Smo srednje veliko podjetje: Ali je faktoring za nas primeren, koliko nas stane in kako nam koristi?

Podjetniki se pogosto sprašujete koliko stane faktoring za srednje veliko podjetje.

Na vaša vprašanja odgovarja Dejan Barbutovski, direktor A.B.S. Factoring d.o.o., ki je odgovoren za prodajo (»sales«) ter skrbništvo strank (»client management«) Skupine A.B.S. v Sloveniji.  Ponosen je, da je A.B.S. Factoring d.o.o. z novim lastnikom A.B.S. Global Factoring AG v nekaj več kot 2 letih postal ponovno pomemben ponudnik faktoringa, saj je osebno že od leta 2005 v tej panogi. Pri svojem delu se vsakodnevno srečuje z uspešnimi podjetji, ki so prepoznali faktoring kot pomemben vir financiranja prodaje ter varnosti poslovanja do domačih in tujih kupcev.

V povprečju je skupni strošek faktoringa na 30 dni nižji od 1%, kar je zagotovo konkurenčno za številna, predvsem mala in srednje velika podjetja (MSP).

Dejan Barbutovski, direktor A.B.S. Factoring d.o.o.

Kaj je faktoring za srednje veliko podjetje in kako deluje?

Faktoring je celovita finančna storitev, ki podjetjem zagotavlja redno financiranje prodaje na podlagi odstopa nezapadlih terjatev. To so izdani nezapadli računi do domačih in tujih kupcev. Skladno s smernicami Skupine A.B.S. ponujamo tudi 100 % kritje neplačil kupcev. Faktoring zagotavlja stalno likvidnost ter ustvarja nove poslovne priložnosti.  Za srednje veliko podjetje predstavlja faktoring skupaj s kvalitetnimi proizvodi in storitvami, pomemben dejavnik uspešnega poslovanja in rasti podjetja.

Kako nam faktoring pomaga in koliko nas stane?

Stalni portfeljski neregresni faktoring omogoča financiranja prodaje brez drugih inštrumentov zavarovanja (hipoteka, osebno poroštvo, zastava strojev, drugo), saj financiramo prodajo stranke na podlagi nezapadlih, izdanih računov.  Naši partnerji se vedno bolj zavedajo pomena stalne likvidnosti in varnosti poslovanja ter drugih prednosti, ki jih ta produkt omogoča. Stroški faktoringa so odvisni od tveganja kupcev v portfelju stranke, ki ga po sklenitvi posla celovito upravlja A.B.S. Factoring d.o.o.,  bonitete stranke, plačilnih rokov, prodajnih trgov in drugih dejavnikov. Strošek faktoringa je sestavljen iz faktorinške provizije – fiksni strošek, ki upošteva 100 % kritje tveganja neplačila kupcev ter stroškov obresti – variabilni del, ki ga stranke koristijo skladno s svojim poslovnim modelom in potrebo po likvidnosti. V povprečju je strošek faktoringa na 30 dni – skupni strošek nižji od 1 %, kar je zagotovo konkurenčno za številna, predvsem mala in srednje velika podjetja (MSP).

Našim strankam zagotavljamo, da vsako ponudbo oblikujemo individualno na podlagi zgoraj navedenih parametrov.  Na naši internetni strani vam faktoring kalkulator omogoča izračun okvirnih stroškov ter pričakovane prihranke in druge ugodnosti, ki jih faktoring ponuja.

Največji strošek v poslovanju podjetja pa je strošek izgubljene poslovne priložnosti. Ta lahko predstavlja več sto tisoč evrov dobička podjetja, zamujen tehnološki napredek,  nove investicije, zaposlovanje novih sodelavcev in njihovo karierno rast. Stalni neregresni faktoring omogoča ambiciozen vstop na tuje trge, rast prodaje in širitev proizvodnje.

Zakaj je faktoring za srednje veliko podjetje dražji od bančnega financiranja in kako lahko faktoring stroške kompenziramo?

Pri pogojih faktoringa ne tekmujemo s poslovnimi bankami. Stalni neregresni faktoring je drugačen, z bančnim posojilom neprimerljiv produkt, ki upošteva tudi celovito upravljanje terjatev. Našim strankam svetujemo, da stroške faktoringa primerjajo predvsem s svojo razliko v ceni. Dodatna prodana količina ima zagotovo pozitiven učinek na poslovanje srednjega podjetja, kot odstopnika terjatev. Srednje veliko podjetje naj stroške faktoringa primerja tudi iz vidika doseganja višje cene. Svojim kupcem lahko zagotovi plačilni rok tudi do 120 dni. To pomeni, da podjetju ni potrebno spustiti cene zaradi kratkega plačilnega roka. Če stranka del dodatne likvidnosti unovči s popusti za predčasno plačilo svojih dobaviteljev, je to še en pozitiven učinek za koriščenje faktoringa.  Neregresni faktoring omogoča tudi t.i. »izknjižbo« terjatev iz bilance stanja ter doseganje boljših kazalnikov poslovanja, ki pozitivno vplivajo na boniteto podjetja, odstopnika terjatev.

Stalni neregresni faktoring omogoča prodajo na odprto – v primeru A.B.S. Factoring d.o.o. so lahko plačilni roki do 120 dni od izdaje fakture. V zadnjih 3 letih imamo povprečni plačilni rok kupcev v portfelju ca. 60 dni, kar pomeni, da je učinek faktoringa s krajšimi plačilnimi roki in hitrim obratom terjatev ter 100 % kritjem neplačila kupcev bil pri naših strankah prepoznan kot ključna prednost. Predvsem pri vstopu na tuje trge je lahko daljša valuta ali celo zgolj prodaja na odprto pomembna konkurenčna prednost. Ko  se dobavitelj in kupec dogovorita za prodajo na odprto, si izkažeta medsebojno zaupanje in namero o krepitvi partnerstva. Daljši plačilni rok omogoča oblikovanje ugodnejših pogojev za kupce, saj avansna plačila zagotovo ne ustvarjajo rasti prodaje. V Sloveniji večina faktorjev in bank še ne ponuja 100 % kritja tveganja neplačila kupcev, tudi faktorji, ki so po obsegu prometa večji od A.B.S. Factoring d.o.o.

Kdo pri faktoringu izstavi račun?

Pri faktoringu račune še vedno izdaja podjetje, odstopnik terjatev. Ta postopek poteka enako kot običajno, saj želimo, da se s faktoringom poslovni odnos med dobaviteljem in kupcem s 100 % kritjem neplačila kupca in plačilom na odprto (daljša valuta plačila – do 120 dni) celo izboljša. Dobavitelj še vedno vrši dobave, se usklajujejo glede rokov dobave, plačilnih pogojev, obsega naročil, načina transporta in drugih komercialnih pogojev. Srednje veliko podjetje običajno odstopa terjatve v odkup 1x tedensko.

Ko pri nas prevzamemo  terjatve v upravljanje smo v rednem stiku tako z odstopnikom kot tudi z njegovimi kupci, kar je še posebno pomembno takrat, ko prihaja do zamud s plačili. Naš cilj je, da stranki prevzamemo v upravljanje vse izdane fakture do vseh kupcev. Stranke svoje kupce ob razpršenem portfelju običajno enkratno seznanijo o koriščenju storitev Skupine A.B.S. ter kupci plačujejo na račun faktorja.

Srednje veliko podjetje kot odstopnik na računih navaja klavzulo o odstopu terjatev. Pomembno je, da je faktoring stalen. To je tudi najboljša rešitev za kupce odstopnika, saj samo enkrat zamenjajo upravičenca za plačilo dobavitelja. Dnevni način dela smo poenostavili s tem, da stranke dobivajo obvestila o spremembi na faktoring računu (odstop terjatev, plačila kupcev, obračun stroškov faktoringa, drugo). Ko je račun že zapadel, strankam faktoringa ne moremo več ponuditi. To pomeni, da ne odkupujemo zapadlih terjatev ter računov z ročnostjo več kot 120 dni od datuma izdaje fakture do plačila (valuta plačila).

Kaj si bo mislil naš kupec o nas, če uporabimo faktoring?

Faktoring predstavlja v EU več kot 10 % BDP, medtem ko je v Sloveniji obseg faktoringa blizu 4 % BDP. Pomembno je poudariti, da je trend faktoringa v Sloveniji ugoden ter da se po naših ocenah povečuje s ca. 20 % stopnjo rasti. Slovenskim podjetjem svetujemo, da ambiciozno nastopijo predvsem na tujih trgih ter faktoring vključijo kot del svoje prodaje. Lahko povemo, da več kot 90 % vseh kupcev soglaša s faktoringom naših strank ter nimajo večjih izzivov ob pridobivanju njihovih soglasij. Naša pomembna konkurenčna prednost je neregresni faktoring, saj s tem dajemo 100 % jamstvo plačila kupca, kar pomeni, da je ob prodaji na odprto tudi kritje pomemben argument prodaje faktoringa ne samo odstopniku, ampak je aktualen tudi za kupca.

Stremimo k krepitvi komercialnega odnosa med dobaviteljem in njegovimi kupci, kjer imamo mi profesionalno, strokovno vlogo in po našem mnenju partnersko zagotavljamo uspešnost poslovanja naših strank in tudi njihovih kupcev. A.B.S. Factoring d.o.o. je lani več kot ¾ prometa ustvaril s prodajo slovenskih dobaviteljev na trge EU in JV Evrope.

Kako hitro dobimo svoj denar, če se odločimo za faktoring?

Z veseljem smo vam na voljo za predloge sodelovanja na kontaktih na naši internetni strani. V telefonskem pogovoru in na predvidenem terminu poslovnega sestanka vam bomo predstavili naše storitve, predvsem pa želimo, da nam stranke zaupajo svoja pričakovanja glede vloge faktorja in izzive, ki jih imajo v svojem poslovanju. Našo informativno ponudbo vam bomo pripravili najkasneje v roku 2 dni od prejema povpraševanja ali opravljenega sestanka.

Ko nam stranka zagotovi vse potrebne podatke za presojo posla, stremimo k temu, da prvo financiranje realiziramo v roku 7 – 10 delovnih dni. Pred pričetkom sodelovanja naše stranke nimajo nobenih stroškov faktoringa. Ko je poslovno razmerje vzpostavljeno našim strankam zagotavljamo financiranje v roku 1 dneva od prejema faktur in spremne dokumentacije – vsa korespondenca poteka po elektronski pošti. Omogočamo stalno financiranja do 90 % posamezne fakture s 100 % kritjem tveganja neplačila kupcev. Preostalih 10% zadržimo in izplačamo po prejemu plačila s strani vašega kupca, zmanjšano za stroške faktoringa. Tudi v tem primeru plačilo izvedemo v istem dnevu, če so podatki za nakazilo pravočasno posredovani.

A.B.S. Factoring d.o.o. je v zadnjih dveh letih število strank več kot podvojil. Vseeno ostajamo pri svojem dnevnem delu fleksibilni. Strankam zagotavljamo svoje storitve po sklenitvi pogodbe v roku 1 dneva. Sledimo svojemu strateškemu cilju – postati vodilni zasebni (od bank neodvisni) ponudnik faktoringa v Sloveniji v prihodnjih letih.  Veseli nas, da večina strank vključuje v svoj portfelj nove kupce ter s tem še izboljšuje svoje poslovanje ter koristi številne prednosti stalnega neregresnega faktoringa Skupine A.B.S. v Sloveniji. Terjatve so najbolj pomemben in dinamičen del poslovanja podjetja, česar se zavedamo pri svojem vsakdanjem poslovnem odnosu s stranko in njenimi kupci.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba