Kakšni so funkcionalni in pravni vidiki faktoringa?

Najpogostejša vprašanja slovenskih podjetnikov na temo financiranja malih in srednjih podjetij ter pravni vidiki faktoringa.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo:

Faktoring ne vključuje le financiranja terjatev, temveč s celovito storitvijo tudi na druge načine pomaga podjetnikom, ki se poslužujejo tega finančnega instrumenta. Da bi lahko ponudili popolno zadovoljstvo vsaki stranki, v ekipi združujemo strokovnjake z različnih področij – pri oblikovanju idealne rešitve namreč koristijo zelo raznolike strokovne kompetence, neprecenljive pa so seveda tudi bogate izkušnje iz različnih panog.

Na vprašanja o funkcionalnih in pravnih vidikih faktoringa tokrat odgovarja pravnica Katja Tomc, vodja pravno-kadrovskega področja v A.B.S. Factoring d.o.o. Ukvarja se z upravljanjem terjatev in spremljanjem zavarovanj, s tem pa stranke v veliki meri razbremeni skrbi in dela na tem področju. Odlično se torej spozna na konkretno delo, s katerim se pri faktoringu vsakodnevno srečujemo.

Po slovenski zakonodaji od dolžnika za odstop nezapadle terjatve, ne potrebujemo soglasja. Kljub temu pa ga moramo za veljaven prenos terjatve, po obligacijskem zakonu, o naši nameri obvestiti.

Katja Tomc, vodja pravno-kadrovskega področja v A.B.S. Factoring d.o.o.

Ali je faktoring namenjen odkupu naših zapadlih terjatev?

Ne, ni – faktoring je namenjen odkupu nezapadlih terjatev. Financiranje v tej obliki zagotavlja boljšo predvidljivost finančnih tokov in posledično boljšo likvidnost. Denar namreč prejmete takoj po nastanku terjatve, običajno veliko prej, kot bi ga lahko pričakovali od svojega kupca. Poleg tega za nezapadle terjatve nudimo 100% kritje tveganja neplačila kupcev.

Ali je faktoring možno razumeti kot neposredno izterjavo že zapadlih terjtev?

Ne. Faktoring je dejansko skupek storitev. Večina podjetij na to gleda le kot na dodatno sredstvo financiranja, vendar pa je v faktoring zajeto še mnogo drugega. Predvsem lahko naše stranke razbremenimo pri operativnem delu, saj njihove terjatve odkupimo oziroma prevzamemo v upravljanje (če odkup ni mogoč) in poskrbimo, da so te terjatve tudi plačane. Odkupujemo le nezapadle terjatve, vendar pa v primeru zamud poskrbimo za to, da z redno izterjavo od kupca/dolžnika izterjamo zapadli dolg. V primeru neregresnega faktoringa stranki zagotavljamo 100% jamstvo poplačila odkupljene fakture, za fakture v upravljanju pa za stranko prav tako izvedemo vse potrebno, da terjatev izterjamo v njenem imenu.

Kaj se zgodi z neplačanimi računi ali če gre dolžnik v stečaj?

V primeru, da do neplačila zapadlih terjatev pride zaradi nelikvidnosti kupca/dolžnika, bodisi zaradi začasne nelikvidnosti bodisi zaradi stečaja kupca/dolžnika, popolni portfeljski neregresni faktoring stranki jamči, da bo celotni znesek kupnine za odkupljeno terjatev prejela najkasneje v roku 180 dni. Ker smo terjatev odkupili in za to dali 100% jamstvo, bomo tveganje neplačila prevzeli mi. Stranka bo torej svoj denar v celoti prejela, z nadaljnjo izterjavo dolga pa se bomo ukvarjali sami, v tem oziru so tudi pravni vidiki faktoringa naklonjeni stranki. Treba pa je omeniti, da A.B.S. Factoring ne jamči za plačilo terjatev, pri katerih je razlog za neplačilo na strani stranke (npr. če pride do reklamacije zaradi skrite napake).

Zakaj mora biti kupec o odstopu terjatev obveščen?

Nekatere stranke si želijo, da kupca ne bi bilo treba obveščati o sklenjenem sodelovanju s faktorjem. Vendar pa pravni vidiki faktoringa narekujejo ustrezno obvestilo kupca, kar je izredno pomembno za samo veljavnost odstopa terjatev. Obligacijski zakon namreč za veljaven prenos terjatve na novega upnika določa, da je treba dolžnika o tem obvestiti. Šele ko je dolžnik o odstopu obveščen, lahko veljavno zahtevamo plačilo terjatve na naš račun. Po slovenski zakonodaji od dolžnika za odstop ne potrebujemo soglasja (razen če je v pogodbi določena prepoved odstopa terjatev). Vseeno pri večini tujih dolžnikov zahtevamo tudi dolžnikovo soglasje, saj so lokalne zakonodaje glede veljavnosti odstopa precej različne. Prav tako pri nekaterih slovenskih dolžnikih zahtevamo soglasje, kadar so v poslu dogovorjene kakšne posebnosti.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba