Rešitve za financiranje trgovine na debelo v času gospodarskega zastoja

Financiranje trgovine na debelo je lahko v času gospodarskega zastoja močno oteženo. A prav poslovanje takšnih podjetij je ključnega pomena za ponovno vzpostavitev močnega lokalnega in mednarodnega trga. Povezujejo namreč industrijo in proizvodnjo z obrtniki in potrošniki, pri tem pa imajo velik vpliv na široko geografsko področje. Poslovanje te vrste se dotika tako mednarodnih korporacij kot čisto običajnih potrošnikov. To pomeni, da lahko pričakujemo veliko prometa, a tudi veliko konkurence in posledično dokaj nizke marže. V času krize pa ta kombinacija privede do težav s financiranjem, če podjetje nima stalnega prihodka ali zadostnih rezerv. Aktualne razmere zaradi pandemije COVID-19 so marsikatero podjetje prisilile v premislek in ukrepe, ki omogočajo uspešno poslovanje v takšnih okoliščinah. A podjetniki tudi ugotavljajo, da se na takšne razmere ni lahko prilagoditi. Na financiranje trgovine na debelo je treba torej misliti že prej, ko je še moč vzpostaviti učinkovite poslovne prakse.

Slabe terjatve ovirajo financiranje trgovine na debelo

Za preživetje na konkurenčnem trgu mora trgovina na debelo svojim kupcem nuditi dolge plačilne roke in druge ugodnosti. Dobaviteljem pa je treba plačati hitro, saj takojšnje plačilo pogosto pomeni ugodnejšo ceno. Tako se trgovci na debelo zanašajo na pravočasna plačila svojih strank, da lahko na ta način financirajo svoje poslovanje. Dolgi plačilni roki in morebitne zamude vodijo v likvidnostni krč, kateremu se v takšnih razmerah preprosto ni mogoče izogniti. Naj bo prodaja še tako dobra, so sredstva predolgo ujeta v takšnih terjatvah. Trgovec zamudi ugodnosti pri dobaviteljih ter priložnosti za investicije in razvoj, zamude pri plačilih pa lahko močno otežijo tudi vsakdanje poslovanje. Takšne težave se lahko ponavljajo v začaranem krogu in vodijo celo do stečaja. Mala in srednje velika podjetja se pogosto srečujejo z resnimi težavami, ki jih povzročijo tovrstne slabe terjatve.

Trgovina na debelo prevzema tveganja in krepi gospodarstvo

Trgovina na debelo je ključni člen v verigi, ki vodi od proizvodnje do potrošnika. S tem prevzema tveganja na obeh straneh, tako pri dobaviteljih kot pri kupcih. Hkrati na ta način pomaga preostalim členom gospodarstva poslovati nekoliko lažje. Učinkovito financiranje trgovine na debelo namreč pokriva stroške proizvodnje in omogoča nemoteno potrošnjo pri kupcih. Poleg tega ni treba skrbeti za upravljanje terjatev, trgovec pa običajno prevzame tudi obveznosti pri mednarodnem trgovanju in logistiki. Če je financiranje dobro urejeno in gospodarstvo nemoteno deluje, tudi trgovci na debelo nimajo težav. Če pa pride do gospodarskega zastoja, se hitro pokaže, da je najbolj obremenjena prav trgovina na debelo. V času pandemije COVID-19 je poslovanje mnogih trgovcev zastalo, prihodki pa so zaradi osipa naročil usahnili. Aktivnost potrošnikov je minimalna, kar ima velik vpliv na finančne tokove trgovcev na debelo. Mnogi ugotavljajo, kako dragoceni so zanesljivi instrumenti za vzdrževanje likvidnosti in nemoteno financiranje poslovanja.

Faktoring s popolno storitvijo odpravlja tveganja in prevzame upravljanje terjatev

V času gospodarske negotovosti je še posebej pomembno, da podjetje hitro pridobi sredstva iz prodaje. Tako pri svojem poslovanju ni odvisno od zunanjih dejavnikov, temveč samo upravlja s svojimi financami. Tak rezultat lahko dosežejo podjetja, ki imajo sredstva ujeta v odprtih terjatvah, a ne želijo čakati na plačila svojih kupcev. Zelo enostavno rešitev za tekoče poslovanje ponuja faktoring, ki v celoti prevzame upravljanje terjatev in odpravlja tveganja v zvezi z neplačili kupcev. Faktor prevzame odprte nezapadle terjatve in zneske v dogovorjenem deležu financira v 24 urah.

Glavna prednost faktoringa je v tem, da dobi podjetje izdane fakture plačane takoj. V 24 urah lahko faktor financira 90% zneska, ostalo po prejemu plačila s strani kupca. Ker večino denarja (plačil) od nezapadlih izdanih faktur prejmete takoj, je možno kupcem ponuditi daljše plačilne roke in tako še povečati svojo prodajo. Poleg tega se podjetje reši dela, stroškov in skrbi z odprtimi terjatvami, saj upravljanje v celoti prevzame faktor. Piko na i doda še zavarovanje za primer neplačil, kar je v času gospodarske negotovosti še posebej pomembno.

Faktoring omogoča takojšnje financiranje poslovanja z likvidnimi sredstvi iz prodaje. Sredstva se lahko takoj uporabijo za razvoj in rast poslovanja ter za poravnavanje obveznosti in dolgov. Faktoring s popolno storitvijo zajema tudi upravljanje terjatev, kar pomeni prihranek kadra, skrbi, časa in denarja. Podjetje je s takšno podporo bistveno bolj prilagodljivo in pripravljeno na negotove razmere v gospodarstvu. Prav tako je lahko to dobra rešitev za financiranje trgovine na debelo tudi v drugih okoliščinah, ko potrebujemo likvidna sredstva.

Katerim podjetjem bo faktoring najbolj koristil za financiranje trgovine na debelo?

Faktoring najbolj koristi podjetjem, ki želijo:

 • Investirati v širitev, rast in razvoj podjetja;
 • Financirati nabavo;
 • Izboljšati delež lastniškega kapitala;
 • Hitro pridobiti sredstva iz prodaje.

 

Za faktoring so primerna podjetja, ki ustrezajo določenim pogojem:

 • Letni promet dosega vsaj 500.000 evrov;
 • Prodaja na odloženo plačilo z valuto od 30 do 120 dni;
 • Imajo stalne in redne dobave (mesečne, kvartalne);
 • Poslujejo s poslovnimi subjekti (pravnimi osebami);
 • Poslujejo večinoma s stalnimi in rednimi kupci;

 

Nekatera podjetja za faktoring niso primerna:

 • Prodaja fizičnim osebam;
 • Prodaja za gotovino, na avanse, plačila na dolgi rok, kompenzacije;
 • Imajo s strankami pogodbe z dolgimi plačilnimi roki in možnostjo vračila;
 • Imajo odprte terjatve pri svojih upnikih (kupci so hkrati tudi dobavitelji);
 • Kupci ne pristajajo na faktoring;
 • Prodajajo bonitetno slabim in plačilno manj sposobnim kupcem;
 • Imajo velik delež reklamacij.

 

Če potrebujete več informacij o uporabi finančnega inštrumenta faktoring ali iščete rešitve za konkretne izzive, vam bomo z veseljem pomagali.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba