša rešitev faktoring, ki je kot nalašč za financiranje startup podjetij, ki se spogledujejo z uspehom!

Faktoring za startup podjetja

Faktoring zagotavlja takojšnje financiranje odprtih terjatev, torej v prvi fazi delovanja startup podjetja še ne pride v poštev. Veliko bolj pomaga tistim podjetjem, ki se uspejo uveljaviti na trgu in začnejo pridobivati naročila v večjih obsegih. S tem naraste potencial za uspeh, odprejo pa se tudi nove možnosti za financiranje, med drugim faktoring. Ker se v tem obdobju hkrati drastično zvišajo tudi stroški, je smiselno izkoristiti prednosti finančnega orodja, ki s stalnim financiranjem nezapadlih terjatev pomaga vzdrževati pozitivno razmerje med prihodki in odhodki.

Startup podjetja so še posebej izpostavljena likvidnostnim krčem v fazi poslovne rasti. Če se na skokovit porast stroškov ne pripravijo dovolj dobro, ne pomaga niti povečan obseg naročil. Iz odprtih terjatev pač ni mogoče financirati poslovanja, dokler niso obveznosti kupcev tudi poravnane. Črpanje sredstev iz uspešnega poslovanja podjetja je seveda idealen scenarij, a v praksi le redko dosegljiv. Je pa možno že z majhno pomočjo doseči enak učinek, in to iz istega vira. Faktoring omogoča financiranje poslovanja podjetja s sredstvi iz naslova odprtih terjatev, ne da bi morali pri tem čakati na plačila. Ne glede na roke zapadlosti računov in dejanske datume plačil kupcev bodo sredstva na voljo takoj, s tem pa bo tekoče poslovanje neovirano, pojavile se bodo tudi številne nove priložnosti, ki jih je za hiter razvoj startup podjetja nujno izkoristiti.

Startup podjetja lahko izkoristijo vse prednosti faktoringa s popolno storitvijo. Seveda je ključno predvsem takojšnje financiranje odprtih terjatev, a hkrati so zelo dobrodošle tudi druge prednosti. Profesionalno upravljanje terjatev razbremeni obveznosti startup podjetja na tem področju in mu omogoča, da ves svoj trud namesto terjatvam nameni razvoju svojega izdelka in nastopu na trgu. Poleg tega ponudnik neregresnega faktoringa prevzame tudi tveganje v primeru neplačila kupcev, torej ravno tisto tveganje, ki je lahko usodno za rastoča startup podjetja, ki se pri poslovanju zanašajo na sredstva prav vsakega kupca.

Cena in ugodnosti, ki jih prinese financiranje startup podjetij s faktoringom

Financiranje startup podjetij s faktoringom ima še to prednost, da ponuja nekatere ugodnosti pri stroških poslovanja. Izpostaviti gre že dokaj ugodno ceno faktoringa, ki terja le določen odstotek  od ustvarjene marže pri prodaji blaga in storitev in so nižji od kasaskontov ter primerljivi s stroški bank in zavarovalnic.

Glede na to, da storitve faktoringa neposredno pripomorejo k višjim in zanesljivejšim prihodkom, je cena vsekakor upravičena. Posebej za tista startup podjetja, ki uspešno poslujejo in imajo veliko zanesljivih strank, faktoring ne bo predstavljal znatnega stroška. Ponudba se oblikuje individualno, na podlagi nekaterih ključnih dejavnikov poslovanja, ki vplivajo na končno ceno. Okvirne stroške pa je mogoče oceniti s pomočjo kalkulatorja, ki poda pričakovan cenovni okvir glede na vnesene podatke.

Glede stroškov pa prinaša faktoring še druge priložnosti. Ne le, da storitev ne zahteva veliko denarja, temveč lahko zniža tudi druge stroške. Neposredno recimo odpravi stroške upravljanja terjatev in izterjave v primeru zamud, posredno pa z boljšimi pogoji sodelovanja zniža stroške pri dobaviteljih, ki nudijo kasaskonte in druge popuste za redna in pravočasna plačila. Stalna likvidnost prinaša startup podjetjem številne ugodnosti, ki več kot zadovoljivo upravičijo investicijo v faktoring!

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba