Učinkovito upravljanje s terjatvami – Kako preprečite izgubo vašega premoženja?

Večina podjetnikov ne razmišlja o tem, da lahko nestrokovno upravljanje s terjatvami pahne podjetje v stečaj ali hude finančne težave, kar privede do izgube premoženja podjetnika, njegove družine in deležnikov. To velja tudi za manjša podjetja, pri katerih je ta nevarnost še bolj prisotna – mnogi podjetniki si predstavljajo, da bodo pri manjšem obsegu dela na tem področju uspeli kar sami nadzorovati svoje finančne tokove, šele prepozno se zavejo, da gre za zahtevno delo, ki ga bo najbolje opravil strokovnjak.

Nepazljivo upravljanje s terjatvami ima lahko različne posledice. Tudi če ne pride do velikih finančnih težav in izgube premoženja, bo poslovanje na ta način pomenilo nepotrebne stroške in zaplete, lahko pride tudi do poslabšanih odnosov s strankami in partnerji ali kakšnih drugih učinkov. Smiselno je torej ugotoviti, kateri znaki kažejo na slabo upravljanje terjatev in kako to popraviti.

Kdaj lahko rečemo, da je upravljanje s terjatvami strokovno?

  1. Ažurna evidenca vseh kupcev, izdanih faktur, zneskov, datumov zapadlosti in stanja plačila. To je osnova, ki ponuja podlago vsem ostalim značilnostim dobrega upravljanja terjatev. Treba je ohraniti nadzor nad terjatvami, tako bodo lažja in uspešneje opravljena tudi druga opravila. Nenazadnje je možno, da pri nepazljivem upravljanju terjatev kakšne fakture preprosto uidejo pozornosti in ostanejo neporavnane, tako da na terjatve kar pozabimo.
  1. Redno spremljanje finančnih in poslovnih kazalnikov, kot so premiki v lastništvu podjetja, davčnem dolgu, plačilnem indeksu, boniteti in eventualnih narokih. Ti podatki kažejo na zmožnost kupca za plačilo odprtih terjatev. Prav v tej fazi lahko ugotovimo prve znake nevarnosti za izgubo premoženja. Posebej pomemben je podatek o morebitnih blokadah TRR, saj v primeru blokiranih računov ne gre pričakovati hitrega plačila. Strokovno upravljanje s terjatvami pomaga s takojšnjim obveščanjem in ukrepanjem v primeru teh znakov. Kupcem, ki so plačilno nezmožni, je treba nemudoma ustaviti dobavo, da ne nastanejo dodatni stroški. V primeru neplačila v daljšem času po datumu zapadlosti je to vsekakor najbolj smiseln ukrep, takšno postopanje zahtevajo tudi nekatere zavarovalnice.
  1. Komunikacija s stranko ob zapadlosti računa ter pravilno in pravočasno ukrepanje. Pogosto je možno pri neplačilih veliko storiti že z rednim obveščanjem in opominjanjem. Spet se izkaže, da je najboljša možnost strokovna izvedba teh opravil. Gre namreč za delikatno in precej zamudno delo. Že en sam klic neplačnika zahteva vsaj 10 ali 15 minut, to pa je dragocen čas, ki ga je bolj smiselno nameniti drugim dejavnostim. Strokovno upravljanje s terjatvami vključuje tudi redne pisne opomine in klice. Na ta način pa močno razbremenimo podjetnike, ki se lahko v tem času nemoteno posvetijo svoji dejavnosti.

Kako izgubite premoženje, če svojih terjatev ne upravljate strokovno?

Morda se zdi, da nespretno upravljanje s terjatvami še ne vodi nujno v izgubo premoženja. Res je, da so s težavami na tem področju stroški sprva le posredno povezani, a že hitro se pokaže, da je velika tudi nevarnost za večje izgube premoženja.

Vsako podjetje je pri svojem poslovanju odvisno od učinkovitih finančnih tokov. Predstavljajmo si uspešno podjetje, ki beleži redno poslovno rast in se sooča z nenehnim širjenjem proizvodnje. Takšno podjetje bo odlično delovalo, če z upravljanjem terjatev ne bo težav. V nasprotnem primeru pa se lahko zgodi, da kljub odličnemu poslovnemu načrtu in zanesljivemu poslovanju nastanejo finančne izgube. Te so lahko za podjetje hitro pogubne. Ob povečanem obsegu naročil se namreč povečajo tudi stroški proizvodnje in dela. Res je, da se povečajo dohodki, a le, če je upravljanje terjatev učinkovito. Če v tej fazi zaškriplje, pride do zamud pri plačilih in tudi do neplačil, podjetje pa mora za nabavo surovin, za plačilo delavcev in za druge stroške proizvodnje porabiti svoj lastni kapital. V tem primeru nestrokovno upravljanje terjatev že vpliva na finančno stanje podjetja, zahteva zalogo likvidnih sredstev in hitro vodi v likvidnostne krče, saj rezervnega denarja prej ali slej zmanjka.

Ne pozabimo, da mnogi podjetniki za svoje obveznosti odgovarjajo z lastnim premoženjem, ne le s kapitalom družbe. To pomeni, da je izguba premoženja zaradi nestrokovnega upravljanja terjatev lahko še bistveno hujša, tudi če ne gre za posebej visoke zneske.

Strokovno upravljanje s terjatvami

Na srečo obstaja zelo elegantna rešitev, ki zagotavlja učinkovito upravljanje s terjatvami. To so seveda storitve finančnih strokovnjakov, ki v celoti prevzamejo upravljanje terjatev in zagotovijo zanesljivo poslovanje na tem področju.

Strokovno upravljanje s terjatvami se priporoča predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki skušajo pogosto kar sama nadzorovati svoje terjatve in skrbeti za redna plačila svojih kupcev. To je zamudno delo, ki pri takšnem pristopu ne ponuja pravih rezultatov. Tudi v primeru manjšega števila kupcev in manjšega obsega terjatev je smiselno delo zaupati strokovnjakom. To je izvrstna rešitev za razbremenitev dela v podjetju in seveda za učinkovito upravljanje finančnih tokov.

S strokovnim upravljanjem terjatev se odpravi tveganje za izgubo premoženja zaradi dejavnikov, ki smo jih našteli. Ta tveganja bi bila nepredvidljiva, z grozečimi daljnosežnimi posledicami.  Strokovno upravljanje s terjatvami pa medtem prinaša le minimalne stroške, ki jih storitev enostavno upraviči že s popolnim prevzemom dela na tem področju, nato pa gotovo tudi z rezultati – učinkovitim poslovanjem na dolgi rok.

Kontaktni obrazec

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo tukaj.

* Obvezna navedba