Podjetje želimo širiti doma in v tujini- Kakšne imamo možnosti za financiranje rasti podjetja?

Rešitve za financiranje rasti podjetja doma in v tujini so ena od najpogostejših tem, ki zanimajo slovenske podjetnike.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo!

Na današnja vprašanja je odgovorila Maša Rolc, vodja ključnih strank pri A.B.S. Factoring d.o.o. Dobro je seznanjena z željami in potrebami izvoznikov, ki iščejo financiranje rasti podjetja pri vstopu na tuje trge. Je torej prava strokovnjakinja, ki lahko odgovori na vprašanja slovenskih podjetnikov s področja financiranja malih in srednje velikih podjetij. Veliko vprašanj imajo izvozniki, ki se pripravljajo na poslovanje v tujini – Maša Rolc pomaga razjasniti nekatere dileme in predstaviti faktoring kot rešitev za mnoge podjetnike v tej fazi poslovanja.

V hitro spreminjajočem mednarodnem okolju je pomen ažurnih informacij in celovito upravljanje portfelja terjatev do kupcev kot najbolj dinamičnega dela poslovanja podjetja še bolj pomembno.

Maša Rolc, vodja ključnih strank A.B.S. Factoring d.o.o.

 

Želimo izboljšati svoj položaj na trgu in povečati izvoz.  Kako lahko svoj izvoz zaščitimo pred neplačili kupcev?

Poslovanje na tujih trgih kaže na veliko mero odločnosti in visoke ambicije podjetnikov. Želijo si novih poslovnih izzivov in še boljšega poslovanja. Odločitev za vstop na tuje trge na večino podjetij vpliva pozitivno, saj običajno pridobijo nove stranke, dvignejo že visoke standarde proizvodnje in svojih storitev in dosežejo druge pozitivne učinke.

Vstop na tuji trg zahteva tudi nekaj poguma, saj se izvoznik sooči z novimi razmerami in tudi številnimi novimi strankami, z drugačnimi poslovnimi navadami in pričakovanji novih poslovnih partnerjev. Pri poslovanju s tujimi strankami se lahko zanašamo na znanje in izkušnje, ne moremo pa povsem predvideti poteka tovrstnih poslovnih interakcij. To se lahko pokaže v tveganju, ki ga sprejmemo pri poslovanju s tujino.

Celovito upravljanje portfelja terjatev do kupca

V hitro spreminjajočem mednarodnem okolju je pomen ažurnih informacij in celovito upravljanje portfelja terjatev do kupcev kot najbolj dinamičnega dela poslovanja podjetja še bolj pomembno. Pri posameznih kupcih se lahko pojavi tudi možnost zamud ali neplačil odprtih terjatev, kar negativno vpliva na likvidnost in predvidljivost denarnih tokov.

Slovenska podjetja pri poslovanju predvidevajo redno plačevanje svojih kupcev in zamude zagotovo slabšajo njihov poslovni položaj – odnos z dobavitelji, plačilo obveznosti do zaposlenih, davčne obveznosti, carine, drugi stroški.

Stalna likvidnost je ključnega pomena za uspešen vstop in zanesljivo rast na tujem trgu. Kako se torej zaščititi pred možnostjo neplačila kupcev?

Ena rešitev je poslovanje izključno na podlagi predplačil, kar pa je v globalno konkurenčnem okolju praviloma zelo težko doseči, zlasti pri večjih kupcih, ki pogojujejo plačevanje na odprto z odloženimi roki plačila.

Preverjanje bonitete

S preverjanjem bonitete tujih kupcev je tveganja neplačila možno zmanjšati toda ne povsem odpraviti. Predvsem pri poslovanju s tujimi kupci je preverjanje bonitete zahtevno in zamudno. Smotrno je ustrezno obvladovati tveganje neplačila kupcev in poiskati strokovnjaka, ki se s tem ukvarja. Poiščite izkušenega lokalnega ponudnika, ki ima izkušnje z mednarodnim poslovanjem in tudi s ciljnim trgom.

Celovito rešitev za financiranje rasti podjetja ob vstopu na tuji trg pa nudi faktoring, ki vključuje tako preverjanje bonitete kot zavarovanje za primer neplačil. Neregresni faktoring s popolno storitvijo vključuje 100% zavarovanje za primer neplačil, poleg tega pa s financiranjem nezapadlih terjatev ponuja bistveno več prilagodljivosti pri poslovanju s kupci. Faktoring v tem oziru izvoznikom ponuja privlačno konkurenčno prednost. Kupcem lahko ponudijo več možnosti plačila in daljše plačilne roke, ne da bi tvegali neplačila ali trpeli zaradi zamud.

A.B.S Factoring je lani ustvaril več kot 75 % svojega prometa ob partnerstvu s slovenskimi izvozniki, predvsem s prodajo izvoznikov na trge EU in JV Evrope, kjer vršimo direktni izvozni faktoring. Smo pa tudi že več kot desetletje član mednarodne organizacije Factors Chain International, katere člani so faktorji iz celega sveta. Skupina A.B.S.  ima kupce v ca. 100 državah sveta, tako da omogočamo svojim strankam uspešno prisotnost na tujih trgih, kar pa bistveno olajša poslovanje. Pri vstopu na tuj trg se je potrebno zavedati, da je poleg jezikovne bariere in določenih običajev, ki jih mi ne poznamo, lahko velika težava tudi lokalna zakonodaja. Vsem tem izzivom pa se lahko izognemo z lokalno prisotnostjo FCI korespondenta. Le ta dobro pozna jezik, trg, običaje in zakonodajo.

Želimo povečati rast podjetja. Kakšno financiranje nam svetujete?

Na to vprašanje ni mogoče podati enega odgovora.

Financiranje rasti podjetja mora odgovarjati poslovnemu modelu in dejavnosti podjetja, različne opcije pa ponujajo različne prednosti in slabosti v konkretnih primerih. Na voljo je veliko rešitev, ki se izkažejo za pravo izbiro v različnih situacijah – investicije, posojila, crowdfunding …

Imajo pa podjetja v fazi rasti nekatere skupne značilnosti, zaradi katerih jim nekatere možnosti financiranja pogosto še posebej ustrezajo.

Ob prvih poslovnih uspehih se pokaže skokovit porast prodaje, s tem pa nastanejo tudi višji stroški, ki jih je treba sproti plačevati. Zato je treba izbrati financiranje, ki je prilagojeno prav takšnim spremembam. Financiranje rasti podjetja mora upoštevati večanje stroškov in izkoristiti porast prodaje.

Faktoring je v tej fazi nedvomno odlična izbira, saj omogoča takojšno in stalno likvidnost. Na ta način se lahko pravočasno ali celo predčasno poplačuje obveznosti (kasaskonti) in hkrati financira naraščajoče povpraševanje. Pomembno pri vsem tem pa je tudi, da taka vrsta financiranja, za razliko od klasičnih bančnih posojil, ne vpliva na dvig zadolženosti družbe, ki posledično slabša boniteto družbe.

Posel nam cveti in naročil je več kot imamo kapacitet. Banka nam ne želi odobriti novih posojil za financiranje rasti podjetja. Potrebujemo stabilno financiranje. Kaj nam svetujete?

Financiranje je neposredno povezano z razvojem prodaje, kar se kaže tudi na končni bilanci podjetja. Ob porastu prodaje je treba skrbeti tudi za zanesljivo financiranje, saj brez stabilnih finančnih tokov ni mogoče povečati proizvodnje.

Najboljša izbira bo torej prilagodljivo financiranje, ki se usklajuje skladno s trendom prodaje. Upoštevati je treba prihodke in tem prilagajati financiranje. Običajno v takšni situaciji s svojo prilagodljivostjo izstopa faktoring, saj je ravno ta rešitev neposredno vezana na samo prodajo.

Ne gre za enkratno posojilo ali drug fiksen kredit, temveč za neposredno financiranje terjatev, ki zagotavlja stabilen dotok sredstev tudi v času velikih poslovnih uspehov.

Velika prednost faktoringa je tudi možnost planiranja denarnih tokov. Načeloma kupci lahko zamujajo s plačevanjem svojih obveznosti in že nekajdnevna zamuda lahko privede do težav. Faktoring omogoča dosledno planiranje denarnih tokov. V 24h od izdaje fakture so sredstva na vašem bančnem računu. Tako lahko pravočasno plačujete obveznosti, kar pa je v današnjem konkurenčnem okolju velika prednost.

Omejene bančne limite izkoristite raje za najem dolgoročnih investicijskih posojil s katerimi boste lahko zagotovili zadostne kapacitete. Samo financiranje rasti pa si zagotovite z uporabo faktoringa, ki vas ne omejuje z limiti in sledi vaši hitri rasti.

Kaj lahko naredimo, da bomo pridobili še več kupcev?

Poslovanje na tujih trgih odpira mnoge možnosti, ki jih je vredno izkoristiti. Takoj pride na misel mreženje s partnerji in ciljno publiko na tujem trgu ter iskanje novih prodajnih kanalov. Veliko potenciala je pri poslovanju v tujini tudi v trženju in grajenju blagovne znamke, naposled pa še pri konkretnem pristopu do strank.

Veliko pa je pri tem odvisno že od samega poslovanja podjetja. Da bi lahko v kar največji meri izkoristili potencial, ki ga ponujajo tuji trgi, je treba zagotoviti zanesljivo financiranje rasti podjetja. Le na podlagi stabilnega poslovanja lahko namreč iščemo nove priložnosti. Prav tako je možno ravno na ta način ciljnim strankam ponuditi privlačno ponudbo. Tako izkoristite konkurenčne prednosti, ki jih ponuja zanesljivo financiranje.

 

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba