Izvoz je gonilo za rast podjetja

Uspeh na domačem trgu je vsekakor dober temelj za rast podjetja. Za dolgoročno rast podjetja pa bo treba prej ali slej vstopiti tudi na tuje trge. Še posebej to velja za podjetja, ki poslujejo na manjšem lokalnem trgu, ki ne ponuja toliko priložnosti za velike poslovne uspehe na dolgi rok, a tudi na večjih trgih so izvozno naravnana podjetja vedno bolj uspešna – nenazadnje to potrjujejo tudi številke, v zadnjih letih se izvozno gospodarstvo v večini evropskih držav opazno krepi.

Smiselno je torej za rast podjetja izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja tujina. Prav tako je to danes lažje kot kadarkoli prej. Vstop na tuje trge olajša sodobna tehnologija. Svoje dodaja tudi globalizacija, ki povezuje dobavitelje, poslovne partnerje in stranke podjetja z vsega sveta. Hkrati pa se je treba še pred širitvijo ponudbe v tujino zavedati določenih tveganj, ki lahko zavirajo poslovno rast na tujih trgih, v najslabšem primeru pa povzročijo celo neuspeh širitve. Izvozno poslovanje ima nekatere specifike in izzive, na katere se je treba dobro pripraviti, širitev v tujino pa je priporočljiva le za podjetja, ki poslujejo uspešno in zanesljivo. Treba je poiskati najboljše rešitve in se poslužiti nekaterih orodij, ki olajšajo širitev podjetja v tujino.

Tveganja izvoznega poslovanja

Vsak tuji trg ima svoje specifike, ki določajo prakse poslovanja in vodijo oblikovanje poslovne strategije izvoznega podjetja. Lahko gre že za jezikovne razlike in drugačne navade. Še bolj očitni dejavniki pa so politične razmere, stanje gospodarstva, kupna moč trga in podobno. Za rast podjetja na novem trgu je treba te dejavnike pozorno preučiti, odkriti potencialna tveganja in jih uspešno obvladovati.

Večina tveganj ima opraviti s financiranjem poslovanja v tujini, saj ravno na to posredno ali neposredno vplivajo omenjeni in drugi dejavniki. Ker je financiranje tudi ključnega pomena za uspešno tekoče poslovanje, so vsi zapleti na tem področju lahko usodni. Vzemimo za primer plačilne roke, ki so pri tujih partnerjih in strankah pogosto razlog za zaplete. Kupci si želijo daljših plačilnih rokov. Tako lahko bolje načrtujejo svoj denarni tok. Dobavitelji na drugi strani pa zahtevajo hitra plačila in ne dopuščajo veliko časa za zbiranje sredstev. To pomeni, da ima izvozno podjetje takojšnje obveznosti do svojih dobaviteljev, mora pa dolgo časa čakati na plačila svojih strank. To ogroža likvidnost podjetja, vodi v zamude in težave ter ovira rast podjetja na novem trgu.

Rešitev za izzive s financiranjem poslovanja v tujini je več, a le redko pridejo vse v poštev. Ena možnost je recimo ta, da podjetje od svojih strank zahteva predplačila, kar seveda ni pravi pristop za podjetja, ki bi rada pridobila kar največ strank. Druga možnost je ta, da podjetje posluje le z zanesljivimi strankami, ki bodo svoje obveznosti pravočasno poravnale. Za preverjanje bonitete je treba sicer nameniti kar nekaj časa in denarja, zato tudi ta rešitev ni vedno najbolj zaželena. Tretja možnost pa je pridobitev zunanjega financiranja, pri čemer so na voljo različne opcije.

Faktoring za financiranje izvoznih podjetij

Najboljšo možnost za izvozna podjetja ponuja faktoring, ki s popolno storitvijo pokrije mnoge potrebe izvoznikov na tujem trgu. Ne le, da prispeva nujno potrebna likvidna sredstva, temveč odpravi tudi nekatera tveganja in večino skrbi, ki so prisotne pri poslovanju s tujimi partnerji in strankami.

V osnovi pomeni faktoring financiranje odprtih terjatev. Prednost tega je, da bodo sredstva iz naslova terjatev razpoložljiva takoj, ko terjatev nastane, torej ne bo treba čakati na dejanska plačila kupcev. Za izvozna podjetja je to velika prednost, saj lahko svojim tujim strankam ponudijo daljše plačilne roke in ugodnejše pogoje poslovanja. Pri A.B.S. Factoring vam 90% zneska terjatve zagotovimo že v 24 urah, torej bodo vedno na voljo sredstva za tekoče stroške in investicije v uspešno rast podjetja na tujem trgu!

Likvidna sredstva pa so le košček v mozaiku dejavnikov, ki vplivajo na uspeh izvoznega podjetja. Da bi izkoristili vse priložnosti, ki jih ponujajo tuji trgi, se morajo izvozniki svojemu delu maksimalno posvetiti. To pomeni, da ne ostane veliko časa za preverjanje bonitete strank, upravljanje terjatev, opominjanje in morda celo izterjavo v primeru zamujenih plačil. Vse to so opravila, ki prispevajo svoje h končnemu uspehu, a zahtevajo veliko časa in pozornosti, pa tudi nekaj denarja, zlasti v bolj oddaljenih deželah, kjer je zaradi časovne razlike, drugih navad, zakonodaje, jezika, izvoznikom težko upravljati z vsemi tveganji, ki pri tem nastajajo.

Faktoring s popolno storitvijo vam omogoča, da svoje prioritete ohranite pri osnovni dejavnosti podjetja in iskanju novih poslovnih priložnosti v tujini, upravljanje terjatev pa v celoti prepustite strokovnjakom. Prevzamemo vse opravke in obveznosti z odprtimi terjatvami, z neregresnim faktoringom pa tudi tveganja v primeru neplačil kupcev.

Rast podjetja v tujini je na ta način neovirana, pravzaprav se odprejo nove priložnosti, ki vodijo v dodatne poslovne uspehe. S pravim pristopom in zanesljivimi partnerji je izvozno poslovanje gotova pot do uspeha.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba