4 donosni načini za financiranje izvoza

Financiranje izvoza in izvozno poslovanje pogosto povezujemo z večjimi podjetji in multinacionalnimi korporacijami, pa je kljub temu poslovanje s tujino zelo privlačna priložnost tudi za mala in srednje velika podjetja.

Ta pa se bodo pri izvozu soočila z nekaterimi specifičnimi izzivi, na katere se je pametno dobro pripraviti. Eno večjih ovir pri uspehu na tujem trgu predstavlja financiranje praviloma daljših plačilnih rokov oz. potrebe, da se zaradi konkurenčnosti ponudi daljše plačilne roke kot konkurenca.

Zanesljivo financiranje izvoznih terjatev je torej ključnega pomena za uspeh na tujem trgu. Kakorkoli pa ni enostavno zagotoviti zadostnih likvidnih sredstev v vsakem trenutku poslovanja. Na srečo ravno s takšnimi storitvami izvoznikom pomaga A.B.S. Factoring, ki je zanesljiv partner pri vseh vrstah izvoznega poslovanja.

Izvozni faktoring je lahko prava rešitev za mala in srednje velika podjetja, ki se pripravljajo na vstop na tuji trg, a ne želijo tvegati zapletov in likvidnostnih krčev. Pomembno je, da je vedno na razpolago kapital, ki omogoča nemoteno poslovanje in odpira tudi priložnosti za poslovno rast. Z učinkovitim izvoznim faktorjem ovir ne bo – predstavljamo štiri načine, ki ponujajo posebne ugodnosti pri financiranju izvoza.

 1. Financiranje izvoza in vstopa na tuji trg

Pri izvoznem poslovanju nastanejo znatni stroški že takoj, ko je treba vstopiti na tuji trg. Takrat je treba namreč poskrbeti za nekatere investicije, ki zahtevajo kapital. Leta morda še ni takoj razpoložljiv oziroma ga ne moremo črpati iz poslovanja. Za uspešen vstop na tuji trg je treba vzpostaviti primerno infrastrukturo, se založiti z opremo in materiali, najeti delovno silo in nekaj denarja nameniti tudi trženju ponudbe. Vse to zahteva znatno investicijo, ki lahko že v začetku v veliki meri zatre poskus prodora na tuji trg. Praviloma se za to uporabljajo bančna posojila, ki pa jih majhna ali start-up podjetja težje pridobijo. Je pa možno sredstva pridobiti s prodajo obstoječih terjatev na domačem trgu.

S premišljeno strategijo je možno tveganja pri poslovanju v tujini precej zmanjšati. Smiselno se je podati v poslovanje le na tistih tržiščih, kjer obstaja zadostno povpraševanje in se ocenjuje, da bo stranke možno pridobiti s konkurenčno ponudbo. A tudi v tem primeru je reden dotok likvidnih sredstev vse prej kot zagotovljen. To spričo prej omenjenih investicij hitro vodi v likvidnostni krč, ki omejuje možnost nadaljnje rasti tudi podjetjem, ki imajo veliko strank in beležijo prepričljive prodajne rezultate. Pri teh so tveganja še večja, saj večja ko je prodaja, več likvidnih sredstev se potrebuje za njeno financiranje, kar je ob hitri rasti izredno težko zagotavljati.

Na srečo pa obstaja zelo enostavna rešitev, ki omogoča stalno in nemoteno financiranje – izvozni faktoring. Z uporabo izvoznega faktoringa je zagotovljena usklajena rast financiranja z rastjo prodaje. Ni omejitev glede obsega. Več ko se proda, več virov se lahko dobi. Ni treba sklepati kompromisov ali prilagoditev poslovanja, se odpovedati naročilom zaradi pomanjkanja likvidnosti, le upravljanje terjatev prepustimo strokovnjakom.

2. Prilagodljivo poslovanje s kupci in dobavitelji

Učinkovito financiranje izvoza ponuja bistveno večjo prilagodljivost pri poslovanju s kupci in dobavitelji. Predvsem je možno na ta način sprostiti zahteve, ki izključujejo množico kupcev, ki ne morejo zagotoviti takojšnjih plačil. Z izvoznim faktoringom pri A.B.S. Factoring financiramo odprte terjatve takoj, ko te nastanejo. Tako da je izvoznik lahko bistveno bolj prilagodljiv in uvideven do svojih kupcev, ne da bi s tem tvegal reden dotok likvidnih sredstev.

Poleg tega prevzamemo tudi tveganja, ki se nanašajo na možnost zamud in neplačil kupcev. Posvetimo se preverjanju bonitete kupcev in terjatve 100% zavarujemo, kar omogoča brezskrbno in prilagodljivo poslovanje s stalno razpoložljivimi likvidnimi sredstvi!

3. Ugodnejši pogoji poslovanja

Mnoge dejavnosti imajo dolgotrajen proces proizvodnje izdelka ali opravljanja storitve, pri tem pa že potrebujejo določen kapital. Na drugi strani pa kupci pričakujejo dolge plačilne roke, tako da se na takojšnje plačilo ne moremo zanesti. To pomeni, da ne bo možno financirati nadaljnje proizvodnje in plačati obveznosti do dobaviteljev, če plačilni roki niso dovolj kratki, na drugi strani pa kupcem pogoji poslovanja ne bodo všeč, če jih bodo silili v hitra plačila.
Financiranje izvoza ponuja takojšnja likvidna sredstva in omogoča poljubno prilagoditev plačilnih rokov. Tako da bodo kupci kar najbolj zadovoljni, dolgi roki pa ne bodo ogrozili finančne stabilnosti podjetja. Sredstva iz naslova odprtih terjatev bodo na voljo že takoj. Brez težav se lahko ponudi plačilne roke tudi do 120 dni ali celo več in tako narediti svojo ponudbo veliko bolj privlačno., Zato gre pričakovati tudi naval novih strank in porast prodaje!

4. Plačevanje v domači valuti

Za uspešno poslovanje s tujino je treba upoštevati lokalne navade in različne želje kupcev. Razumeti je treba, da mnoge stranke verjetno ne želijo zapuščati svoje cone udobja, zato bo uspešno poslovanje zahtevalo določeno prilagoditev. Če lahko kupcem ponudite možnost plačevanja v domači valuti, bo takoj pričakovati porast zaupanja in pozitiven vpliv na prodajne rezultate.

Poleg tega plačevanje v domači valuti in na lokalni bančni račun za večino kupcev pomeni tudi nižje stroške, saj se na ta način izognejo visokim provizijam pri pretvarjanju valut – to pomeni, da je možno kupcem v domači valuti predstaviti še privlačnejšo ponudbo, kar bo gotovo še en plus pri poslovanju.

Namesto, da bi morali v tujini odpirati bančne račune in se ukvarjati z lokalnimi zahtevami in posebnostmi, ter seveda prevzeti tudi s tem povezane stroške, lahko možnost plačevanja v različnih valutah ponudi A.B.S. Factoring. Seveda še vedno priporočamo, da se poskuša pogodbe sklepati v evrih, saj je evro uveljavljena valuta v mnogih državah. V nekaterih pomembnejših državah sveta, kje se uporablja konvertibilna valuta pa lahko omogočamo tudi poslovanje v lokalni valuti in plačevanje na lokalne bančnimi računi. To omogoča popolno prilagodljivost na strani izvoznika, ki bo kupcem omogočil plačilo v njihovi valuti, sredstva pa bo seveda prejemal v svoji.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba