Zakaj likvidnost podjetja omogoča prihranek pri stroških?

Likvidnost podjetja je ključna za poslovni uspeh. Vsako podjetje ima pri svojem poslovanju določene stroške in obveznosti, za katere mora redno skrbeti. To drži tudi za tista podjetja, ki sicer zelo dobro poslujejo, imajo veliko prometa in vedno več naročil. Ravno v tem primeru se lahko tekoči stroški izkažejo za problematične. Zdi se, da zahvaljujoč uspešnemu poslovanju ne bo težko poravnavati obveznosti. Zelo hitro pa se lahko zgodi, da že kakšen manjši zaplet povzroči zamude in težave. Posebej nevaren je likvidnostni krč, ki vodi v začaran krog, naposled pa morda celo insolventnost podjetja. Dobra likvidnost je torej ključnega pomena za učinkovito tekoče poslovanje!

Poleg tega pa lahko likvidnost podjetja pomeni tudi prihranek pri stroških. Ne samo, da redno in zanesljivo plačevanje tekočih obveznosti razbremeni skrbi, temveč odpira tudi možnost za ugodnejše pogoje poslovanja z dobavitelji in poslovnimi partnerji. Ti bodo bolj odprti do sodelovanja z zanesljivim podjetjem, ki svoje obveznosti plačuje redno, morda celo vnaprej. Tu se pokaže neposredna finančna korist dobre likvidnosti. Ni pa to edina prednost, ki si jo lahko obetamo v tem primeru.

Drage težave z likvidnostjo

Likvidnost podjetja omogoča prihranek pri stroških že s tega vidika, da preprečuje nastanek novih stroškov, povezanih s težavami z likvidnostjo. Spet lahko vzamemo za primer podjetje, ki sicer dobro posluje. Z velikim številom naročil se povečajo stroški poslovanja. Treba je plačati dobavitelje in surovine, delavce, davke, zavarovanje in druge obveznosti, ki niso odvisne od tega, kdaj podjetje prejme plačilo s strani svojih kupcev. Če je podjetje likvidno, ti stroški niso ovira, saj se brez težav financirajo iz prihodkov od prodaje. Problem pa se pojavi, če plačila kupcev niso redna in pravočasna, oz. imajo dolge plačilne roke. V tem primeru podjetje ne more črpati sredstev iz prodaje, posledično se pojavijo zamude pri plačevanju tekočih obveznosti in s tem povezani dodatni stroški.

Podjetje s slabo likvidnostjo ima bistveno manj manevrskega prostora pri določanju pogojev poslovanja s svojimi dobavitelji in partnerji. Hkrati ima tudi omejene priložnosti za poslovno rast. Razpoložljiva sredstva mora nameniti le najnujnejšim obveznostim, tako pa si ne more privoščiti racionalne porabe denarja, ki bi prinesla najboljši izkoristek. Poslovanje v takšnem stanju bo dražje in težje, zato je seveda smiselno dovolj pozornosti že v izhodišču nameniti zagotavljanju stalne likvidnosti.

Neposredne koristi stalne likvidnosti

Podjetje, ki svoje obveznosti plačuje redno in zanesljivo, lahko koristi številne ugodnosti, ki na ta način izhajajo iz dobre likvidnosti. Najbolj neposredno se finančne koristi kažejo pri tako imenovanih kasaskontih. Ti za večino podjetij lahko predstavljajo velik prihranek pri vsakdanjem poslovanju. Kasaskonto je popust za hitro plačilo, ki ga dobavitelji nudijo svojim strankam. Zmanjša ravno tiste stroške, ki za marsikatero podjetje pomenijo največjo obremenitev, zato se ga splača izkoristiti – to pa bo možno le z dobro likvidnostjo.

Kasaskonto pri večini dobaviteljev velja v primeru takojšnjega plačila ob naročilu materialov. Nekateri imajo bolj ugodne pogoje in popust priznavajo tudi pri nekoliko daljših plačilnih rokih. V vsakem primeru pa to pomeni, da bo treba za materiale plačati pred nadaljnjo prodajo. Torej za plačilo ne bo možno nameniti sredstev, ki si jih od prodaje v končni fazi obetamo. Na ta način je kasaskonto nekakšna pohvala za tiste, ki pri svojem poslovanju skrbijo za dobro plačilno disciplino in zanesljivo finančno stanje podjetja. Likvidna podjetja lahko to izkoristijo v svoj prid in izkoristijo priložnost za cenejše in učinkovitejše poslovanje.

Stalna likvidnost ima seveda še mnoge druge koristi, ki se bolj ali manj neposredno kažejo pri poslovanju podjetja. V mnogih primerih se splača celo poiskati dodatno financiranje, da bi lahko z dobro likvidnostjo izkoristili te priložnosti!

Financiranje za stalno likvidnost

Eno možnost financiranja za stalno likvidnost ponujajo bančna posojila, ki pa jih je težko pridobiti in proces odobravanja je dolg. Prav tako je višina bančnega financiranja omejena z limiti.

Veliko bolj smiselno je stalno likvidnost financirati z uspešnim poslovanjem, čakanje na sredstva z naslova odprtih terjatev pa odpraviti s takojšnjim financiranjem, ki ga ponuja faktoring! To je prava rešitev za podjetja, ki si z uspešnim poslovanjem na svojem področju obetajo hitro rast, pri tem pa seveda želijo izkoristiti kar se da ugodne pogoje in druge priložnosti, ki olajšajo razvoj podjetja in ponudbe. Racionalizacija poslovanja je v tem procesu ključnega pomena, kar vključuje tudi nižanje stroškov poslovanja, še posebej ob pričakovanem povečanem obsegu dela in negotovem čakanju na plačila računov z daljšim rokom zapadlosti.

S storitvami faktoringa takoj financiramo odprte terjatve in s tem omogočamo popoln izkoristek vseh priložnosti, ki jih ponuja stalna likvidnost. Ni omejitve financiranja v obliki limitov kot pri bankah. Več kot ima podjetje terjatev, več financiranja lahko pridobi.

Podjetje bo poleg prihrankov na tem področju lahko izkoristilo še druge prednosti, nenazadnje ne bo težko oblikovati ugodnejših pogojev tudi za poslovanje s strankami, saj daljši plačilni roki ne bodo več problem. To pomeni pridobivanje novih strank, uspeh na trgu in dolgoročno poslovno rast!

Faktoring ponuja še druge vrste prihrankov. V celoti prevzamemo upravljanje terjatev in s tem povezane obveznosti, ki sicer terjajo čas in denar. Prav tako odpravimo tveganje neplačil s strani kupcev, kar je spet pogosta ovira za uspešno tekoče poslovanje. Z vsemi temi prihranki in drugimi prednosti storitve faktoringa upravičujejo svojo ceno in se lahko z dobrimi rezultati izkoriščenih priložnosti tudi v celoti poplačajo kar same!

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba