Izvozni faktoring za prodor in rast na tujih trgih

Verjamemo, da je želja po rasti prisotna pri večini podjetnikov oz. lastnikov podjetij. Glede na to, da je slovenski trg majhen in omejen, je rast najlaže doseči s širitvijo na tuje trge, kjer se ponuja ogromno priložnosti. Seveda pa s priložnostmi pridejo tudi težave in visoki stroški.

Prodaja na tuje trge je neprimerno bolj zahtevna in uspeh na tujih trgih ni enostavno dosegljiv. Ključ do uspeha leži v dobri pripravi in premišljenem delovanju. Tako se izognete nevarnostim in tveganjem, ki jih pri poslovanju na tujih trgih kar mrgoli. Pred samim vstopom na tuji trg ga je potrebno analizirati, se seznaniti z ekonomskimi in geopolitičnimi razmerami. Pomembno je opredeliti ciljne stranke, preveriti kakšne so nakupovalne navade, povpraševanje po vaših izdelkih in predvsem analizirati konkurenco. Nadalje je potrebno poleg različnih navad, predvsem plačilnih, upoštevati tudi različne valute, zakonodajo, plačilne sisteme, jezike in druge razlike v primerjavi z domačim trgom, ki lahko predstavljajo veliko oviro trgovanju po svetu.

Tudi pristop k trženju in oglaševanju je lahko različen in predvsem dražji. Večina predvsem manjših podjetij se sama s temi izzivi bolj težko spopada. Dobra novica pa je, da se da večino teh izzivov učinkovito lotiti s pomočjo izvoznega faktoringa. Ugoden izvozni faktoring je morda prav tista spodbuda, ki jo potrebujete za samozavesten in uspešen vstop na tuji trg.

V sodobnem svetu uvozniki v glavnem zahtevajo prodajo na odloženo plačilo z vedno daljšimi plačilnimi roki in brez izdaje plačilnih garancij ali akreditivov. To pa izvoznikom predstavlja v prvi vrsti težave z denarnim tokom, ki se še poglobijo, če kupec ne plačuje na rok oz. sploh ne plača zaradi finančnih težav.

Učinkovit, popoln izvozni faktoring pri A.B.S. Factoring vam zagotavlja enostavno rešitev vseh naštetih težav ne glede na to ali gre za majhno podjetje ali veliko korporacijo.  Preverimo vam boniteto kupcev, vam zagotavljamo 100% zaščito pred tveganjem neplačila, stalno financiranje izvoza, ter učinkovito unovčevanje in izterjavo terjatev v tujini. Poleg tega kupce tudi stalno nadziramo in izterjujemo v lokalnem jeziku, po lokalnih običajih in predvsem profesionalno, tako da ne ruši dobrih komercialnih odnosov.

Izvozni faktoring za zaščito pred tveganjem neplačil

Varno je poslovati le s tistimi kupci, ki jih dobro poznate in se lahko nanje zanesete. Pri izvoznem poslovanju je treba pogosto sprejeti nekaj več tveganja, saj izbirčnost ne vodi do uspeha na novem trgu. To pa še ne pomeni, da se je treba sprijazniti z neplačili in izgubo, ki jo lahko prinese slaba plačilna disciplina ali insolventnost kupcev. Storitve faktoringa tudi na tem področju ponudijo veliko prednost in omogočajo brezskrbno poslovanje s tujimi kupci.

Z izvoznim faktoringom pridobite preverjanje bonitete in plačilne sposobnosti potencialnih kupcev na tujih trgih, ter ustrezne limite. Varna prodaja je ključnega pomena za vaš uspeh. Že prenekatero podjetje se je opeklo, ker je prodajalo kupcem ne da bi prej preverili njihovo kredibilnost in tako izgubilo velike zneske ali celo zaradi tega končalo v stečaju. Pogosto podjetja v želji po hitri rasti in izkoriščanju ponujenih priložnosti sprejemajo hitre in nepremišljene odločitve. Te temeljijo na podlagi zaupanja v državo kupca, njegovi blagovni znamki, lepemu izgledu spletne strani ali prezentaciji njihovega nabavnika. Zgolj redki pa se poslužujejo celovite analize in nujnega obiska kupca.

Velika prednost izvoznega faktoringa je zaščita pred tveganjem neplačila kupcev. S prodajo izvoznih terjatev brez regresa dejansko pridobite 100% zavarovanje teh terjatev. Tako se rešite skrbi morebitne plačilne nesposobnosti kupcev ali njihovega stečaja. Vedno več podjetij, predvsem tistih, ki si želijo hitro rasti in izkoristiti vse priložnosti, ki se jim ponujajo, se zaveda pomena varnosti poslovanja za dolgoročni uspeh svojih podjetij. Zato pogosto kontaktirajo svoje faktorje še pred podpisom komercialnih pogodb s kupci iz tujine in tako preverijo ali je potencialnega kupca možno zavarovati. Želja po rasti, pogum za vstop na tuje trge pa pogosto ni dovolj – za uspeh je potrebno predvsem zanesljivo financiranje.

Financiranje v primeru pomanjkanja likvidnih sredstev

Stalna razpoložljivost likvidnih sredstev je ključna za vsa podjetja. Faktoring za izvoznike je še posebej primerna rešitev v nekaterih specifičnih scenarijih. Izvozniki se srečujejo s posebnimi izzivi, ki zahtevajo prilagojene rešitve – faktoring je lahko kot nalašč v takšnih primerih.

Pogosto se zgodi, da je glavna ovira na poti do poslovne rasti na tujih trgih prav pomanjkanje likvidnih sredstev. Poleg tega se stroški večajo skladno s prvimi poslovnimi uspehi. Potrebno je razširiti proizvodnjo in poslovanje prilagoditi, da bo možno uspešno izvesti večje obsege naročil. Pomanjkanje likvidnih sredstev torej lahko pesti tudi podjetja, ki so se že uspela uveljaviti v tujini!

Izvozni faktoring ponuja zanesljiv vir stalno dostopnih likvidnih sredstev. To je nenazadnje ključna funkcija faktoringa, ki se ravno v takšnem scenariju izkaže za najbolj učinkovito rešitev.

Konkurenčna ponudba z daljšimi roki plačila

Poslovne rasti ni mogoče pričakovati brez konkurenčne ponudbe. Kupci ugodnosti presojajo po mnogih kriterijih, pogosto pa se za odločilno spremenljivko izkažejo plačilni roki. Običajno si kupci želijo, da bi imeli za plačilo na voljo daljše časovno obdobje, saj tako lažje zberejo sredstva in tudi svoje poslovanje prilagodijo novim stroškom. Še posebej očitno je to pri kupcih iz tujine, ki običajno pričakujejo vsaj 60 ali 90 dnevne plačilne roke.

Ni nujno, da gre za odgovor na zahteve kupcev. Dolgi plačilni roki so lahko pomembna konkurenčna prednost in privlačna spodbuda tudi za tiste kupce, ki takšne »svobode« sicer ne potrebujejo. Poleg tega daljši plačilni roki spodbudijo kupce k večjim naročilom, saj v daljšem času tudi večjih zneskov ne bo težko poravnati.

Da zaradi čakanja na odložena plačila svojih kupcev ne bo trpelo izvozno podjetje, ponujamo pri A.B.S. Factoring izvozni faktoring s takojšnjim financiranjem odprtih terjatev. Izvoznik lahko ponudi tudi do 120 dni dolge plačilne roke, denar iz naslova odprtih terjatev pa prejme takoj. S tem lahko sam koristi ugodnosti pri dobaviteljih, financira tekoče stroške ali pa investira v poslovno rast! Na ta način si lahko v tujini utrdijo svoj položaj in povečujejo število svojih kupcev, saj bodo veljali za dobrega in zanesljivega dobavitalja.

Možnost plačevanja v domači valuti

Evro je postal v mednarodnem poslovanju že kar uveljavljena valuta. Svetujemo, da se poskuša pogodbe s tujim kupci sklepati v evrih. Kljub temu pa je na določenih trgih možnost plačevanja v domači valuti velika konkurenčna prednost. Na nekaterih trgih pa kar nujna lastnost ponudbe izvoznih podjetij. Za kupce predstavljajo plačila v tujih valutah nepotrebne komplikacije in tudi znatne stroške, zato je razumljivo, da bodo raje poiskali bolj ugodnega ponudnika. Poleg tega pa lokalni bančni račun ponuja tudi več zaupanja s strani kupcev!

Na srečo vam v Skupini A.B.S. lahko pri izvoznem faktoringu na določenih pomembnih izvoznih trgih omogočimo tudi sprejemanje plačil v lokalnih valutah in na lokalne bančne račune. Ne bo vam treba odpirati bančnih računov v tujini. Prav tako se izognete stroškom in težavam, ki lahko nastanejo pri pretvorbi valut in upravljanju bančnih računov v tujini.

Izkušen kader za uspešno mednarodno poslovanje

Poslovanje s tujino je težko upravljati na daljavo, to pa še posebej velja za upravljanje terjatev. Za upravljanje odnosov s tujimi kupci, pa tudi za reševanje pravnih in finančnih ovir v tujem jeziku, je najboljša možnost izkušen kader, ki je na tem področju že domač. Spet pride v poštev A.B.S. Factoring s svojimi mednarodnimi povezavami. Ponudimo lahko celovito upravljanje terjatev in učinkovito zastopstvo v tujini, kar je gotovo še ena koristna oblika pomoči pri doseganju poslovnih uspehov na tujih trgih!

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba