Poslovne goljufije - praktični nasveti kako se pred njimi zavarujete

Poslovne goljufije so v vseh gospodarskih panogah že dolgo prisotne, najbrž pa lahko za zadnje leto s precejšnjo sigurnostjo trdimo, da so se le še bolj pogosto pojavljale. COVID-19 je v vsa svetovna gospodarstva prinesel dodatne pritiske, poslabšanje ekonomskega stanja in s tem povečanje tveganja za morebitne goljufije. Že v začetku leta 2020 je družba PwC izvedla raziskavo, ki je med drugim pokazala, da se je 47% udeležencev preiskave v preteklih 24 mesecih srečalo s poslovno goljufijo oz. prevaro (v podatek so sicer vključene tako notranje kot zunanje prevare). V bodoče bo ta številka prej višja kot nižja.

V družbi A.B.S. Factoring d.o.o. že leta posebno pozornost namenjamo zaznavanju in preprečevanju prevar, pogosto o tem svetujemo tudi našim strankam, sedaj pa z vami delimo nekaj naših izkušenj in nasvetov, da se boste lahko tudi sami obvarovali pred tovrstnimi situacijami.

Vsak primer je drugačen

Če lahko kaj trdimo, je to, da noben primer poslovne goljufije ni enak drugemu. Vseeno pa je mogoče potegniti nekaj vzporednic, ki nam omogočajo, da goljufije zaznamo in jih pravočasno preprečimo. Predvsem je ključnega pomena, da svoje zaposlene redno izobražujemo na področju preprečevanja prevar, saj bodo le tako ob svojem delu usposobljeni, da bodo vedeli na kaj morajo biti pozorni. Navodila morajo biti jasna, zaželeni so seznami možnih indikatorjev prevar (ki se seveda sproti dopolnjujejo), zaposleni naj bodo spodbujani, da si med seboj izmenjujejo izkušnje. Zavedati se moramo tudi, da so seveda možne prevare tudi s strani zaposlenih, vendar se bomo v tokratnem prispevku posvetili zunanjim goljufijam oz. prevaram.

Na kaj morate biti pozorni – predvsem pri novih kupcih

Največ možnosti za goljufijo je pri novih poslih oz. kupcih. Stranke še ne poznamo, zato je preverjanje vseh dejstev edina prava odločitev. Zaupanje v tej fazi posla ni utemeljeno. Še celo stranke s katerimi delamo leta, se lahko v neki fazi odločijo za goljufijo, predvsem takrat, ko se znajdejo v določeni finančni stiski. Zato je tudi sprotno spremljanje obstoječih kupcev, predvsem njihove bonitete in likvidnosti zelo priporočljivo. Še toliko bolj pa je to pomembno pred začetkom sodelovanja z novimi strankami, kjer pa seveda nimamo še nobenih izkušenj. Vedno raje preverimo več, kot manj.

Nekaj enostavnih korakov za preprečevanje goljufij, ki vas praktično nič ne stanejo:

Na naročilu preverite podatke o družbi

 • Podatke o družbi preverite v sodnem oz. poslovnem registru (večina držav ima precej dostopne sodne oz. poslovne registre, nekateri pa so plačljivi ali pa lahko dostopamo samo do omejenih podatkov, npr. ime firme in naslov); za države EU so ti registri navedeni na spletni strani Evropski portal e-pravosodje.

 

 • Preverite morebitno spletno stran družbe. Pri tem je seveda potrebno biti pozoren na to ali se podatki iz sodnega registra ujemajo s podatki na spletni strani. Morda je drugačen naslov, drug zakoniti zastopnik ipd. Načeloma pa se na podatke na spletnih straneh ni varno preveč zanašati, saj smo bili v preteklosti priča zelo sofisticiranim goljufijam, ko so goljufi zelo profesionalno naredili celotne lažne spletne strani.

 

 • Preverite ali se logo družbe s spletne strani ujema s tistim na naročilu. Če je naročilo lažno in ponarejena spletna stran se bo seveda vse ujemalo, tako da to ni dovolj. Vedno je treba iskati podatke in informacije iz neodvisnih virov oz. virov, ki s kupcem niso povezani.

 

 • Preverite kontaktne podatke, ki jih navede naročnik in sicer tako, da preko centrale te družbe pokličete in prosite za preusmeritev k tej osebi; tako ne greste le preko telefonske številke, ki jo je navedel naročnik.

 

 • Preverite tudi ali so navedeni kontaktni podatki (telefonska številka in elektronski naslov) podobni tistim, ki jih ima družba navedene na svoji spletni strani. Recimo, če je za družbo običajno, da ima vse elektronske naslove urejene na način v obliki ime_priimek@družba.si, naročnik pa npr. ime@družba.si ali pa ime@družba.eu je to že znak, da nekaj ni v redu. Včasih je lahko razlika zgolj v eni črki, tako da je potrebno biti zelo pozoren.

 

 • Če družba nima spletne strani, preverite vsaj z Google zemljevidi naslov, ki je naveden na naročilu. Precej pozornosti je potrebno posvetiti tudi naslovu, ki ga bo naročnik navedel za dobavo. Pogosto se namreč zgodi, da so podatki na naročilu sicer enaki kot v poslovnem registru; če je prevarant vsaj približno sposoben, bo te podatke znal prepisati; potem pa želi dobavo na drug naslov – zato moramo preveriti tudi ta naslov. Pogosto v tej fazi ugotovimo, da na tem naslovu ali ni ničesar ali pa gre za neko hišo, ki očitno ni skladišče te družbe. Sploh pri prvih naročilih je najbolje, da se prvo dobavo opravi na uradni naslov družbe oz. da se pridobi dobra pojasnila, zakaj želi naročnik dobavo na drug naslov (morda projekt na drugi lokaciji).

 

Pri prvih naročilih je tudi smiselno zahtevati avansno plačilo in šele kasneje preiti na daljše plačilne roke. Ni pa tudi to nobeno zagotovilo, saj poznamo več primerov prevar, ko je bilo izpeljanih kar nekaj dobav in rednih plačil, da se je vzpostavilo zaupanje in potem izvedba prevare pri kasnejšem naročilu, ki je običajno večje.

Upoštevajte druge znake morebitne poslovne goljufije

Tako pri novih kupcih kot pri stalnih strankah naj bodo zaposleni pozorni tudi na druge indikatorje. Možnih oblik goljufij je ogromno, in prav je, da se zaposleni o vsaki čudni ali neobičajni zadevi pogovorijo oziroma na to opozorijo.

Nekateri pogosti znaki so še:

 • Kontaktna oseba naročnika želi, da komunicirate le z njim.
 • Naročilo je za blago/storitev, ki se ne ujema z registrirano dejavnostjo kupca.
 • Naročnik je velika družba, kontaktiral pa vas je kar direktor družbe.
 • Naročnik se predstavlja kot posrednik družbe. V tem primeru je še kako pomembno, da to dejstvo preverimo direktno pri družbi, ki potrdi, da je naročilo res za njih.  Zelo koristno in priporočljivo je, da se naredi preverba in identifikacija osebe, ki je oddala naročilo. Če je res zaposlen in pooblaščen za prodajo pri kupcu.
 • Gre za neobičajno veliko naročilo (predvsem pri stalni stranki).

V večini primerov bo kupec lahko odgovoril na vaša vprašanja in bodo vaši pomisleki odpravljeni. Kot je omenjeno že zgoraj, pa je v največji meri odvisno od vaših sodelavcev, da bo goljufija zaznana in boste pravočasno ukrepali. Predvsem zaposleni v prodaji in oddelku plačil morajo biti usposobljeni za zaznavanje neobičajnih informacij.

Vzpostavitev procesa za zaznavanje goljufij

Če se malo navežemo na aktualno tematiko lahko prevaro označimo kot virus, ki se nezadržno širi, če mu damo možnost in ne upoštevamo določenih pravil. Čudežnega zdravila ni, ko smo enkrat žrtev prevare je po navadi že prepozno in izgubljenega ne dobimo nazaj. Prav tako ni nekega univerzalnega cepiva. Držati se je potrebno različnih ukrepov in strategij in tako zmanjšati verjetnost »okužbe«. Šibek člen pa smo prav tako ljudje in naša naivnost, lahkovernost, prevelika zaupljivost in pomanjkanje previdnosti oz. potrebnega »distanciranja«. Vsako podjetje bi moralo vzpostaviti ustrezne procese in pravila ter dobre prakse za zaznavanje in preprečevanje prevar. Na tak način se verjetnost, da postanete žrtev poslovne goljufije bistveno zmanjša.

Uporaba faktoringa lahko prepreči, poslovne goljufije

Še najbližje »cepivu« proti prevaram pa je prav uporaba faktoringa. Zaupajte preverjanje in verifikacijo kupcev in faktur faktorju. Zlasti, ko gre za kupce iz tujine, je smiselno te aktivnosti zaupati strokovnjakom, ki imajo v državah vaših kupcev lokalne partnerje, ki dobro poznajo lokalno okolje, zakonodajo, jezik, običaje… A.B.S. Factoring d.o.o., kot član FCI, največjega svetovnega združenja faktorjev, vam preko te mreže omogoča preverjanje praktično po celem svetu. Seveda pa je to zgolj dodatna oz. stranska storitev, ki jo ponujamo in jo je potrebno posebej naročiti. Glavna prednost faktoringa je v tem, da vam omogoča stalno dodatno likvidnost in 100% zaščito pred tveganji neplačila nespornih faktur.