7 učinkovitih nasvetov za krepitev odnosov z dobavitelji

Krepitev odnosov z dobavitelji je postala ključna za uspeh podjetja. V korona krizi je še bolj do izraza prišlo spoznanje, kako pomembni so dobri odnosi s poslovnimi partnerji. Pogosto ti odnosi temeljijo tudi na pravem prijateljstvu in prijateljski odnosi v takšnih pogojih seveda zelo koristijo. Naj bo torej vaš dobavitelj tudi vaš najboljši prijatelj!? Odnos med kupcem in dobaviteljem v večini primerov seveda ni prijateljski in je to tudi težko pričakovati. Nekaj vzporednic s “prijateljstvom” pa je vseeno moč potegniti. Dobro upravljanje poslovanja z dobavitelji je resnično upravljanje osebnih odnosov s predstavniki dobavitelja in lahko trajno pozitivno prispeva k uspehu podjetja.

Podjetja, ki v dobavitelju ne vidijo zgolj še enega generatorja stroškov, temveč ga spoštujejo kot strateškega partnerja in strokovnjaka za določeno surovino ali izdelek ter njegovo razpoložljivost, dobavljivost, raven cen in drugo, jasno kažejo, da je dodano vrednost mogoče bistveno izboljšati s pametnim upravljanjem nabave in odnosov z dobavitelji.

Markus Wolf, strokovnjak in član uprave ABS, bi vam zato rad predstavil nekaj praktičnih nasvetov, kako lahko optimalno oblikujete odnos z dobaviteljem.

Nasvet 1: Pravi dobavitelj je ključnega pomena!

Sliši se banalno – ampak tako je! Dobavitelje izbirajte previdno in vestno, saj lahko slabosti v vaši nabavni verigi postanejo zelo drage ali v določenih kriznih razmerah celo usodne. Ne začnite sodelovanja s prvim dobaviteljem, s katerim stopite v stik, temveč si oglejte strokovno znanje, kakovost izdelkov, pogodbene pogoje in seveda stroške, roke dobave in kakovost storitev različnih dobaviteljev in premišljeno izberite. Priporočila oz. reference drugih kupcev vam lahko dajo dragocene informacije glede izbire. Priporočljivo je, da imate za določen material, surovino, izdelek ali storitev več kot enega dobavitelja. Izbira dobaviteljev bo zagotovo vplivala na vaše priložnosti za rast oz. lažjo premostitev kriznih obdobij.

Nasvet 2: zgradite partnerstvo!

Čeprav se pravo partnerstvo pogosto pokaže šele v primeru težave pa je vseeno potrebno stalno delati in razvijati partnerstvo! Zaupno partnerstvo z vašimi dobavitelji je največje bogastvo, ki ga imate, in presega ceno in vrednost materiala. To vključuje spoštovanje in odprto ,iskreno komunikacijo ter preglednost. Pogosto se odnosi z dobavitelji omejijo na najnujnejšo komunikacijo, predvsem zaradi pomanjkanja časa in racionalizacije stroškov. Kljub temu se splača vlagati v odnose z dobavitelji, izmenjavati ideje ali celo razmišljati o skupnih prihodnjih strategijah. Na tak način vzpostavite trdnejšo vez z dobavitelji in skupaj razvijate nove ideje, ki bodo koristile obema. Za to je potrebno določite prave kontaktne osebe na obeh straneh, ki se razumejo in učinkovito neposredno komunicirajo. Sposobnost odločanja in zaupanje se znatno povečata z osebnim stikom. Tudi z vidika marketinga se lahko najboljše zgodbe razvijejo skupaj in koristijo obema pri trženju in prodaji. Partner, na katerega se lahko zanesete, je vedno zmagovita kombinacija!

3. nasvet: skupaj izboljšajte svoje izdelke!

Dober odnos z dobaviteljem ne zagotavlja le pravočasne dobave kakovostnih surovin brez napak. Pogosto je izhodišče za izboljšave in inovacije izdelkov. Vprašanje, kako lahko vaš izdelek še bolj koristi vašim kupcem, se začne pri dobavitelju: boljša embalaža, večja okoljska ozaveščenost, učinkovitejša izmenjava dokumentov, nadaljnji potencial za prihranke, načini internacionalizacije, hitrejša plačila … če je možno znižati proizvodne stroške imata obe strani imata koristi od tega!

Nasvet 4: zagotovite si lažje načrtovanje denarnega toka!

Zagotovo veste iz lastnih izkušenj, kako stresno je lahko, ko plačila zamujajo ali jih enostavno ni zaradi težav vaših kupcev. Vaš dobavitelj se počuti enako. Pravočasna plačila znatno prispevajo k dobrim odnosom z dobavitelji. Točno plačevanje dobaviteljevih računov pomeni znatno olajšanje upravljanja dobaviteljevih terjatev, nobenih stroškov za opomin ali celo slabitev terjatev, nobenih stresnih situacij in »izterjevalskih« klicev in pogovorov, ki za nikogar niso prijetni ter jemljejo čas in denar. Če je z učinkovitim načrtovanjem in uravnavanjem denarnega toka možno te neprijetnosti in stroške prihraniti, je to nekaj, kar koristi obema stranema in poglablja partnerstvo.

Dobro orodje za uravnavanje in učinkovito načrtovanje denarnega toka je na primer dobaviteljski faktoring ali quickpaid. Ta storitev, ki jo omogoča ABS, omogoča pravočasna plačila vaših dobaviteljev. Dobavitelj tako ve, da bo plačilo prišlo točno na dan zapadlosti, ob posebnem dogovoru lahko celo prej oz. takoj ob izdaji fakture, saj mu to zagotavlja ABS. Vam, kot kupcu, pa ABS omogoča odlog vračila za 30, 60, 90 ali 120 dni.

Nasvet 5: Razumevanje perspektive dobavitelja!

Poznavanj in razumevanje delovanja vaših dobaviteljev in vsaj osnov njihovega poslovnega modela vam tudi prinaša prednosti, ki jih lahko izkoristite. Poznavanje proizvodnih procesov pomaga razviti razumevanje dobavnih rokov, učinkov sprememb specifikacij oz. naročil ali drugih vaših zahtev. Če z dobavitelji določite načrt svojih letnih potreb in dinamiko dobav, lahko optimalno razporedijo čas proizvodnje in boljši nadzor nad izkoriščenostjo kapacitet. Temu lahko prilagodijo prodajne aktivnosti ali načrtuje počitnice v podjetju. Kolektivna naročila so tudi veliko manj administrativno zahtevna kot številna posamezna naročila. Če vaša likvidnost ne zadostuje za paketni nakup blaga, uporabite ustrezne finančne instrumente, kot je npr. quickpaid oz. dobaviteljski faktoring.

Nasvet 6: kontinuiteta se lahko obrestuje!

Če želite z dobavitelji vzpostaviti zaupen odnos, bi morali pri njih redno naročati, kupovati in plačevati. Če nimate vedno dovolj likvidnosti za nove nabave, lahko uporabite storitve ABS, kot že omenjena dobaviteljski faktoring in quickpaid. Vestno se držite plačilnih pogojev in z rednimi in kvalitetnimi stiki vlagajte v odnose z dobavitelji.

Če se pojavijo težave, je treba podvomiti o izbiri dobavitelja. Vendar je lahko ceneje obdržati starega dobavitelja, kot pa najti novega, ki je na videz ugodnejši po vseh merilih in na prvi pogled morda celo cenejši. Z obstoječim dobaviteljem odprto preglejte in prediskutirajte vse težave in šibke točke ter jim jih pomagajte konstruktivno odpraviti. Zlasti ključni dobavitelji so pomembni partnerji za ustvarjanje dodane vrednosti. Nasprotno pa imate kot morebitni ključni kupec določeno odgovornost, če vam je dobavitelj prilagodil izkoriščenost zmogljivosti in morda zanemarjal druge kupce. Umik naročila lahko hitro privede do krize. Redni pogovori, ki obravnavajo tudi ukrepe za zmanjšanje stroškov ali različna stališča, so lahko učinkovit preventivni ukrep.

Nasvet 7: Uporabite svoj odnos z dobavitelji kot oglas zase!

Dobro vzdrževan poslovni odnos je najboljša reklama. Izkoristite svojo zavezanost k partnerstvu, da dobite dobre reference. Tudi večina novih strank bo tako dala dobra priporočila. Zlasti v današnjih medijsko prevladujočih časih so dobre ocene vaših poslovnih partnerjev znak občutka vaše odgovornosti, trajnostne naravnanosti in partnerstva ter lahko delujejo kot dobra podlaga za uspeh vašega podjetja. Na osnovi poznavanja vaših dobrih partnerskih odnosov z dobavitelji se bodo tudi drugi potencialni poslovni partnerji veliko raje odločali za vas. Reklama od ust do ust in učinkovito upravljanje priporočil dolgoročno krepi rast vašega podjetja.

Dobavitelj in njegov kupec – vedno sta potrebna oba za uspeh partnerstva. Pametno upravljanje odnosov, pri katerem se oba partnerja srečata na isti ravni in enakopravno ter skupaj določita zahteve za blago, roke dobave, storitve in denarni tok, je in bo zagotovo pomembno zagotovilo za rast vašega podjetja! In potem je več časa tudi za prijateljstvo.

 

 

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba